Téma

19. září 2023

Vzdělávací počítačová hra o postavení Romů ve společnosti zabodovala v programu SIGMA Technologické agentury ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA. Z 379 podaných projektů bylo podpořeno 64 žádostí. Na prvním místě se mezi hodnocenými žádostmi umístil projekt, který připravili akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci FaVU VUT ve spolupráci s FSS a PdF MUNI. Jeho cílem je vytvoření počítačové hry a příslušného metodického materiálu jako vzdělávacího nástroje pro žáky druhého stupně základních škol.

Smyslem projektu je zprostředkovat problematiku diskriminace, sociálního vyloučení a rasových předsudků, kterým čelí romská komunita. Podklady pro vývoj hry autoři vytvoří spolu s Romy, žáky, učiteli a rodiči. Důležitou roli v přípravě hry budou mít kvalitativní, participativní a designové výzkumné metody, s kterými budou pracovat zapojení specialisté – sociální vědkyně, odbornice na implementaci informačních a komunikačních technologií v pedagogice, odborník na inkluzivní vzdělávání a designéři.

„Hlavním úkolem herního vývoje, který zajistí tým vývojářů a designérů z FaVU VUT, bude přenos výzkumných dat do adekvátních herních mechanik a vizuální stylizace,“ vysvětluje účast FaVU na projektu jeho hlavní řešitelka Martina Růžičková. Testování, realizace projektu a šíření hry pak proběhne ve spolupráci s aplikačním garantem, kterým je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, a sítí partnerů projektu (Ministerstvo školství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Jihomoravský kraj, nezisková organizace IQ Roma Servis, Asociace učitelů občanské výchovy a Nadace Open Society Fund Praha).


Zvolenému tématu se výzkumníci z VUT nevěnují poprvé. Navazují na obdobnou zkušenost z projektu TA ČR ÉTA. Jak by nová počítačová hra měla vypadat, zatím nemají představu ani sami autoři. „To je podle mě velmi důležité, souvisí to s naším záměrem, aby se na tvorbě obsahu aktivně podíleli Romové. Kolegyně z Fakulty sociálních studií už připravily metodiku vytváření dat a podkladů pro vývoj hry, následně se sestaví výzkumné mini týmy, které se budou věnovat dílčím aktivitám,“ vysvětluje hlavní řešitelka projektu, která je se svými dvěma kolegy odpovědná za designovou větev projektu.

Právě design vnímá jako důležitý nástroj propojení zájmu všech zúčastněných aktérů. „Jde nám nejen o to, aby hra fungovala, přinášela obsah pro cílovou skupinu, naplňovala vzdělávací parametry a předpoklady pro zařazení do výuky, ale hlavně aby zprostředkovala autentickou zkušenost Romů,“ zdůrazňuje Růžičková.

Výzkumníci z Brna počítají s pilotním průzkumem, který odhalí, jaké technologické zázemí školy mají, od toho se bude také odvíjet volba konkrétní platformy, pro kterou budou hru vyvíjet. Důležitá bude také odborná debata s učiteli s cílem zjistit, jaké jsou jejich nároky na hru, která pracuje s pokročilejšími herními mechanikami. Ty totiž u nás nejsou ve výuce příliš časté.

„Vše si můžeme představit jako kontinuální proces vývoje, od začátku hodláme spolupracovat s každou zainteresovanou skupinou, čeká nás opakující se proces testování, komentářů a úprav návrhů až do momentu vzniku finálního produktu,“ nastiňuje pokračování práce na projektu jeho hlavní řešitelka.

Kolektiv autorů rozhodně neponechal nic náhodě a vsadil na komplexnost všech zapojených aktérů. Ještě před přihláškou do veřejné soutěže se jim totiž podařilo získat pozitivní zpětnou vazbu od Ministerstva školství, Ministerstva pro místní rozvoj, řady neziskových organizací nebo kraje. Důležitá byla také spolupráce s učiteli občanské výchovy. Mezioborový tým bude na projektu pracovat tři roky.

(fra)

Témata

Související články:
S Irenou Armutidisovou po schodištích Ernsta Wiesnera
Petr Dub: Nic jako „štěstí živit se uměním“ neexistuje
Pulicarova cena: Za knížku, kterou napsal, graficky upravil a vydal, i když sám jiné nečte
Design.s zahajuje druhý ročník a spouští přihlášky
Je to dobrý pocit, sednout si na vlastní lavičku, říká autor šlapanického mobiliáře