Téma

5. března 2016

Angličtina v elektrotechnice získává na oblibě. U studentů i firem

Angličtina v elektrotechnice a informatice se vyučuje na elektrofakultě už čtyři roky. | Autor: Pixabay

Propojit jazykové a technické znalosti se pokusili na Katedře jazyků elektrotechnické fakulty VUT. Před čtyřmi lety zde otevřeli obor Angličtina v elektrotechnice a informatice. Tehdy by si ale nikdo nepomyslel, že obor bude u uchazečů tak populární. Jeho absolventi navíc mají stále lepší uplatnění na trhu práce.

Každý rok na Angličtinu v elektrotechnice a informatice fakulta přijme zhruba stovku zájemců, přitom na začátku byl obor otevřený zhruba jen pro polovinu studentů. Kromě těch českých se hlásí také zahraniční, těch je zhruba pětina. Na rozdíl od jiných technicky zaměřených oborů jsou zde absolventi gymnázií v převaze. Je to dáno tím, že zhruba třetinu předmětů tvoří stěžejní odborné elektrotechnické předměty vyučované v angličtině, dvě třetiny pak předměty zaměřené na samotný jazyk. Důraz je kladený hlavně na praktickou angličtinu, kdy je potřeba dokonale zvládnout psaní a mluvení v cizím jazyce, a to až na úrovni C1.

„Když jsme studijní program vytvářeli, plánovali jsme, že absolventi budou pracovat ve středním managementu firem, proto jsme mezi předměty zařadili kromě těch technických také třeba účetnictví, právo a jiné,“ vysvětlila garantka oboru a vedoucí Ústavu jazyků Milena Krhutová. Studenti se během studia v technických předmětech věnují hlavně teorii, ale mají také praktická cvičení v laboratořích, ovšem v menší míře než tomu je u klasického elektrotechnického oboru.

Absolventi často nacházejí uplatnění ve velkých technicky zaměřených firmách, kde popisují softwary nebo vytváří návody. Ale pracují třeba i na takových pozicích, jako je komunikační specialista, kde se zabývají převážně PR technicky zaměřených firem. „Někteří studenti pokračují ve studiu angličtiny na Filozofické nebo Pedagogické fakultě MU. Převážná většina ale zůstává na VUT, třeba na Fakultě podnikatelské,“ doplnila garantka oboru. Momentálně probíhají jednání o spolupráci s firmou Red Hat, která má o studenty a absolventy oboru velký zájem. Pro studenty by toto propojení mohlo být výhodné v tom, že by mohli pracovat na reálných projektech z praxe už během studia.

Angličtina v elektrotechnice a informatice, která se vyučuje na VUT, je v rámci Evropy unikátní studijní obor. „Často předáváme zkušenosti s výukou na různých světových konferencích. Běžné je zaměření na hospodářskou angličtinu, případně právnickou, ale technická angličtina se vyučuje jen u nás,“ dodala Milena Krhutová.

(tuš)

Témata

Související články:
Zařízení, které jedním stiskem změří jas, nemá zatím ve světě obdoby
Lisování hroznů pomocí elektrického výboje? Proděkan FEKT umí propojit elektrotechniku a lásku k vinařství
Reproduktor hrající díky vysokonapěťovému výboji se hodí jen pro nadšence
Teorie bez praxe nestačí, tvrdí zaměstnanci MechLabu
"Na robotech pracujeme od prvního návrhu po poslední šroubek. Nechceme dvacet let bádat nad něčím, co nelze vytvořit," říká Luděk Žalud