Lidé

28. listopadu 2016

VUT navštíví Claude Cohen-Tannoudji, nositel Nobelovy ceny za fyziku

Laureát Nobelovy ceny za fyziku Claude Cohen-Tannoudji | Autor: HISE

Laureát Nobelovy ceny Claude Cohen-Tannoudji vystoupí na VUT v Brně s přednáškou Věda jako nedílná součást kultury. Přijďte se dozvědět, jak byl odhalen princip „optického pumpování“ a co nám přinesl objev „laserového chlazení atomů“. Určitě dostanete odpověď i na otázku, jaký je to pocit získat Nobelovu cenu! Na přednášku Cohena-Tannoudjiho můžete přijít 8. prosince 2016 od 9:30 do Auly prof. Braunera na Technické 12 (FEKT). K dispozici bude také simultánní tlumočení. Více informací a možnost vyhrát kameru GoPro na webu hise.honeywell.com.

Každý vědecký objev otevírá nové obzory a mění náš pohled na svět. Velké vědecké objevy jako např. zákon o zachování energie, dualita vlnových částic světla a hmoty, rozpínání vesmíru či genetický kód, mají estetickou hodnotu, např. jako velká umělecká díla. Obohacují odkaz lidstva, a proto mohou být pokládány za nedílnou součást kultury. V přednášce se nositel Nobelovy ceny za fyziku zaměří na jeden příklad takového objevu, teorii světla.

Kompletní program přednášek na VUT v Brně | Autor: HISE
"Máte spoustu možností, kterým směrem se ve své kariéře vydáte,” uvedl před časem Claude Cohen-Tannoudji směrem k začínajícím vědcům. „Podívejte se na své dosavadní úspěchy a zaměřte se na dosažení svých ambiciózních cílů, o kterých si možná myslíte, že jsou nedosažitelné. Pokud to uděláte, máte šanci uspět.” Vědecká aktivita podle něj přispívá ke zlepšení morálních kvalit vědců: zvědavost, touha po vědění, předání vlastních poznatků mladším generacím, skromnost, otevřená mysl, smysl pro dialog či konfrontace myšlenek. V hodinu a půl trvající přednášce bude rovněž věnován prostor důležitosti seznamování dětí s vědeckým přístupem.

Netřeba zmiňovat, že věda také přispívá ke zlepšení životních podmínek lidstva nalezením řešení problémů produkce energie, spotřeby vody, potravin a udržení zdraví. V neposlední řadě je věda univerzálním jazykem. Vědci různých národností se mohou setkávat, mluvit spolu a porovnávat své přístupy. Tyto výměny informací se mohou stát mostem spojujícím různé kultury a představují určitou ochranu proti nesnášenlivosti a fanatismu.

Claude Cohen-Tannoudji navštíví Brno díky programu HISE (Honeywell Initiative for Science and Engineering), který je financován americkou společností Honeywell. „Naše spolupráce se společností Honeywell pomáhá studentům v přechodu mezi akademickým prostředím a profesním zaměřením,” řekl rektor brněnské techniky Petr Štěpánek. „Věříme, že když umožníme studentům učit se od nositele Nobelovy ceny a diskutovat se zaměstnanci společnosti Honeywell, povzbudíme je a inspirujeme je k tomu, aby se stali budoucími úspěšnými vědci a odborníky v oblasti vědeckého a technologického vývoje.“

(rdk)

TémataFakulta elektrotechniky a komunikačních technologií zahraničí spolupráce

Související články:
V Dubně přepisují historii fyziky. Často ve stínu CERNu
Zraněný (jako) umřel. Dobře tak pro všechny ostatní
Teorie bez praxe nestačí, tvrdí zaměstnanci MechLabu
Výkon školy měříme pomocí studentohodiny, říká Petr Vavřín z Asociace univerzit třetího věku
Na VUT studují první zvukaři. Musí umět matiku i hudební nástroje