Lidé

12. ledna 2016

Jiří Marek uspěl v soutěži ČEEP díky výzkumu vodíkových technologií

Vyhlášení soutěže ČEEP v Praze | Autor: archiv soutěže ČEEP

Grafen je materiál budoucnosti, který se podařilo izolovat teprve před pár lety. A právě jeho využití v souvislosti s inovacemi v oblasti ekologických staveb se rozhodl probádat Jiří Marek, který za svoji práci získal cenu ČEEP ve studentské kategorii.

Doktorand chemické fakulty napsal diplomovou práci na téma Fotokatalytický rozklad vody oxidovými polovodiči modifikovanými grafenem/grafenoxidem, která zaujala vedoucí ústavu na fakultě, a tak mu nabídla, aby ji přihlásil do studentské kategorie soutěže ČEEP (Český energetický ekologický projekt). „Nejdříve jsem se podivoval, že bych měl práci na chemické téma přihlašovat do stavařské soutěže. Soutěž však není omezena jen na projekty z oblasti stavebnictví, ale zaměřuje se také třeba na životní prostředí, obnovitelné zdroje energie a zemědělství. A přesně na to pasovala moje diplomka,“ vysvětlil mladý vědec.

Ve svém projektu se zabýval oblastí produkce vodíku při fotokatalytickém rozkladu vody pomocí fotokatalyzátorů modifikovaných právě grafenem. Při tomto procesu, který probíhá na povrchu fotokatalyzátoru, se využívá energie Slunce nebo jiného zdroje světla pro štěpení vody na vodík a kyslík a vznikají volné páry elektronů a děr. Často dochází k rychlé rekombinaci těchto nosičů náboje a ty se tak nemohou účastnit rozkladné reakce. Při výzkumech je tedy snaha najít způsob, jak toto změnit. Jiří Marek k tomu využil bifázové fotokatalyzátory (na bázi oxidu titaničitého) modifikované grafenem, který představuje potenciál pro zlepšení těchto vlastností.

„Proběhly už praktické testy a nějaké výsledky máme. Zatím je vše ale v rovině základního výzkumu, proto je moje práce přínosná v oblasti ekologických staveb spíše v té rovině, že by mohla být odborníkům inspirací, jakým směrem se ubírat, a měla by vést k dalšímu zkoumání,“ objasnil Jiří Marek. Jeho bádání by se tak například mohlo uplatnit při vývoji samočistících povrchů, například omítek pro domy.

Porota soutěže ČEEP Jirkovu práci ocenila pátým místem a navíc získal cenu rektora VUT v Brně a 20 000 korun. Předání cen vítězům proběhlo v pražské Betlémské kapli na konci roku. Cílem soutěže je prezentovat stavby, projekty a inovace, které významným způsobem snižují energetickou náročnost ČR, zvyšují energetickou účinnost energetických zdrojů a přispívají ke zlepšení životního prostředí.

Jiří Marek získal za svoji diplomovou práci Cenu rektora VUT v Brně v rámci soutěže ČEEP 2014.
Grafen připravený metodou LPE. | Autor: Archiv Jiřího Marka
Detail grafenové vločky připravené metodou LPE. | Autor: Archiv Jiřího Marka
Vstoupit do fotogalerie

(tuš)

Témata

Související články:
Studentka chemické fakulty experimentovala s popílkem. Využila ho do podlah
Díky speciálnímu filtru z nanovláken mohou v Tanzanii čistit vodu
Fakulta chemická VUT otevírá nový program zaměřený na environmentální a forenzní chemii
"Technologický oscar" pro biotechnologii Hydal, která vznikla na VUT v Brně
Doktorandka z FCH: Kvalitní přírodní kosmetika bez chemie dělat nejde