Lidé

20. června 2018

Na CEITEC VUT mají už druhého vědce s ERC grantem. Petr Neugebauer se bude zabývat paramagnetickou rezonancí

Petr Neugebauer je již druhým držitelem ERC grantu, který působí na CEITEC VUT | Autor: Igor Šefr
Po několika letech strávených ve výzkumných institucích v zahraničí se do Brna vrací Petr Neugebauer, absolvent fyzikálního inženýrství na VUT. Jeho útočištěm se stane výzkumné centrum CEITEC, kde se bude zabývat paramagnetickou rezonancí, které se dlouhodobě věnuje. Jeho badání bude navíc podpořeno ERC grantem, což je prestižní grant Evropské unie, který je určený na podporu vědy a výzkumu. Neugebauer je tak už druhým výzkumníkem na CEITEC VUT s tímto grantem. Od ledna začal na svém projektu pracovat také Vojtěch Adam.

Jste absolventem VUT. Kde jste působil, než jste přišel na CEITEC?
Po studiu na VUT jsem doktorské studium absolvoval ve Francii v Grenoblu v laboratoři silných magnetických polí, kde jsem se setkal s metodou elektronové paramagnetické rezonance poprvé. Po dokončení doktorátu jsem pak strávil dva roky ve Frankfurtu nad Mohanem v bio-molekulárním magnetickém rezonančním centru. A před návratem ještě následovalo pět let na univerzitě ve Stuttgartu. S VUT jsem ale byl v kontaktu prakticky celou dobu v rámci spolupráce, zejména s profesorem Šikolou, který mi doporučoval šikovné čtvrťáky, kteří chtěli vycestovat do zahraničí na Erasmus.

Na jakém výzkumu zde budete pracovat?
Jedná se o návrh spektrometru na měření elektronové magnetické spinové rezonance. Klasická elektronová magnetická rezonance funguje na principu konstantní ozařovací frekvence, kdy posouvá magnetickým polem, a tak získává spektrum. Současná technologie umožňuje opačný postup – konstantní magnetické pole je rozmítáno frekvencí. Díky námi vyvíjenému spektrometru budeme moci navíc sledovat dynamiku procesů. To otevírá nové možnosti při studiu nových materiálů a jejich charakterizaci, přes biologické molekuly až po moderní 2D materiály, jako je třeba grafen a další.

Jak se elektronová paramagnetická rezonance liší od té, kterou známe z nemocnic?
Princip je u obou velmi podobný, akorát jde o excitaci a detekci jiné části atomu. V lékařství se využívá nukleární magnetické rezonance (NMR), kde se díváme na jádro, a to převážně proton jádra vodíku z molekuly vody. Kdežto při paramagnetické rezonanci nás zajímá elektron. Díky rozdílné hmotnosti obou částic samotná rezonance probíhá na jiných frekvencích.

Kdy bude výzkum naplno zahájen?
Projekt jsem dostal na podzim roku 2016 a původně měl začít v lednu 2017. Ale protože bylo potřeba na CEITEC dodat potřebné technické vybavení a některé dodací lhůty jsou i vice než roční, jelikož většina přístrojů je vyráběná na zakázku, zažádal jsem si o roční odklad. Na CEITECu také bylo potřeba připravit laboratoře, které se momentálně dokončují. Oficiálně jsme tedy s prací na projektu začali letos v lednu, naplno ale budeme moci pracovat, až bude vše připravené a dodané. Počítám, že to bude někdy na podzim. Navíc někteří lidé, které mám v týmu, jsou ještě stále ve Stuttgartu.

Během nadcházejících několika měsíců by měly být laboratoře vybaveny těmi nejmodernějšími přístroji | Autor: Igor Šefr
Kolik členů bude mít tým?
Součástí výzkumné skupiny jsou čtyři doktorandi, čtyři postdoc studenti a další přijdou během roku. Do projektu jsou zapojeni například výzkumníci ze strojní fakulty, z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií nebo chemici, kteří budou pracovat se vzorky. Na některé členy čekáme, až se uvolní ze svých domovských zahraničních institucí, na kterých nyní působí. Celkově by měl mít výzkumný tým kolem dvaceti lidí.

Momentálně se na CEITECu pro Vás budují laboratoře. Jak budou vybaveny?
Zásadní bude spektrometr, dále jsou potřeba kvazioptické přístroje, zdroje záření a detektory. Vše bude muset být samozřejmě navzájem na sebe napojené a automatizované, kdy počítače budou zajištovat správný chod.

Na výzkum jste získal grant ERC ve výši 2 mil. EUR. Musel jste se na celý proces žádosti nějak speciálně připravovat?
Asi nejtěžší je vysvětlit porotě projekt během desetiminutové prezentace, protože jen velmi malá část z nich projekt četla a většina přítomných musí z prezentace během těch několika málo minut pochopit, o co jde, a hlavně je pro ten projekt nadchnout. To je asi ta nejtěžší část. Projekt na grant jsem měl v hlavě asi dva roky, než jsem ho sepsal a podal.

Projekt jste získal původně pod hlavičkou jiné instituce, než je CEITEC.
Ano, žádal jsem o něj, když jsem ještě působil na univerzitě ve Stuttgartu. Není ale problém převést ERC grant pod jinou instituci, což je nyní CEITEC VUT.

(kah)

Témata

Související články:
Na CEITEC VUT vyvíjejí neprůstřelnou keramiku. Uplatnění najde v armádě
Grafen - mladý a nedočkavý favorit
Vědci z CEITEC VUT chtějí nabídnout keramické pancíře pro pouštní i subarktické oblasti
Ve vývoji nanobotů patříme mezi pět předních zemí světa. Za jejich výzkumem stojí Martin Pumera
Radim Chmelík: Uvidíme ještě zajímavé věci