Lidé

21. září 2017

Studenti VUT a Mendelu navrhli novou podobu odkaliště Hády

Na místě odkaliště by měl v budoucnu vzniknout park s několika zónami | Autor: archiv Studentského Brna
Až do konce října máte možnost hlasovat pro název parku, který vznikne na místě původního odkaliště Hády na brněnských Vinohradech. Soutěž na návrh nové podoby odkaliště v areálu lomu vyhlásilo Studentské Brno na konci února. Odborná porota nakonec vybrala ze šesti návrhů ten od studentů Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity. Jeho autory jsou Peter Mezei, Veronika Očadlíková (oba VUT), Sebastian Loder, Nina Krajčírová a Vojtěch Urban (Mendelu). Komise na návrhu ocenila zejména rozdělení prostoru na tři okruhy – sport, rekreace a klidový okruh s mokřady. „Velmi dobré je také umístění pakovací plochy a navržené moduly, které lze přesouvat a využívat k různým účelům. Jsou zde originální prvky, které nejsou v podobných parcích zvykem,“ napsala ve svém rozhodnutí porota.

Ke spolupráci studentů různých fakult z různých vysokých škol došlo díky Nině Krajčírové, která všechny dohromady spojila a iniciovala společnou práci na návrhu. „Díky tomu, že se sešli zahradní architekti z Mendelu a architekti z VUT, tak každý viděl problém zadaného místa ze svého úhlu pohledu,“ vysvětlila Veronika Očadlíková. Samotnému návrhu předcházel mini průzkum mezi lidmi, kteří bydlí v okolí místa, kterého se má změna dotknout. Studenti zjistili, že tam místní často nechodí, nebo dokonce že tam nikdy nebyli. „To bylo celkem pochopitelné, protože krajina nevypadá pěkně a už vůbec ne přívětivě pro provozování sportovních aktivit a neláká ani k přirozenému sdružování lidí,“ vysvětlila Očadlíková.

Součástí týmu, jehož návrh byl odbornou porotou vybrán, byli také dva studenti VUT | Autor: archiv Studentského Brna
Výsledný návrh se skládá ze tří hlavních okruhů vložených do míst, která navazují na současné trasy a jsou vzájemně propojená a mají svoji funkci. „Venkovní okruh je zaměřený na sport, prostřední na rekreaci a vnitřní, nacházející se přímo v jádru celého parku, tvoří biotop se zvýšenou vlhkostí a sítí lávek,“ popsal návrh Peter Mezei. V novém prostoru tak návštěvníci najdou místo pro workoutové aktivity, pro setkávání u grilu nebo pro relaxaci v houpací síti.

Výběrem vítězného projektu to však pro jeho autory nekončí. Organizátorům soutěže budou nadále nápomocni a budou návrh dotvářet podle potřeb návštěvníků a místních obyvatel. Do projektu se mohou zapojit i ostatní lidé, a to prostřednictvím hlasování o nový název parku. Vybírat lze z pěti jmen, která odkazují k historickým osobnostem Brna.

(kah)

Témata

Související články:
Artefakt: workshop studentů VUT se letos zaměřil na umění v sakrální architektuře
Ženy z VUT, které hýbou světem vědy a techniky
Den Země: VUT vnímá environmentální odpovědnost jako technologickou příležitost
Dvojice architektů z VUT zvítězila v prestižní studentské soutěži. Pavilon navrhli za pouhých 24 hodin
Mladí architekti z VUT bodovali s návrhy pavlačí i satelitních domů