Nápady a objevy

23. ledna 2016

Na elektrofakultě pracují na metodě, která odhalí vady solárních panelů

Poškozené fotovoltaické články nevyrábí energii, ale spotřebovávají ji na výrobu ztrátového tepla | Autor: Pixabay

Jak jednoduše zjistit, že solární panel nepracuje tak, jak by měl a je potřeba ho opravit? Právě vadami solárních panelů a jejich odhalováním se zabývají vědci z Ústavu elektrotechnologie, kteří nyní podrobněji rozpracovali metodu měření termovizní kamerou.

Oproti jiným metodám je výhoda termovize především v tom, že k analýze není potřeba solární elektrárnu rozebrat a fotovoltaické panely odvézt do zkušebny, tudíž se nemusí odstavovat z provozu. S kamerou lze dojít přímo na místo, kde se panely nachází, a provést měření přímo v terénu. To pro provozovatele sluneční elektrárny znamená především finanční úspory. Nespornou výhodou je také to, že je tato metoda mnohem rychlejší.

Co lze tedy termovizí odhalit? Její pomocí můžou odborníci určit, jak je teplota rozložená na povrchu panelu. Kamerou se dokážou zaměřit na místa s větší teplotou, což značí, že fotovoltaické články nevyrábí energii, ale spotřebovávají ji na výrobu ztrátového tepla. Tu může způsobovat buď nefunkční článek, nebo také jeho částečné zastínění. Panel je pak potřeba podrobněji otestovat a případně vyměnit. Přestože se dnes termovize využívá stále častěji, doteď stále chybí norma, která by stanovila, za jakých podmínek mají být snímky pořizovány a jak se má postupovat při vyhodnocování výsledků měření.

„V naší práci jsme proto detailněji popsali podmínky pro měření, aby byly výsledky co nejpřesnější a vypovídající. Do budoucna by studie mohla posloužit třeba jako předloha pro stanovení normy termovizního měření. Také plánujeme navázat spolupráci s normalizačním ústavem,“ podotkl Jiří Vaněk, který se na studii podílel.

Výsledky termovizních měření vědcům poskytla firma Asekol Solar, která se zabývá problematikou ekologické likvidace solárních panelů. „Ta během jednoho roku provedla měření na dvaceti tisících panelech. My jsme je pak analyzovali,“ popsala Kristýna Jandová z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Odborníci tak rozpracovali metodu, která pomůže především provozovatelům solárních elektráren, kteří budou mít informace o tom, v jakém stavu se panely nachází, a výsledky měření pak budou moci argumentovat například při reklamaci nefunkčních článků. Firmám zaměřeným na ekologickou likvidaci panelů pak poskytne přehled o tom, v jakém časovém horizontu bude potřeba s likvidací začít.

Výstup z termokamery nasnímaný na přední straně fotovoltaické elektrárny | Autor: Archiv Jiřího Vaňka
Elektroluminiscenci lze provádět jen v laboratoři, ale umožňuje detekci většího množství defektů a vad fotovoltaických článků v panelech | Autor: Archiv Jiřího Vaňka
Snímek z termovizní kamery. Modrá barva ukazuje místa s nižší teplotou, bílá a žlutá oblasti se zvýšenou teplotou | Autor: Archiv Jiřího Vaňka
Vstoupit do fotogalerie

(tuš)

Témata

Související články:
Na elektrofakultě vyvíjejí aplikace pro vesmír
Nedostatek žen v technických oborech řeší studie z Centra SIX
Zařízení, které jedním stiskem změří jas, nemá zatím ve světě obdoby
Lisování hroznů pomocí elektrického výboje? Proděkan FEKT umí propojit elektrotechniku a lásku k vinařství
Unikátní robotický skener otevírá nové možnosti využití termovize v medicíně. Uplatnění ale najde i v dalších odvětvích