Lidé

9. listopadu 2021

Filantropové z Brno Science Club nabízí vědcům milionové granty – bez nároku na cokoliv

Absolvent FAST VUT a jeden ze zakladatelů Michal Zahradníček | Autor: Tino

Podpořit nadějné vědecké myšlenky a vynálezy a zkrátit jim cestu od základního výzkumu k aplikaci v praxi. Takový je účel neziskové organizace Brno Science Club, kterou založili čtyři úspěšní podnikatelé a filantropové – Dušan Palcr, Zdeněk Šoustal a dva absolventi VUT – Michal Zahradníček a Libor Hledík. S jihomoravskými badateli v oblasti přírodních věd chtějí sdílet podnikatelské know how i několikamilionové granty bez jakéhokoliv nároku na podíly, patenty či práva duševního vlastnictví.

„Přestože je brněnský vědecký hub velmi silný a koncentruje se zde mnoho znalostí, velká část z nich zůstává nevyužita ležet pomyslně v šuplících. Pouze malý zlomek výzkumů je aplikován v praxi. Vědci často nevědí proč ani jakým způsobem by mohli své nápady dostat na trh, kde budou k užitku,“ vysvětlil důvod vzniku Brno Science Club jeden z jeho zakladatelů Michal Zahradníček – absolvent FAST VUT, který dlouhodobě úspěšně podniká v oblasti biomedicíny a informačních technologií.

Záměrem celého projektu je vytvořit most mezi byznysmeny a vědci, který usnadní cestu mezi základním výzkumem a jeho využitím v praxi. „Na rozdíl od zahraničí v Česku tyto dvě skupiny příliš nekomunikují a nespolupracují, protože o sobě velmi málo vědí a prakticky se nestýkají. Spousta špičkových vědců nemá komerčního partnera pro aplikovaný výzkum a jeho transfer do praxe. Chceme jim v tom pomoci – jak finančními prostředky, tak sdílením know-how, které sami z byznysu máme,“ podotkl Zahradníček.

Výzkumníci z Jihomoravského kraje zabývající se přírodními vědami, především biologií a medicínou, kterým chybí podpora pro výzkum a chtějí navázat spolupráci, mohou své nápady zasílat na info@brnoscience.cz. „Čím víc lidí se nám ozve, tím lépe. Není potřeba posílat dlouhé elaboráty a oficiální žádosti – stačí stručně popsat princip výzkumu či objevu a důvod žádosti o podporu,“ podotkl Zahradníček. Aktuálně se chtějí zaměřit pouze na Brno a Jihomoravský kraj, ale časem by podobné nadace rozšířili i do dalších krajů.

Inspirací pro Brno Science Club byla jeho zakladatelům americká nezisková organizace Whitehead Institute, která výzkumníky obdobně nezištně podporuje od roku 1984. Oblast přírodních věd zvolili proto, že brněnský výzkum biologie a medicíny patří dle jejich slov dlouhodobě mezi evropské špičky a má potenciál dosáhnout světového věhlasu.

Kolik badatelů nezisková organizace ve finále podpoří, zatím zakladatelé nedokážou odhadnout. Aktuálně zažádalo o grant 12 výzkumných týmů – jedná se o projekty z oblasti farmacie, úpravy vody či softwaru pro lékařské využití. S některými z nich už klub jedná o další spolupráci.

„Bude to trochu sociologický experiment. Vybízíme vědce, aby nám poslali nové nadějné nápady a vynálezy. V případě, že se shodneme na jejich potenciálu, finančně je podpoříme. Klíčovou roli hraje originalita přístupu a odvaha řešit složité problémy trápící civilizaci. Nic za to nechceme – nejsme investoři, ale filantropové. Vrací se nám to v podobě dobrého pocitu. V Tel Avivu nebo v Bostonu, kde se nacházejí vědecko-byznysové clustry, je taková praxe běžná. U nás to občas vzbuzuje podezření,“ zhodnotil Zahradníček a upozornil, že úspěch celého projektu paradoxně není závislý na finančních zdrojích, kterých mají k dispozici dostatek, ale na zájmu a proaktivitě výzkumníků. Cílem neziskové organizace Brno Science Club je vytvořit ekosystém, který může vést ke vzniku biomedicínského institutu.

(mar)

Témata

Související články:
Od stavařiny k fyzioterapii: Jan Klodner pomáhá motivovat k pohybu
Architektka Nora Harper dorazila na Zlaté promoce po 50 letech až z Londýna
Studenti musí chápat historickou podstatu budov, myslí si architekt Adam Guzdek
V horkém vzduchu poletovala vlákna azbestu, vzpomíná na misi v Bejrútu absolvent VUT a člen USAR týmu
Pasivní dům: stavba je dražší maximálně o patnáct procent