Lidé

27. března 2024

Nové generaci bakteriálních hnojiv se věnuje oceněný projekt Brno Ph.D. Talent Martina Súkeníka

Martin Súkeník zkoumá novou strategii pro vývoj biohnojiv. | Autor: Filip Volf
Průlomový krok ke zlepšení účinnosti hnojiv i celého zemědělství. To je oceněný projekt soutěže Brno Ph.D. Talent Martina Súkeníka z Fakulty chemické VUT. Popisuje v něm novou strategii pro vývoj biohnojiv, která spočívá v zapouzdření rostlinám prospěšných bakterií do gelu. Hlavní složku gelu si přitom tvoří přímo bakterie během jejího růstu. Díky tomu lze snížit výrobní náklady, závislost na tradičních hnojivech i zvýšit úrodnost půdy. Nejen v Brně tak můžeme proměnit suché trávníky v zelené koberce a udělat naše parky krásnější. Martinovi jsme položili několik otázek zaměřených na jeho výzkum i úspěch v prestižní soutěži.

Proč jste se rozhodl přihlásit do soutěže Brno Ph.D. Talent?

Byla to skvělá příležitost nejen pro prezentaci mého výzkumu, ale také pro zviditelnění našeho týmu, který se na něm podílí. Tato soutěž mi poskytla cennou možnost získat zpětnou vazbu k výzkumu, rozvíjet své prezentační dovednosti i zkušenosti se psaním projektu v angličtině. A samozřejmě, finanční podpora ve formě stipendia byla také důležitým faktorem při rozhodování o účasti.

Kdo je součástí vašeho výzkumného týmu?

Můj vedoucí docent Petr Sedláček a další kolegové z Ústavu fyzikální a spotřební chemie, profesor Stanislav Obruča z Ústavu chemie potravin a biotechnologií, PhD studentka Diana Černayová a další. Tito lidé mi pomáhají svými radami a provádí různá měření. Nebo mi pomáhají v laboratoři.

Čemu se váš vítězný projekt věnuje?

Cílem projektu je zkoumat novou strategii pro vývoj biohnojiv, které využívají rostlinám prospěšné bakterie. Strategie spočívá v zapouzdření těchto bakterií do gelu. Gel se postupně rozpadá a uvolňuje bakterie do půdy. Co je však opravdu zajímavé, je to, že hlavní složku gelu si tvoří přímo bakterie během jejího růstu. To má za následek výrazné snížení výrobních nákladů a zjednodušení celého výrobního procesu. Je to průlomový krok, který může zlepšit účinnost těchto hnojiv i celého zemědělství.

Produkce bakteriálního hnojiva v podobě gelu. | Autor: Martin Súkeník

K čemu zjištění povedou?

Chceme snížit závislost na tradičních hnojivech a zároveň zvýšit úrodnost půdy. Konvenční hnojiva, i když jsou často používána, mají své nevýhody. Vysoké dávky těchto hnojiv mohou kontaminovat půdu a podzemní vody. Zjištění povedou k levnější a účinnější produkci nové generace bakteriálních hnojiv.

Jak jste k zjištěním dospěli? Použili jste nějakou konkrétní metodu nebo zařízení?

Zatím jsme přišli na to, že koncept projektu dává smysl a první výsledky naznačují pozitivní efekt na růst rostlin. Metod využitých v tomto projektu bude spousta. Od jednodušších jako třeba vizuální posouzení kvality gelu po gelaci kultury až po složitější, jako je průtoková cytometrie, skenovací elektronová mikroskopie, plynová chromatografie nebo infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací. Časem se bude určitě repertoár technik zvětšovat.

Jaké vidíte možnosti využití svého výzkumu pro Brno a zdejší obyvatele?

Mikrobiální hnojiva mají potenciál nalézt uplatnění v zahradách a parcích. Představte si, jak by tyto drobné bakterie mohly proměnit suché trávníky v zelené koberce a parky by se staly ještě krásnějšími. Jejich účelem by bylo zlepšit půdu, podporovat růst rostlin a přispět k celkové estetice města.

Martin Súkeník při převzetí ocenění Brno Ph.D. Talent na brněnské radnici. | Autor: Václav Koníček

Co je na studiu v Brně nejlepší?

Brno je městem vědy a zábavy. Nejenom, že je zde vysoká koncentrace univerzit, a tím pádem i studentů, ale v ulicích centra se nachází spousta hospod, klubů a kaváren, kam se dá zajít s kamarády. K dobré diskusi v hospodě nemůže chybět čepované pivo.

Čemu se věnujete ve volném čase, když si potřebujete od výzkumu odpočinout?

Rád běhám, jezdím na kole, a když se naskytne příležitost, nepohrdnu tréninkem bojového umění judo, které jsem aktivně provozoval asi 12 let. Pokud mám trochu více volného času, učím se programovat a rád si zahraji nějakou počítačovou hru, popřípadě vyrazím někam ven s kamarády na pivo.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Mým cílem je dokončit doktorát a úspěšně splnit všechny cíle projektu. Nic dalšího zatím naplánováno nemám, ale jsem si jistý, že za tu dobu studia přijde spousta dalších myšlenek, plánů a příležitostí.


(jo)

Témata

Související články:
Nemůžete nic ztratit, jen získat. Říká o soutěži Brno Ph.D. Talent oceněná Katarína Šlosárová
Ekologická hnojiva s postupným uvolňováním živin vyvíjí vědci z FCH VUT
Den Země: VUT vnímá environmentální odpovědnost jako technologickou příležitost
Odvážná inovace v recyklaci: Výzkumník Silvestr Figalla mění odpadní kaly na cennou surovinu
Levnější, kvalitnější i ekologičtější. Výzkumníci z FCH VUT vytvořili nové dextrinové lepidlo