Téma

1. srpna 2018

Mladá voda břehy mele – konference mladých vodařů otevřela diskuzi o aktuálních problémech vodohospodářství

Konference propojila respektované autority z oboru se studenty i s odborníky z praxe | Autor: archiv YWP CZ
Hydrobiologie, mikrobiologie, technologie úpravy vody nebo komunikace vodohospodářů s politiky. Konference mladých vodařů ze skupiny Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ), která se konala 14. června na půdě Fakulty chemické VUT, nabídla účastníkům zajímavá témata z mnoha oborů. A stejně pestrá byla také účast. Mladí odborníci z praxe i respektované autority z oboru sdíleli své zkušenosti se studenty z několika českých univerzit.

Hlavním tématem panelové diskuze bylo sucho – jak s ním naložit a jak k němu přistupovat. „Na konferenci zaznělo, že vody je sice v ekosystému stále stejně, změnil se ale její cyklus. Déšť už nepřichází v mírných dlouhodobých srážkách, ale v prudkých přívalových deštích. Proto je důležité vodu co nejvíce zadržet v krajině, ať už pomocí vodních nádrží nebo zasakováním v místě, ve kterém spadla,“ vysvětlila Šárka Doležalová z Fakulty chemické VUT, která konferenci pomáhala organizovat.

Jedna z přednášek se tak věnovala decentrálnímu odvádění a čištění odpadních vod, kdy by každá městská část mohla pracovat s množstvím vody, která je v dané oblasti produkována. Voda se v takovém případě nečistí v jediné velké centrální čistírně, ale v několika menších čistírnách určených třeba pro městskou oblast nebo i samostatný objekt. „Není to zcela ideální řešení, protože menší čistírny se hůře vyrovnávají s výkyvy počasí a jejich provoz je dražší. Na druhou stranu to může být vhodné pro oblasti, které se z různých důvodů nemohou připojit na centrální čistírnu odpadních vod,“ doplnila Doležalová.

Dalším velkým tématem konference byly mikropolutanty, tedy zbytkové koncentrace léků, hormonů a dalších látek, které vědci v posledních letech zjišťují v pitné vodě. Proděkanka z Fakulty chemické VUT, Martina Repková, potvrdila, že v akademické sféře jde o často skloňovaný pojem, kterým se zabývají také na Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí.

Proděkanka Fakulty chemické VUT Martina Repková na konferenci Mladá voda břehy mele | Autor: archiv YWP CZ
„Lidé běžně užívají léky a jejich metabolity obsažené v lidské moči nebo nepoužité léky vyhozené do toalety se tak dostávají do odpadních vod. Neznamená to však, že dříve tam tyto látky nebyly. V minulosti pouze nebyly k dispozici pokročilé analytické metody a technologie, které by dokázaly zjistit tak nízké koncentrace sledovaných látek. V dnešní době umíme najít i jejich stopové koncentrace. Je to pro nás ale pouze informace o přítomnosti dané látky, protože v tak nízké koncentraci není pro člověka nebezpečná,“ vysvětlila Repková a zároveň zkritizovala přístup některých médií, která mohou vzbuzovat zbytečné obavy ohledně kvality kohoutkové vody v Česku.

„Někteří lidé se na základě článků o tom, že pitná voda obsahuje hormony a další škodliviny, rozhodnou koupit různá zařízení pro domácí úpravu pitné vody, jako jsou například bateriové filtry nebo filtrační konvice. Je v tom přirozeně i trocha marketingové strategie prodejců. Málokdo však už lidem řekne, že pokud nebudou filtrační náplň vyměňovat každý týden či čtrnáct dní, mohou si původně nezávadnou pitnou vodu z kohoutku sekundárně mikrobiologicky kontaminovat,“ podotkla Doležalová.

V důsledku veřejné i akademické debaty o mikropolutantech vzniká tlak na vývoj účinnějších technologií, které by je dokázaly odstranit. Na konferenci Mladá voda břehy mele se proto odborníci věnovali také využití pokročilých oxidačních procesů při čištění odpadních vod. Pomocí chemických a fyzikálních oxidačních metod, jako je aplikace oxidačních činidel (např. peroxidu vodíku nebo ozonu) či využití UV záření, dochází při čištění odpadních vod k procesu, při kterém je možné ve vodě redukovat látky, které nelze odstranit běžným způsobem. „Příkladem jsou umělá sladidla, která běžně požíváme v jídle. V čistírnách odpadních vod jsme tyto látky sledovali a zjistili jsme, že není možné je odstranit běžnými technologiemi používanými v komunálních čistírnách odpadních vod. Pokročilé oxidační procesy se ale ukázaly jako velmi efektivní nejen při čištění odpadních vod, ale i při úpravě vody,“ zhodnotila Repková.

Velkým tématem konference byly mikropolutanty | Autor: archiv YWP CZ
Konferencí vyvrcholil projekt Mladá voda břehy mele, během něhož se zájemci mohli zúčastnit cyklu přednášek, které se konaly střídavě v Praze i v Brně. „Rádi bychom i nadále propojovali studenty a odborníky z praxe. Proto v rámci činnosti YWP CZ plánujeme další ročník konference spolu s Fakultou chemickou VUT, dalšími univerzitami i vodohospodářskými společnostmi. Chceme jej rozšířit o exkurze do zajímavých komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod, které pracují s inovativními technologiemi,“ uzavřela Doležalová.

(mar)

Témata

Související články:
Betony bez cementu? Stavět lze i tak
Chemici z VUT chtějí vyrobit unikátní kosti. Z hořčíku
Můžeme zlepšit kvalitu života celé populace, říká Ivana Márová
Inspiraci hledáme v přírodě, říká uznávaný vědec Josef Jančář
Zkapalnit a pak znovu využít při výrobě. Vědci z Fakulty chemické přihlásili další patent