Téma

24. dubna 2023

Nadčasová přírodní čistírna výzkumníků z FAST je jednou z nejlepších staveb v kraji

Projekt spin-off firmy ConWe na vegetační čistírnu v obci Hlína u Ivančic sklízí zasloužený úspěch. První příčku obsadil už v březnu v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022. Vítězství mu patří i v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby. Provozem podobných přírodních čistíren mohou obce i jednotlivci minimalizovat svou ekologickou stopu a současně snížit provozní náklady.

„Naše firma zpracovává projekty, analýzy nebo posudky pro realizace čistírny odpadních vod, které nevyžadují pro svůj provoz elektrickou energii, veškeré čistění je tak zajištěno výhradně prostřednictvím přirozeně probíhajících procesů,“ vysvětluje Michal Kriška, který na Fakultě stavební VUT působí na Ústavu vodního hospodářství krajiny a zároveň je jedním ze tří zakladatelů společnosti.

Právě takový projekt oslovil i zastupitele v obci Hlína u Ivančic. „Je to čistírna, která spolehlivě odstraňuje veškeré legislativou předepsané znečištění, přitom ale pro dosažení vysoké účinnosti nepotřebuje elektřinu, dmychadla, čerpadla, ani nic jiného. Vše probíhá pouze na základě přirozených čisticích procesů, pomocí fyziky a bakterií, pomalu, bez ohledu na to, jaký je přítok vody, zda je koncentrovaná nebo naředěná,“ upřesňuje Kriška.

Podobná řešení jsou velmi populární například v Rakousku, a to nejen na úrovni obcí. V České republice je jich ale dosud málo, i když zařízení tohoto typu dosahují obrovské účinnosti ve všech sledovaných parametrech. Kromě úspor provozních nákladů je výhodou i jejich minimální obsluha. Běžná kontrola probíhá jednou týdně, zhruba jednou za dva roky se musí pokosit a posbírat vegetace, tu lze však zpracovat v kompostárně nebo nechat rozložit na vlastní kompostové ploše. Odpad se tak může snadno proměnit v nový produkt.

„Jednotlivci pak můžou používat užitkovou vodu z přírodní čistírny na zalévání zahrady nebo splachování a šetřit tak vodu pitnou. Přírodní čistírna je v podstatě jakýmsi technologickým mokřadem, který zajistí i výpar vody do atmosféry, čímž zlepšuje mikroklima ve svém okolí, vzduch potom není tak suchý. Snižuje množství odtékající vody do vodního toku, pomáhá tak zadržovat vodu v krajině,“ zdůraznil Michal Kriška na závěr.

ConWe je vůbec první spin-off firma, která vzešla z Fakulty stavební. Díky ní mohou výzkumníci své poznatky snadno přenést do praxe. Kromě majitelů nemovitostí navrhuje přírodě blízké čistírny především menším obcím.

Čistírna v obci Hlína u Ivančic je první svého druhu v České republice. Má všechny předpoklady k tomu, aby se stala jednou z nejúčinnějších extenzivních čistíren v ČR.

Vstoupit do fotogalerie

Témata

Související články:
Erozi půdy zabrání technologie pásového střídání plodin
Geodeti z VUT zachraňují kulturní památky
Den Země: VUT vnímá environmentální odpovědnost jako technologickou příležitost
Patentovaný systém z VUT na proplachování kanalizace bude pomáhat v Evropě
Software jako bakalářka pomáhá s výzkumem půdní eroze