Téma

17. prosince 2015

Nedostatek žen v technických oborech řeší studie z Centra SIX

Ženy se zbytečně bojí technických oborů | Autor: archiv VUT

Aby se dívky nebály techniky, je potřeba jim už odmalička říkat, že je zcela normální, pokud se ženy věnují těmto oborům, ukazovat jim pozitivní vzory a najít správnou motivaci… Důvody, proč se ženy do technických oborů nehrnou, a možná doporučení, jak budoucí odbornice získat, jsou výsledkem studie Women in engineering – Engineering topics attractive to female researchers, která vznikla jako součást projektu ADWICE řešeného v Centru SIX VUT v Brně. Navzdory dlouhodobým snahám zvýšit počet žen se jejich zastoupení v technických oborech totiž stále pohybuje jen kolem deseti procent. Cílem je přitom dosáhnout alespoň třicetiprocentního podílu.

Součástí studie byl i rozsáhlý sociologický průzkum mezi bezmála sedmi stovkami studentů a studentek technických středních a vysokých škol z České republiky i Rakouska. Na studii s odborníky z Centra SIX spolupracovali také kolegové z Univerzity Karlovy a Technické univerzity ve Vídni. „Právě vídeňská univerzita je totiž naším mentorem v rámci projektu ADWICE,“ podotkl Martin Slanina, ředitel Centra SIX.

A jaké jsou podle průzkumu hlavní příčiny, proč se dívky a ženy nehrnou do oborů informačních a komunikačních technologií (ICT)? Mají obavy z matematiky a fyziky, i když v těchto oborech mnohdy vynikají. A děsí je i mužské prostředí. Na druhé straně studentky technických oborů považují samy sebe za technicky zdatné a schopné konkurovat mužským kolegům… „Výsledky nás někdy docela překvapily. Objevily se samozřejmě velmi přínosné postřehy, ale také se ukázalo, že někteří studenti v tomto oboru ani ženy nechtějí a že dokonce i některé dívky a ženy jsou samy skeptické vůči různým náborovým akcím,“ uvedla jedna z autorek studie Lucie Hudcová.

Snaha přilákat ženy k technice však v žádném případě není samoúčelná. Podle údajů Evropské unie se totiž právě v oblasti ICT předpokládá v roce 2020 nedostatek až 900 tisíc odborníků. A jednou z možností, jak tomu zabránit, je vzdělávat v tomto oboru ženy a zaměstnávat je na těchto pozicích. „Pro ženy má uplatnění v ICT navíc spoustu pozitiv. Vydělávají více než ty mimo technické obory, jsou méně ohrožené nezaměstnaností a jejich práce bývá více časově flexibilní, což je vzhledem k péči o děti a rodinu značná výhoda. Lepší pozice na pracovním trhu má pak nejen pozitivní vliv na národní ekonomiky, ale i rodiny, v nichž žena pracuje v ICT, jsou na tom finančně lépe,“ shrnula Hudcová.

Podíl žen v technických oborech zkoumala studie z Centra SIX | Autor: archiv VUT

Průzkum mimo jiné ukázal, že například v ČR je nezanedbatelné množství doktorandek ze zemí mimo Evropskou unii, v Polsku se zase v podstatě doktorandky z cizích zemí nevyskytují. „Omezením pro kariéru a kariérní růst žen zůstávají pořád děti. Není výjimečné, že ženy po mateřské ustrnou na stejné pozici a už se nevyvíjejí, doktorandky na mateřské studia často vůbec nedokončí anebo ani nenastoupí do původního oboru. Poněkud paradoxně se ale třeba ukázalo, že zatímco na Slovensku najdete poměrně málo doktorandek, je zde naopak vyšší počet žen na důležitějších pozicích. Jedním z možných vysvětlení může být vysoký počet odcházejících expertů-mužů do zahraničí, zatímco ženy mají tendenci spíše zůstávat,“ upozornila na některé další zajímavosti Hudcová. Za důležitý a přitažlivý způsob motivace považuje deklaraci podpory žen a matek při studiu. „Částečné úvazky, hlídání dětí, firemní školky, to vše by mohlo ženy přilákat,“ míní mladá vědkyně, která je rovněž už matkou dvou malých dětí. Mezi technicky orientované obory, o něž se ženy ve zvýšené míře zajímají, patří například biomedicína, fyzikální a optické inženýrství, výzkum elektromagnetického pole, kybernetika a automatizace, elektrotechnologie nebo mikroelektronika.

Co tedy dělat? Větší zájem žen o ICT by měly vzbudit přednášky cílené na středoškolačky i žačky základních škol. Přitáhnout dívky k technickým oborům mohou tematicky orientované letní školy, dny otevřených dveří zaměřené na děvčata, prezentace úspěšných vědkyň a inženýrek, nabídka oborů atraktivních právě pro dívky, vznik podpůrných studijních skupin, v nichž by dívky mohly rozptýlit svoje obavy a vyměňovat si navzájem zkušenosti, a v neposlední řadě podpora prostřednictvím mimořádných stipendií stejně jako zajištění podmínek, které ženám umožní skloubit rodinu s prací (podnikové, univerzitní školky apod.). „Díky výstupům studie můžeme přijímat další opatření, abychom motivovali ženy pro práci v našem Centru SIX a vychovali si tak vlastní vědecké pracovnice. Některé z těchto možností už rozpracováváme do konkrétní podoby, například letní školu,“ upřesnil Slanina.

Zajímavou možností jsou také akce a programy speciálně určené pro dcery zaměstnanců technických univerzit či společností věnujících se ICT. „Kde jinde nabrat zájemkyně než mezi dcerami zaměstnanců?“ ptá se Hudcová a dodává: „Celosvětově existuje řada podobně tematizovaných kampaní a akcí typu Vezmi svou dceru do práce a podobně. Jedině tak jim můžeme ukázat, že tu opravdu nic hrůzostrašného neděláme." Demonstrovat pozitivní ženské role a ukazovat úspěšné „inženýrky“ je velmi důležité. „V průzkumu jsme se ptali i na to, v jakých oborech může být žena úspěšná. Odpovědi zněly lékařka, právnička, architektka… Nejhůře dopadly elektrotechnička a programátorka. Tam studenti potenciál žen nevidí….,“ uzavřela Hudcová.

(jih)

Témata

Související články:
Bolesti čelistí pomůže řešit unikátní software
Unikátní systém umí včas varovat před požárem v elektrárnách
Úspěch projektu ADWICE: Rakouští kolegové budou mentory Centru SIX
V laboratořích BDALab analyzují nemoci mozku
Vesmírný výzkum, to jsou roky čekání