Lidé

28. listopadu 2016

VUT navštíví Claude Cohen-Tannoudji, nositel Nobelovy ceny za fyziku

Laureát Nobelovy ceny za fyziku Claude Cohen-Tannoudji | Autor: HISE

Laureát Nobelovy ceny Claude Cohen-Tannoudji vystoupí na VUT v Brně s přednáškou Věda jako nedílná součást kultury. Přijďte se dozvědět, jak byl odhalen princip „optického pumpování“ a co nám přinesl objev „laserového chlazení atomů“. Určitě dostanete odpověď i na otázku, jaký je to pocit získat Nobelovu cenu! Na přednášku Cohena-Tannoudjiho můžete přijít 8. prosince 2016 od 9:30 do Auly prof. Braunera na Technické 12 (FEKT). K dispozici bude také simultánní tlumočení. Více informací a možnost vyhrát kameru GoPro na webu hise.honeywell.com.

Každý vědecký objev otevírá nové obzory a mění náš pohled na svět. Velké vědecké objevy jako např. zákon o zachování energie, dualita vlnových částic světla a hmoty, rozpínání vesmíru či genetický kód, mají estetickou hodnotu, např. jako velká umělecká díla. Obohacují odkaz lidstva, a proto mohou být pokládány za nedílnou součást kultury. V přednášce se nositel Nobelovy ceny za fyziku zaměří na jeden příklad takového objevu, teorii světla.

Kompletní program přednášek na VUT v Brně | Autor: HISE
"Máte spoustu možností, kterým směrem se ve své kariéře vydáte,” uvedl před časem Claude Cohen-Tannoudji směrem k začínajícím vědcům. „Podívejte se na své dosavadní úspěchy a zaměřte se na dosažení svých ambiciózních cílů, o kterých si možná myslíte, že jsou nedosažitelné. Pokud to uděláte, máte šanci uspět.” Vědecká aktivita podle něj přispívá ke zlepšení morálních kvalit vědců: zvědavost, touha po vědění, předání vlastních poznatků mladším generacím, skromnost, otevřená mysl, smysl pro dialog či konfrontace myšlenek. V hodinu a půl trvající přednášce bude rovněž věnován prostor důležitosti seznamování dětí s vědeckým přístupem.

Netřeba zmiňovat, že věda také přispívá ke zlepšení životních podmínek lidstva nalezením řešení problémů produkce energie, spotřeby vody, potravin a udržení zdraví. V neposlední řadě je věda univerzálním jazykem. Vědci různých národností se mohou setkávat, mluvit spolu a porovnávat své přístupy. Tyto výměny informací se mohou stát mostem spojujícím různé kultury a představují určitou ochranu proti nesnášenlivosti a fanatismu.

Claude Cohen-Tannoudji navštíví Brno díky programu HISE (Honeywell Initiative for Science and Engineering), který je financován americkou společností Honeywell. „Naše spolupráce se společností Honeywell pomáhá studentům v přechodu mezi akademickým prostředím a profesním zaměřením,” řekl rektor brněnské techniky Petr Štěpánek. „Věříme, že když umožníme studentům učit se od nositele Nobelovy ceny a diskutovat se zaměstnanci společnosti Honeywell, povzbudíme je a inspirujeme je k tomu, aby se stali budoucími úspěšnými vědci a odborníky v oblasti vědeckého a technologického vývoje.“

(rdk)

Témata

Související články:
V Dubně přepisují historii fyziky. Často ve stínu CERNu
Na elektrofakultě pracují na metodě, která odhalí vady solárních panelů
Na elektrofakultě vyvíjejí aplikace pro vesmír
Elektrotechnici spolupracují s Konicou Minoltou na vývoji chytrých brýlí
Výuka v Singapuru se příliš neliší. Školné jde ale do milionů