Lidé

22. listopadu 2022

VUT má svoji JUNIOR STAR. Mladá vědkyně začíná budovat vlastní tým

Jak ovládnout světlo a s jeho pomocí vylepšit elektronový svazek v elektronových mikroskopech? Úkol, který si vytyčila mladá vědkyně Andrea Konečná, která jako jediná z VUT získala prestižní grant JUNIOR STAR. Peníze od Grantové agentury ČR jsou určeny pro výjimečné mladé výzkumníky s čerstvě hotovým doktorátem. V celém Česku získalo tuto podporu jen 23 projektů.

Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce do osmi let od získání titulu Ph.D. Zároveň musí mít za sebou publikace v prestižních mezinárodních časopisech a významnou zahraniční zkušenost. Andrea Konečná z VUT toto všechno splňuje. „Studovala jsem na strojní fakultě, konkrétně na Ústavu fyzikálního inženýrství, kde je podmínkou během magisterského studia vyjet na studijní pobyt do zahraničí. Tak jsem se poprvé dostala na půl roku do Španělska,“ vzpomíná Konečná, která nakonec v zemi strávila sedm let.

Po dokončení magisterského studia se na Materials Physics Center do španělského San Sebastiánu vrátila jako doktorská studentka. Odborně se zaměřila na nanofotoniku, tedy obor, který se věnuje zkoumání světla v nanostrukturách. „Jde také o otázku, jak světlo v těchto velmi malých rozměrech ovládat a fokusovat, což může být zajímavé pro různé moderní aplikace: například počítače, které by fungovaly na bázi světla daleko rychleji, nebo senzory na bázi nanostruktur,“ vysvětluje Konečná.

Kromě nanofotoniky se věnovala i otázce, jak světlo v nanoměřítku zkoumat pomocí elektronových svazků. „Tím se celé téma propojilo s mým dalším velkým zájmem, který jsem si přinesla z Brna, a to je elektronová mikroskopie. Její propojení s nanofotonikou se stalo hlavním tématem mého doktorského studia. Klíčová byla také postdoktorská pozice v Barceloně, kde jsem téma dále rozvíjela pod vedením jednoho z nejlepších teoretiků v oboru,“ vzpomíná Konečná.

Elektronové mikroskopy jsou sice nesmírně výkonné, přesto existuje řada možností, jak elektronový svazek vylepšit.

I když si zahraniční zkušenost chválí – v rámci doktorátu si ze Španělska několikrát „odskočila“ i do USA a získala řadu cenných kontaktů - vždy se prý chtěla vrátit domů. „Kvůli rodině, přátelům, ale i ústavu, kde jsem studovala. Jsou tady velmi schopní kolegové i studenti a taky skvělá atmosféra, což není ani v zahraničí běžné. Já jsem měla štěstí na dobře fungující výzkumné skupiny, ale fungovaly spíše profesně. U nás mi atmosféra vyhovuje také lidsky, cítím se tu dobře. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se chtěla vrátit,“ vysvětluje Konečná.

Po návratu do Brna bádala na CEITECu VUT, s novým grantem JUNIOR STAR se od ledna vrací na svoji alma mater, Ústav fyzikálního inženýrství. Během pěti let se se podporou 22 milionů korun od Grantové agentury bude snažit vybudovat vlastní výzkumnou skupinu. „Své původní zaměření trochu převracím, tentokrát se zaměříme na elektronové mikroskopy, které jsou sice nesmírně výkonné, ale přesto existuje řada možností, jak elektronový svazek vylepšit. Jedna z možností je na něj laicky řečeno posvítit a světlem modifikovat elektrony ve svazku,“ popisuje Konečná.

V její nově vznikající skupině by měli být tři doktorští studenti a jeden až dva další kolegové. „Nejprve chceme naše hypotézy důkladně propočítat, než budeme investovat do materiálu, ale za dva až tři roky bychom mohli začít s experimenty. Ideálním výsledkem by bylo použití našich výsledků v praxi, o což by brněnské firmy zabývající se výrobou elektronových mikroskopů mohly mít zájem. Ale moc ráda pracuji i s lidmi a sleduji jejich pokrok, takže se v každém případě těším,“ uzavírá čerstvá JUNIOR STAR z VUT.

(ivu)

Témata

Související články:
Miroslav Kolíbal získal medaili za nadstavbu elektronového mikroskopu
Věda v Hongkongu má větší drive. Studenti ale často netuší, proč věci dělají, říká výzkumník Petr Dvořák
V CEITECu zkoumají mozek. Zaměřují se především na nervy a cévy
Radim Chmelík: Uvidíme ještě zajímavé věci
Ženy z VUT, které hýbou světem vědy a techniky