Téma

29. května 2015

Plány Univerzity třetího věku VUT? Dostat se do menších měst a připojit nejmladší generaci

Posluchači při výuce v počítačové učebně na Fakultě stavební VUT v Brně | Autor: U3V VUT

Posluchači, kteří přednášejícímu visí na rtech, hltají každé jeho slovo a po skončení výuky ho ještě díky dotazům drží dobrou půlhodinu v aule. Tento sen každého vyučujícího kupodivu není nereálný. Naopak. Na některých přednáškách Univerzity třetího věku VUT v Brně je to běžný jev. „Kurzy o architektuře nebo o šlechtických rodech máme obsazené roky dopředu a posluchači jsou z nich nadšení. Vyučující se kolikrát opravdu nemohou dostat z auly. Nicméně se tam díky pozorným a vděčným posluchačům velmi rádi vracejí,“ uvedl emeritní rektor brněnské techniky Petr Vavřín. Právě on v roce 2000 založil místní univerzitu třetího věku, kterou dodnes vede. Kromě toho pracoval i pro celorepublikovou Asociaci univerzit třetího věku a dvanáct let jí předsedal. „Když jsem skončil jako rektor, měl jsem najednou hodně volného času, přestože jsem dál učil a vedl zdejší Ústav automatizace a měřící techniky. Jedna z věcí, která mě tehdy oslovila, bylo právě vzdělávání seniorů. V té době fungovalo pouze na humanitních univerzitách, takže rozjet to i na technice mi přišlo jako zajímavá výzva,“ vysvětlil Vavřín.

Jádrem seniorské univerzity je tříletý základní kurz, kromě něho škola pořádá i dalších osmapadesát specializovaných jedno nebo dvousemestrálních. „Na začátku jsme si řekli, že když do prvního ročníku získáme osmdesát lidí, tak to spustíme. Přihlásilo se nám jich 145,“ zavzpomínal Vavřín. V prvních dvou letech kurzu se představí všech osm fakult, specializaci posledního ročníku si každý volí sám. Kromě zmíněné architektury jsou oblíbené i kurzy Fakulty chemické. Při nich se posluchači dostanou do laboratoře a dozvědí se mnoho praktických informací, například o složení vody, jogurtů, čajů i čisticích prostředků pro domácnost. „Máme tu posluchače, kteří jsou s námi celých patnáct let. Říkáme jim věční. Právě od nich například získáváme tematické podněty pro nové kurzy,“ uvedla manažerka Univerzity třetího věku VUT v Brně Lenka Shromáždilová.

Posluchači se učí používat moderní technologie. Na brněnskou hvězdárnu se například dostali pomocí navigace GPS | Autor: U3V VUT

Ze začátku měli posluchači velký zájem o klasické počítačové kurzy, ale to už neplatí, protože většina jich práci s počítačem ovládá. Nyní převažuje zájem o tablety. „Učit seniory moderním technologiím je jeden ze dvou hlavních cílů těchto univerzit. Bez toho, aby ovládali počítač, tablet nebo třeba chytrý telefon a jiné komunikační technologie, bohužel nemohou v dnešní době vést plnohodnotný život,“ vysvětlil Vavřín. Druhý a podstatnější cíl univerzity je zlepšení kvality života seniorů. „Když dámy v kostýmcích a pánové v oblecích přijdou na přednášku do naší nádherné barokní auly, je to pro ně svým způsobem společenský zážitek. Kromě toho, že se zde vzdělávají, tak i navazují nové kontakty, vznikají zde mnohá přátelství,“ popsal hlavní poslání univerzity Vavřín.

Seniorské kurzy navštěvuje na brněnské technice v kalendářním roce přes dva tisíce lidí, na všech dvaadvaceti univerzitách v republice, které nabízejí tento typ vzdělání, pak třiačtyřicet tisíc lidí. „To je krásné číslo, dokud člověk nezjistí, že v populaci je 2, 46 milionu starobních důchodců. Vzdělávají se tedy necelá dvě procenta lidí v důchodovém věku, což už tak uspokojivý výsledek není. Jednou z příčin je to, že se výuka soustřeďuje jen do třinácti univerzitních měst, kam se nedostanou například lidé ze vzdálenějších míst. Posledních šest let tedy v asociaci řešíme, jak vzdělávání dostat i do menších měst a vesnic. Jistě, mohli bychom prostřednictvím internetových přednášek, ale tím smažeme tu důležitou společenskou funkci univerzity a svým způsobem i část kvality, na kterou velmi dbáme,“ zdůraznil Vavřín s dodatkem, že v této oblasti se daří například Mendelově univerzitě, protože má několik dislokovaných pracovišť, třeba v Lednici.

Kromě toho, jak dostat vzdělání k lidem do menších měst, má před sebou seniorská univerzita brněnské techniky ještě jednu výzvu: ráda by otevřela kurzy pro dvě generace. „Na Karlově univerzitě takto vyučují astronomii, chodí tam prarodiče s vnoučaty,“ popsal inspiraci Vavřín s tím, že nyní hledá vhodný kurz pro takové mezigenerační spojení.

Kateřina Konečná

Přečtěte si také rozhovor s profesorem Petrem Vavřínem o fungování univerzit třetího věku.

TémataPetr Vavřín Univerzita třetího věku Fakulta chemická Fakulta architektury rektor Moderní technologie

Související články:
Petra Buganská navrhla lávku, která se vznáší nad řekou
Absolventku Fakulty architektury ocenili za její práci o sociálním bydlení
Největším znečišťovatelem jsou domácnosti, říká Milada Vávrová
Rektor Štěpánek vstupuje od února do nového funkčního období. Chce se zaměřit na internacionalizaci
Výkon školy měříme pomocí studentohodiny, říká Petr Vavřín z Asociace univerzit třetího věku