Téma

18. února 2016

Hledáme cestu, jak městům ušetřit energii a peníze, říká zakladatel IQRF Alliance

Chytré technologie mohou lidem ve městech usnadnit život | Autor: Pixabay

Chytrý telefon má dnes už i malé dítě a chytré technologie dokáží řídit celé domácnosti. Mezi aktuální trendy patří tzv. smart cities – města, která jsou ovládána bezdrátovými technologiemi, jež pomáhají řídit a usnadňovat život obyvatel ve velkých aglomeracích a městům šetřit náklady. Tomu se věnuje i absolvent elektrotechnické fakulty VUT Šimon Chudoba, mimo jiné spoluzakladatel aliance IQRF, která sdružuje firmy zabývající se chytrými technologiemi.

Věnujete se konceptu Smart Cities. O co vlastně jde?
Zabývám se konkrétně technologií IQRF, což je bezdrátová technologie pro přenos a sběr dat a řízení různých zařízení. Díky tomu můžou přístroje komunikovat v jedné síti. Zaměřuji se na města, tzn. třeba na řízení veřejného osvětlení. Podle potřeby je tak možné světla vypínat, zapínat nebo měnit jejich intenzitu tak, aby se šetřila energie. Zároveň můžeme sbírat data o spotřebě, zjišťovat, že se osvětlení blíží konci životnosti. Podle toho se dá pak plánovat údržba. Ale to je jen jeden příklad z mnoha.

Jak ještě lze využít chytré technologie pro zlepšení života ve městě?
Častým problémem, který města řeší, je doprava – především dopravní zácpy a parkování. Města by tak díky moderním technologiím měla informace o parkovacích stáních a jejich vytíženosti. Lidé by nemuseli objíždět všechna parkoviště v okolí a hledat volné místo, ale věděli by hned, kde se dá bez problému zaparkovat. Protože samozřejmě i to, že řidič musí hledat parkovací místo, může mít vliv na rozptylové podmínky ve městě. I ty dokáže technologie IQRF vyhodnocovat. Technologie se dá využít také ke sběru dat o naplněnosti kontejneru, takže popeláři by mohli jezdit až ve chvíli, kdy by byl plný. Dále můžeme sledovat spotřebu energie v domácnostech a veřejných budovách. Když se všechna tato data integrují na jednom místě, dá se s nimi dále pracovat a vyřešit spoustu situací a problémů, ke kterým ve městech dochází.

Proč se k těmto účelům nedá využívat GSM signál, v čem je IQRF technologie lepší?
GSM je na první pohled nejjednodušší, protože mobilní signál je všude. Ale musíte za něj platit. Navíc ve městě jsou stovky tisíc zařízení využívajících GSM signál, může dojít k rušení a dalším problémům v síti. IQRF technologie umožňuje to, že data posbíráte v rámci jedné sítě a dostanete je na internet prakticky zdarma.

Šimon Chudoba se zabývá IQRF technologií | Autor: archiv Šimona Chudoby

Jste spoluzakladatelem sdružení IQRF Alliance. Co je jejím úkolem?
IQRF Alliance sdružuje firmy, které se zabývají vývojem, výrobou a integrací do celků. Ale nejsou v ní jen firmy, ale i akademická sféra, například i Vysoké učení technické. Díky tomu funguje výměna informací. V této oblasti poskytujeme různá školení pro učitele a e-learningové materiály pro studenty. Na závěr programu pak každý obdrží certifikát, což může studentům pomoci při hledání zaměstnání v komerční sféře. Pro firmy jsou takoví uchazeči o práci velmi zajímaví, protože danou technologii znají a nemusí se zaučovat.

Jedná se o mezinárodní sdružení?
Ano, sdružujeme firmy a instituce nejen z Česka, ale třeba i z USA, Indie, Skandinávie nebo Izraele. Nejvíce členů máme z České a Slovenské republiky, ale postupně se rozrůstáme i dále za hranice.

Proč aliance vznikla?
Asi před třemi lety jsem přišel do firmy, která se zabývá IQRF technologií, a byl jsem v kontaktu s distributory v zahraničí. Tehdy se mi podařilo identifikovat potřebu firem spolupracovat s ostatními v oboru. Prakticky není možné, aby jedna společnost kompletně vyvinula celý systém, protože investice jsou velmi vysoké. Na to je potřeba více subjektů, které spojí své síly. Na základě toho vznikl koncept aliance a momentálně jsem zodpovědný za její rozvoj.

Studoval jste na VUT. Věnoval jste se tématu chytrých měst i během studia?
To vůbec. Ale vždy mě víc zajímala business stránka věci, než samotná technologie. Díky VUT jsem ale získal kombinaci obojího, kdy mám technický základ z elektrotechniky a k tomu znalosti z managementu.

Hodí se Vám tyto znalosti i v praxi?
Mým úkolem je dostat technologii do celého světa, proto jí potřebuji rozumět a vědět, zda se projekty dají po technické stránce zrealizovat, jak různá zařízení fungují a podobně. Dokáži si lépe představit, jak se věci vyrábí a vyvíjejí, musím komunikovat i s vývojovým oddělením. Navíc naši zákazníci jsou odborníci, takže i já musím mít určité znalosti. V tom se mi ten základ z VUT hodí.

(tuš)

Témata

Související články:
Správný čas na to začít podnikat je během vysoké, říká Radim Jančura
Start-up GroundCom plánuje síť pozemních stanic pro komunikaci s malými satelity
Služba nahradí tisíce hodin ručního testování. Člověka ale nenahradíme, tvrdí autoři
Elektrotechnici z konce abecedy spolu chtěli podnikat, dnes vyrábí a programují žonglérské náčiní
Absolventi VUT se podílí na revoluci v logistice. Chystají infrastrukturu pro doručování zásilek drony