Téma

9. dubna 2018

Fakulta podnikatelská otevírá nový bakalářský obor. Posluchači si během studia založí vlastní firmu

Studenti budou během studia pracovat v týmech především na praktických projektech | Autor: Pixabay
Důraz na praktické znalosti a týmovou práci, založení a fungování vlastní firmy. To jsou hlavní charakteristiky nového oboru, který se od září otevírá na Fakultě podnikatelské pod názvem Entrepreneurship and Small Business Development. Díky použitým metodám výuky je unikátem v rámci České republiky. Ve Finsku, odkud jeho tvůrci čerpali inspiraci, je však tato metoda léty ověřená a funguje velmi dobře.

Zhruba dvě třetiny studia bude tvořit praktická část, kdy si studenti založí vlastní firmu a v rámci ní budou realizovat podnikatelské aktivity. Ještě před tím však absolvují nutný teoretický základ, kdy budou muset projít předměty, jako je ekonomika podniku, marketing, finance, účetnictví a další základní předměty. Vše bude směřovat na malé firmy. „Klíčovým předmětem prvního ročníku je pak předmět zaměřený na simulaci firmy, na kterém spolupracujeme s finskou univerzitou v Tampere, která vytvořila virtuální prostředí, ve kterém si mohou studenti založit firmu a vzájemně realizovat byznys. Tento kurz je pak zakončený akcí Sales Event, která se bude konat buď v Česku, nebo Finsku, a na ní se firmy potkají živě,“ upřesnil garant oboru Robert Zich. Od druhého ročníku se pak už bude jednat o reálnou firmu.

Studenti budou využívat speciální zázemí

Celý studijní obor je postavený především na týmové práci. V rámci svého podnikatelského záměru totiž budou muset posluchači zastat hned několik funkcí. „Budou například vytvářet značku firmy, její webovou prezentaci a další,“ vysvětlil Zich. Součástí výuky bude také konzultační servis a zapojení odborníků z praxe. Výhodou také je, že si budou moci studenti ve větší míře volit obsah výuky dle svého zájmu.

Na fakultě již vyhradili pro posluchače tohoto oboru speciální prostor, kde se budou moci týmy a virtuální studentské firmy společně setkávat. Budou zde také kanceláře reálných firem, které si posluchači v průběhu studia založí. Tam pak mohou probíhat obchodní jednání a další schůzky.

Hodnotit se budou hlavně praktické výstupy

Závěrečné hodnocení studentů v jednotlivých předmětech bude probíhat ve většině případů formou hodnocení jejich výstupů, prezentací a obhajob projektů. Klasické testovací metody – písemné testy a ústní zkoušky z probraného učiva – budou minimalizovány. Podobně netradičně pojali tvůrci tohoto programu i přijímací zkoušky, kdy součástí přihlášky musí být motivační dopis, kde uchazeč zdůvodní, proč chce studovat právě tento obor. „Samotné přijímací zkoušky pak budou probíhat v angličtině formou skupinového pohovoru zhruba na hodinu, kdy se bude zjišťovat zájem o studium, motivace a schopnost reagovat,“ uvedl garant oboru. Znalost angličtiny přitom bude stačit na takové úrovni, aby byl student v tomto jazyce schopen běžně hovořit. Odbornou angličtinu se pak naučí v rámci studia.

A jaké bude uplatnění absolventů oboru Entrepreneurship and Small Business Development? „Ideální bude, když studenti po dokončení tohoto programu budou pokračovat v podnikání, protože pro to budou vybaveni znalostmi a zkušenostmi,“ řekl Zich. Uplatní se ale i na obchodních a marketingových pozicích ve firmách. A pokud budou chtít pokračovat v navazujícím magisterském studiu, mohou si vybrat některý z českých studijních programů, nebo zvolit anglický program European Business and Finance, který se realizuje ve spolupráci s univerzitou v Nottinghamu.

(kah)

Témata

Související články:
Domácí pěstování zdravých mikrobylin přivedlo studenta k podnikání
Studentky z Fakulty podnikatelské zazářily v mezinárodní soutěži Euroweek s projektem zaměřeným na cirkulární ekonomiku
Na ironmana se ještě necítím, říká triatlonista Jiří Kalus
Florbal je ideální sport pro ženy, tvrdí Nikola Příleská
Student VUT stojí za BIKEDOO. Unikátním zařízením, které snadno promění vozík v elektrickou trojkolku