Lidé

16. června 2020

Řešila, jak obnovit čistotu vody v kolumbijských řekách. Na výzkum navázala na CEITEC VUT

Katherine Navarro zajímá využití fotokatalýzy v environmentálních otázkách | Autor: CEITEC VUT
Využití dvoufázové fotokatalýzy k čištění vody zkoumá na CEITEC VUT Lizeth Katherine Tinoco Navarro. Doktorská studentka původem z Kolumbie doufá, že znalosti katalýzy uplatní při fotodegradaci látek znečišťujících vodu a při výrobě vodíku. Studentka doktorského programu Pokročilé nanomateriály a nanovědy a členka výzkumné skupiny Pokročilé keramické materiály se svým projektem uspěla i v rámci výzvy Specifický výzkum 2020 na VUT.

Katherine Tinoco z Kolumbie přišla na CEITEC VUT, aby zkoumala využití fotokatalýzy pro environmentální aplikace. Její hlavní zájem byl vždy v oblasti výroby bioenergie a biomasy. „Můj první výzkum se zaměřoval na anaerobní fermentaci pro výrobu vodíku. Poté jsem se přestěhovala do Brazílie a zaměřila se na využití místních ořechů jako potenciálního zdroje energie. Před příjezdem do České republiky jsem se vrátila do Kolumbie, kde jsem studovala antrofní vliv hlavních průmyslových odvětví na naši hlavní národní řeku Magdalenu a hledala způsoby, jak obnovit kvalitu vody v této řece, “ popsala Katherine Tinoco.

Když se mladá vědkyně přestěhovala do České republiky, aby byla blíž ke své rodině, která už tu žila. Hledala výzkum, který jí bude blízký. A našla ho na CEITEC VUT v podobě bifázické fotokatalýzy, která má některé zajímavé environmentální aplikace. „Jednou z nich je fotodegradace organické znečišťující látky AO7 (Acid-Orange) a druhou je katalická disociace vody pro výrobu vodíku. Snažíme se zvýšit účinnost foto-redoxních reakcí, které se vyskytují na aktivních místech fotokatalyzátoru. Studiem účinků použití donorových skupin v průběhu hydrolýzy a kondenzační syntézy Ti alkoxidů na tvorbu bifázické nanostruktury a hranic můžeme dosáhnout zvýšení fotoaktivity,“ přiblížila Tinoco.

Kromě vlastního výzkumu jako členka výzkumné skupiny Pokročilé keramické materiály Katherine Tinoco studovala v rámci projektu profesora Michala Veselého z Fakulty chemie také bifázický systém na fotokatalytickém článku imobilizovaném v reaktivním organokřemičitém pojivu. „Pracujeme s oxidem titaničitým, protože je velmi levný, má nízkou spotřebu energie, netoxickou povahu a dvoufázový systém poskytuje dobré fotokatalytické vlastnosti, jako je velká plocha povrchu a pórovitost, což prospívá fotoabsorpci a aktivitě při likvidaci organických znečišťujících látek. Lze jej tedy použít pro fotobuňky, “ uzavřela Tinoco.

(zep)

Témata

Související články:
Poškozenou chrupavku nahradí implantát z 3D tiskárny, tvrdí Vojtová
Na CEITEC VUT vyvíjejí neprůstřelnou keramiku. Uplatnění najde v armádě
Studentka zkoumá vliv tance na strukturu a funkce mozku
Pavel Pořízka z CEITEC VUT: Při studiu je důležité cestovat, nabírat zkušenosti i navazovat mezinárodní kontakty
Na CEITEC VUT zkoumají střelná zranění. Nová metoda pomůže určit čas jejich vzniku