Zápisník

4. prosince 2017
Petr Štěpánek

Co nás čeká v roce 2018?

Chtělo by se mi rovnou napsat Vše nejlepší v roce 2018, ale pojďme se nejprve podívat, co VUT vlastně v příštím roce čeká a zda to opravdu bude jen to nejlepší. Předně: v příštím roce, nejlépe v jeho první polovině, by VUT mělo podat žádost o institucionální akreditaci. Pro studenty možná na první pohled nezajímavá věc, ale pro administrativní pracovníky rektorátu i fakult náročná změna související s novelou vysokoškolského zákona. Pokud se nám podaří tuto institucionální akreditaci získat, budeme si moci sami schvalovat jednotlivé studijní programy. Tato svoboda ale bude vykoupena stohy papírů a tím, že VUT bude vlastně fungovat jako malá akreditační agentura. Četbu všech těch zpráv, metodik, evidencí, popisů učeben a jejich technického vybavení, přehledů a tabulek rozhodně nepřeji ani největšímu nepříteli. Ale i to je vysoké školství u nás.

A výčet pokračuje: V příštím roce budeme usilovat také o institucionální evaluaci od Evropské asociace univerzit (anglická zkratka EUA). Ta hodnotí evropské vysoké školy v oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti, řízení kvality, ale také co do internacionalizace, vztahu ke společnosti a především v oblasti řízení a rozhodování. Kromě přípravy rozsáhlé analytické sebehodnotící zprávy (opět), s jejíž přípravou VUT začalo již v polovině letošního roku, čeká univerzitu v únoru 2018 první návštěva nezávislé mezinárodní komise složené z akademiků evropských univerzit. A tyto návštěvy budou na VUT hned dvě. Prostě budeme příští rok hodně hodnotit a budeme také hodně hodnoceni.

Když jsme u té byrokracie, zmíním ještě všemi skloňované GDPR, tedy ochranu osobních údajů, která se dotýká informačního systému, studijních oddělení, personálního oddělení a mnoha dalších pracovníků VUT. Na to se můžeme „těšit“ již od května.

Ale nejen papírováním živ je člověk. Osobně mám větší radost z obyčejných lidských událostí: ať už to bylo na podzim zahájené VUT Junior, tedy dětská univerzita, kdy vidím jednoznačný smysl ukázat dětem krásu technických i přírodních věd; čeká nás zde první promoce jejich absolventů. Za velký úspěch považuji páteční Ples VUT, který se dle mého názoru opravdu vydařil a u kterého doufám, že nás v příštím roce čeká 4. ročník. Jak jsem řekl i na pódiu před zhruba třemi tisícovkami návštěvníků: Na VUT se nám už mnohokrát vyplatilo, že jsme vsadili na naše studenty, na jejich entuziazmus, na naše mladé pedagogy a vědce, prostě na mladou krev. A stále tomu věřím.

Do rektorské volby jsem šel opět s heslem, že peníze máme dávat spíš do lidí, než do betonu, protože si skutečně myslím, že něco tak abstraktního, jako je instituce, lze vytvářet, rozvíjet a polidšťovat jen lidmi samotnými. A právě po této stránce, jsem přesvědčen, že VUT má takový kapitál, jako málokterá univerzita u nás.

Děkuji Vám všem, kteří posouváte naši univerzitu dál, bez vás by to nešlo. A doufám, že se nám podaří projít příštím rokem nejen bez úhony, ale zase o něco silnější. Díky a přeji Vám všem krásné pohodové Vánoce, kdy jediné papírování, které podstoupíte, bude „papírování“ při balení vánočních dárků pro Vaše blízké.
Petr Štěpánek
Rektor VUT
Rád bych vás formou svého blogu v nepravidelných intervalech informoval o tom, co se (nejen) na VUT děje, jaké jsou moje postoje a názory.