Téma

23. ledna 2017

Výuka v Singapuru se příliš neliší. Školné jde ale do milionů

Studentka FEKTu strávila na univerzitě v Singapuru dva týdny | Autor: archiv Pavly Hlavaté

Důkazem, že učit se vyplácí už na střední škole, je Pavla Hlavatá z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. Ještě na střední škole získala cenu Učené společnosti za rok 2015 a zařadila se tak do krajského programu pro rozvoj a mobilitu mládeže. Teď si stipendium vybrala a odjela konzultovat výzkum, do kterého je zapojena na fakultě, na univerzitu do Singapuru. Ačkoliv měla v Singapuru možnost navázat spolupráci s kapacitami ve svém oboru, studovat zatím plánuje dál na VUT. Podívat se, jak to chodí na jiných univerzitách, ale doporučuje každému.

Ještě na střední škole uspěla Pavla Hlavatá ve studentské soutěži. Tým mladých studentů tehdy ve svém volném čase vedl jáhen farnosti na Lesné a docent VUT Jiří Maxa. Talentovaná žačka kromě představy o svém budoucím směřování a kariéře získala i podporu kraje pro nadané studenty. „Jsem zařazena v programu podporujícím rozvoj a mobilitu mládeže. Díky tomu mám nárok získat peníze na sebevzdělávání,“ vysvětlila Hlavatá.

Dnes již studentka Ústavu elektrotechnologie na FEKT je součástí rozsáhlého výzkumu, na kterém se fakulta podílí s týmem z Akademie věd ČR pod vedením Viléma Neděli. Do Singapuru, kde se nachází řada kapacit na zkoumané téma, pak Hlavatá vezla dosavadní výsledky na konzultaci. „Zkoumáme proudění plynu ve vakuových komorách elektronového mikroskopu. Je to specifické prostředí nadzvukového proudění v nízkých tlacích. To ovlivňuje elektronový svazek a jeho rozptyl, což má za následek snížení ostrosti obrazu,“ popsala Hlavatá.

Nedávno se jim podařilo nasimulovat proudění v těchto specifických podmínkách. S odladěním turbulentního modelu pak měli poradit právě odborníci ze Singapuru, za kterými Pavla Hlavatá vyrazila na dva týdny. „Na singapurské univerzitě učí i profesor Kulish, který se zabývá teoretickou fyzikou a se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Naskytla se možnost u něj dva týdny pobýt a domluvit si konzultace s odborníky v jednotlivých oblastech, tak jsem se rozhodla toho využít,“ objasnila studentka.

Podle Hlavaté je v Singapuru tak draho, že bez stipendií lze těžko vyžít | Autor: archiv Pavly Hlavaté

Kromě konzultací absolvovala Pavla Hlavatá i výuku a zašla se podívat do univerzitních laboratoří. „Zajímalo mě, jak pracují s mikroskopy, i jaký typ elektronových mikroskopů mají k dispozici. Co se týče výuky, ta se od české příliš neliší. Studenti museli mít udělanou přípravu z domu a na hodině je vyvolávali počítat k tabuli,“ dodala.

Ačkoliv se jí na univerzitě, kde je po celý rok krásné počasí, a která prý uvolněností i přístupem připomínala spíš americké školy, líbilo, vracet se zatím neplánuje. „Pokud se zase naskytne možnost, určitě bych se zase někam takto vypravila. Že bych ale plánovala odjet dlouhodobě studovat do zahraničí, to ne. Na Ústavu elektrotechnologie mám skvělé podmínky. Je tak pro mě výhodnější jet pouze na kratší stáž a být zapojena do špičkového výzkumu zde,“ doplnila Hlavatá.

Po kampusu jezdí pravidelně autobusy | Autor: archiv Pavly Hlavaté

Studium v Singapuru je navíc podle ní nepředstavitelně drahé. Rok na univerzitě se pohybuje okolo sedmi set až osmi set tisíc korun. Většinu studentů tak tvoří Číňané a Indové. „Sem tam bylo vidět i někoho z Evropy nebo Spojených států. Obecně je ale i život v Singapuru velmi drahý. I proto není na univerzitě ve volném čase moc co dělat a studenti se snaží zabavit sami,“ podotkla Pavla Hlavatá s tím, že se v kampusu nacházelo například pódium pro vystoupení studentských kapel.

(zep)

 

Témata

Související články:
Báli jsme se, zda to zvládneme. Studium v Koreji nám ale změnilo život, shodují se studenti z FEKT VUT
Během prestižní stáže v Izraeli zkoumal student FEKT VUT vliv anestetik na mozkovou aktivitu
Kvůli kariéře vědkyně v oboru telekomunikací odešla mladá doktorandka z Tuniska do Brna
Studenti v matematice nejsou zvyklí klást otázky. Badatelsky orientovaná výuka to chce změnit
Student FEKT VUT navrhl automatický aeroponický systém pro pěstování rostlin