Nápady a objevy

5. července 2022

Jak ovlivňuje stáří pneumatik bezpečnost silničního provozu? Odpověď nabídne výzkum z ÚSI

Jízdní vlastnosti pneumatik zhoršují tři faktory – působení chemických látek, jako jsou kyseliny a soli, opotřebení materiálu jízdou a jeho postupné stárnutí. Právě poslední jmenovanou proměnnou teď mají v hledáčku odborníci z Ústavu soudního inženýrství (ÚSI), kde právě odstartoval pilotní výzkum zabývající se změnou mechanických vlastností pneumatik v závislosti na jejich stáří.

„V reálné situaci působí všechny tři faktory současně. Ale abychom dokázali dobře zhodnotit jejich vliv, musíme je zkoumat odděleně. Teď se proto soustředíme na stárnutí, neboli steřování materiálu. Dochází k němu oxidací, během které kyslík narušuje polymerní řetězec pryže, což je hlavní složka pneumatiky,“ vysvětluje doktorand David Jelínek z ÚSI.

Na vzorcích pneumatik teď budou výzkumníci vyvíjet a testovat otimální metodu, která proces stárnutí urychlí tak, aby výsledek odpovídal reálnému věku pneumatik. Výzkum má ukázat, jak se mění chemické složení a struktura pneumatiky s ohledem na stáří. Výsledkem má být spolehlivá metodika, která dokáže zhodnotit stav pneumatik využívaných v České republice. Navazující čtyřletý projekt by se pak měl zaměřit na testování vlastností ostařených pneumatik při jízdě.

„Statistiky dopravních nehod ukazují, že přibližně 7 % aut mělo pneumatiky starších 10 let. To je za hranicí – výrobci doporučují, aby nebyly v provozu déle než 5 let. Současně uvádějí, že při správném skladování nedochází k výrazné ztrátě vlastností a i 5 let staré pneumatiky se mohou prodávat jako nové. A tak mnozí řidiči přesáhnou kritických 10 let,“ upozorňuje doktorand a doporučuje si před nákupem zkontrolovat kód výroby.

Současně apeluje na řidiče – pneumatiky starší 10 let mohou jízdní vlastnosti auta výrazně zhoršit „Hloubka vzorku opravdu není jediný důležitý faktor, který vypovídá o bezpečnosti pneumatiky. S přibývajícími léty dochází k vytvrzování gumy, která pak špatně přenáší síly a její adhezní vlastnosti se zhoršují,“ dodává.

Větší bezpečnost silničního provozu má zajistit i další výzkum odborníků z ÚSI, který odstartoval v únoru tohoto roku. Týká se viditelnosti přenosného dopravního značení, kam se řadí například výstražné trojúhelníky či směrové desky. Od standardních typů se tyto značky liší pozicí a umístěním na silnici.

„Zjistili jsme, že typy světlometů mohou ovlivňovat noční viditelnost těchto značek. Nejnovějším LED světlometům předcházely světlomety xenonové a halogenové. Paradoxně právě ten nejstarší typ, halogenové světlomety, umožňuje lepší viditelnost některých značek. Z konstrukčního hlediska totiž produkují světlo ve větším rozptylu. Moderní světlomety produkují ostrou hranici mezi osvětlenou a neosvětlenou oblastí, aby svou intenzitou neoslňovaly protijedoucí řidiče. Dochází tak k eliminaci rozptylu světla, což může vést k nižšímu osvětlení dopravního značení umístěného nad určitou hranicí,“ popisuje Jelínek.

Dosavadní zjištění budou nyní odborníci zpřesňovat a testovat v terénu sledováním řidičů za jízdy. „Zatím nemůžeme moc prozrazovat, abychom potenciální účastníky výzkumu neovlivnili. Výsledky tohoto výzkumu bychom však měli mít do konce letošního roku,“ uzavírá doktorand.

(mar)

Témata

Související články:
Na ÚSI testovali reflexní vesty. Některé nebyly ve tmě vůbec vidět
Crashtesty pomáhají odhalit důvod nehody i pojistné podvody
Historický odkaz ovlivňuje hodnotu kulturních památek. Vliv má například i vzdálenost od zastávky
Že dítě nezastaví na červenou, není často jeho chyba. Reakční doba se s věkem citelně liší, říká Bucsuházy
Na ÚSI se zabývali jízdou v noci. Výsledkem je metodika pro autoškoly