Téma

1. srpna 2023

Digitalizace není dogma. Vědci z FP zkoumali připravenost českých podniků na digitální konkurenci

Malé a střední podniky (MSP) patří k nejdůležitějším součástem české ekonomiky. Je důležité, aby byly schopné držet krok s trendy a byly konkurenceschopné. Výzkumníci z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (FP) proto vyvinuli veřejně přístupnou testovací platformu digitalnipodnik.cz, aby získali přehled o stavu MSP v oblasti digitálních inovací a potřebnosti jejich digitalni transformace. Platforma také umožnila srovnání tisícovky českých podniků podle úrovně digitální zralosti v rámci jejich odvětví.

Nebude přehnané, když digitalizaci označíme za nejdůležitější fenomén několika posledních desetiletí. Nové technologie umožnily dříve nevídanou produktivitu podnikání a ziskovost. Není náhoda, že se již řadu let na předních místech žebříčku nejhodnotnějších globálních společností umisťují ty, které jsou nějakým způsobem spojeny s inovacemi digitálních technologií.

Jaká je situace v České republice? Při pohledu do žebříčku CZECH TOP 100 jsou na prvních místech energetické a průmyslové podniky. To ještě neznamená, že své podnikání nemohou zefektivňovat pomocí digitalizace. Děje se tak ale s váháním. Například generální ředitel české pobočky Siemens a absolvent doktorského studia na FP Eduard Palíšek tvrdí, že české firmy ve srovnání se zahraničními stále do značné míry spoléhají na standardní výrobní metody a svou konkurenceschopnost opírají o relativně nízké mzdové náklady.

Oproti tomu jsou slyšet i názory, že Česko již dávno není jen montovna a dokládají to například úspěchy zdejší e-commerce. Jaký je skutečný stav digitalizace českých podniků? Jak zvýšit jejich inovační aktivitu? To jsou některé z otázek, které si položili výzkumníci z FP v rámci projektu Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v ČR, který podpořila Technologická agentura ČR.

Projekt cílí na malé a střední podniky. Podle metodiky Evropská komise se jedná o podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 mil. eur. V ČR tvoří páteř ekonomiky, když podle údajů Eurostat zaměstnávají přes 67 % všech zaměstnanců a tvoří 56 % jejího HDP. V kontextu konkurenceschopnosti české ekonomiky je tak klíčové, jak se MSP postaví k příležitostem, které nabízí digitalizace.

Je dobré připomenout, že prioritou podniků není digitalizace sama o sobě, ale uspokojování potřeb zákazníků a zvyšování zisku. Pokud chceme něco v této oblasti měnit, tak cestou není bezhlavé aplikování digitálních technologií, ale digitální transformace, která souvisí se strategickým rozvojem podniků. Hlavní řešitelka projektu Iveta Šimberová z FP to komentuje: „Digitalizace není dogma. Nejdříve se musíme ptát, zda ji podnik vůbec potřebuje. Je celá řada odvětví, kde k tomu není důvod, například pokud zákazníci vyžadují osobní kontakt.“

Vědci z FP se proto nejdříve zaměřili na sběr dat, který by zmapoval podnikový ekosystém. K tomuto účelu vyvinuli testovací platformu digitalnipodnik.cz, která je na rozdíl od obdobných zahraničních řešení nekomerční a veřejně přístupná. Umožňuje získávat data od respondentů a na tomto základě vyhodnocovat míru digitální zralosti MSP, která spočívá ve schopnosti adaptace na digitální konkurenčnímu prostředí. Až po analýze dat je možné uvažovat o digitální transformaci, která by pomohla inovovat stávající obchodní model podniku.

Samotná platforma nabízí respondentům základní desetiminutový a navíc rozšířený hodinový test. Oba typy testů umožňují managementu MSP získat data o úrovni digitální zralosti jejich podniku, ale v druhém případě je výsledkem detailnější analýza a poradenství návrhů řešení. Pochopení výsledků auditu usnadňuje barevná vizualizace převzatá ze silničních semaforů. Odstíny zelené označují zvyšující úroveň digitální zralosti, červená barva pak oblasti, kde digitalizace není dostatečná.

Testování pomohlo zmapovat terén na národní úrovni a vytvořit benchmarking podniků podle úrovně digitální zralosti v rámci celých odvětví. Data do testování poskytlo téměř 1000 MSP. Výsledkem bylo 779 úplně dokončených testů, z toho 596 základních testů s průměrnou úrovní digitální zralosti 50 % a 183 rozšířených s průměrnou zralostí 63 %. V základní verzi testu dosáhlo nejvyšší úroveň zralosti ICT odvětví, v rozšířené verzi pocházely nejúspěšnější MSP z odvětví kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. V testovacím balíku byly nejčastěji zastoupeny podniky z odvětví ICT, velkoobchodu a strojírenské výroby.

Spoluřešitelem projektu je také Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, která se věnovala souvisejícímu výzkumu v oblasti tvorby hodnotového řetězce. Pomocí dotazníkového šetření výzkumníci zjišťovali, jaký dopad mají inovace obchodních modelů MSP na jejich výkonnost a na následnou tvorbu hodnot pro zákazníky.


Podrobné výsledky projektu včetně odborné publikace byly představeny 17. května 2023 na regionálním semináři v Brně, který organizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. To také pomáhá s propagací platformy, když ji nabízí MSP žádajícím o dotace.

S řešiteli uvedeného projektu a MPO ČR spolupracuje také České vysoké učení technické v Praze, které nabízí testovací platformu DigiAudit. Ta je oproti strategickému přístupu VUT více zaměřena na Průmysl 4.0 a ověřuje úroveň souvisejících procesů v českých podnicích.

Projekt se řešitelům podařilo dokončit i přes komplikace způsobené pandemií COVID-19. Nečekaná událost neměla jen stinné stránky. Umožnila lépe porozumět podstatě digitalizace: „Najednou jsme byli v situaci, kdy jsme se jako společnost bez digitalizace nedokázali obejít. Covid zesílil a akceleroval proces, který už tu probíhal, ale dosud nám unikalo to důležité. Nepříznivá situace nám pomohla pochopit, že nejde jen o technologie, ale o sledování společenských trendů a podnikových ekosystémů a na to navazující nastavení celkové strategie,“ uzavírá Iveta Šimberová.

(kub)


Vstoupit do fotogalerie

Témata

Související články:
Většina českých zaměstnanců je poctivá. Online docházku proto obvykle vítají, říká Gřeš z GIRITONU
Zdeněk Brázdil: Doporučuji zůstat v práci alespoň tři čtyři roky a něco ve firmě dokázat
Domácí pěstování zdravých mikrobylin přivedlo studenta k podnikání
Šéf Siemens Eduard Palíšek: Digitalizace je nevyhnutelný trend, v Česku je průmysl 4.0 zatím na začátku
Návrh algoritmů řízení elektrického pohonu studentské formule je vzrušující záležitost