Zápisník

30. prosince 2017
Petr Štěpánek

Předsevzetí

Tak nám skončily vánoční svátky. Užili jsme si rodin, přátel, známých a snad si trochu i odpočinuli. Nyní se blíží nový rok, tak bilancujeme, co jsme nestihli a plánujeme, co uděláme. Někde jsem četl, že se 80 % předsevzetí a plánů nenaplní. Co tedy s tím? Mít, či nemít předsevzetí a přání? Když jsem kandidoval do dalšího funkčního období rektora VUT, sám jsem si musel stanovit nějaké cíle, resp. je formulovat (to by tak nevadilo), ale i zveřejnit určitá předsevzetí (a to už je daleko horší). Někdy se tomu říká volební program, někdy jsou to prosté plány, na co se v příštích letech více zaměřit. Osobně jsem si vybral následující kapitoly:

  • Internacionalizace. Věřím, že VUT není a nikdy nebude školou regionálního významu. Coby největší technická univerzita v ČR máme Evropě a světu co nabídnout. V následujících čtyřech letech bych tedy chtěl více zapracovat na mezinárodním renomé naší školy. Potenciál na to totiž máme.
  • Projektová podpora. Často slýchávám, že jde o bolavou patu naší školy. Je na čase to změnit. Po diskuzi s fakultami bych rád ujasnil, jakou část této agendy budou dál vykonávat fakulty a co se podaří přesunout na centrum. Bez vzájemné spolupráce, otevřené diskuze a snahy pochopit tu druhou stranu se totiž podpora vědy a ani špičková věda dělat nedají.
  • Firemní kultura. I když nejsme soukromá společnost, ale veřejná vysoká škola, stejně se na nás vztahují pravidla korektní interní komunikace a budování firemní kultury. Pojďme ji tedy budovat spolu. Zapomeňme na dělení uvnitř školy na "my" a "oni", mysleme na celek.

Za poslední čtyři roky ve funkci jsem se utvrdil v tom, že VUT často tvoří "srdcaři". Lidé, kteří si vybrali techniku, protože milují techniku. A jsou to nejen zaměstnanci, ale i studenti. I když jsem v úvodu napsal, že statisticky vzato se většina novoročních přání nevyplní, výše uvedené body nepovažuji jen za hezké přání, ale za reálné cíle, kterých lze dosáhnout. Sám bych to ale nikdy nedokázal, proto pojďme zkusit v dalších 4 letech tyto výzvy překonat společně.

A na závěr: ještě jednou přeji Vám všem, tedy těm, kteří tyto řádky čtete, i těm, kteří je nečtou, aby ten nový rok 2018 byl lepší, než možná bude… to není silvestrovský vtip, ale seriózní přání, do kterého lze zahrnout úplně vše. Děkuji všem za celý rok 2017 a těším se na ten další. 

P.S.: Všimli jste si, že do nového roku vyrážíme s novým webem VUT? :)

Petr Štěpánek
Rektor VUT
Rád bych vás formou svého blogu v nepravidelných intervalech informoval o tom, co se (nejen) na VUT děje, jaké jsou moje postoje a názory.