Téma

29. května 2018

Pavla Srbová umí odhadnout, zda je stavební firma ohrožena bankrotem. Za svůj výpočetní model získala 3. místo v soutěži FINDiplomka roku

Pavla Srbová si ze soutěže FINDiplomka odnesla cenu za třetí místo | Autor: archiv CAFIN
Třetí místo v soutěži FINDiplomka roku 2017 získala doktorandka Pavla Srbová z Fakulty podnikatelské. Porotu zaujala tématem modelování bankrotu stavebních firem. Pro tento specifický sektor dokonce vytvořila svůj vlastní model, který aplikovala na čtyři tisícovky stavebních podniků v Česku.

Přestože ke stavebnictví studentka Pavla Srbová nemá zvláštní vztah, právě toto odvětví si vybrala, aby se na něj pokusila aplikovat známé bankrotní modely. Ty se většinou zaměřují na zpracovatelský průmysl. „Stavební průmysl má ale svá specifika a řada studií poukazuje na nutnost formulace nových modelů. Problémem jsou také samotná data, která nemusí být úplně přesná a reálná,“ vysvětlila doktorandka. V první fázi musela zhodnotit stávající modely a zjistit, zdali jsou využitelné pro tento sektor. Potvrdila se její domněnka, že jejich aplikace na stavební podniky není vhodná. Musela tedy vytvořit model nový, který by byl vhodnější. A to se jí podařilo.

Pavla Srbová se svým vedoucím diplomové práce Michalem Karasem | Autor: Pavla Srbová
„Data jsem čerpala z placené databáze, ke které má VUT přístup a kde jsou k dispozici data z účetních závěrek pro celou Evropu. Vyfiltrovala jsem si tedy firmy podle určitých parametrů a následně jsem udělala náhodný výběr,“ popsala počáteční fázi výzkumu Srbová. Následně musela spočítat poměrové ukazatele a vybrat ty nejvhodnější, tj. vyloučit podobné proměnné. Závěrečným krokem pak byla diskriminační analýza. Model, který Srbová vytvořila, vykazuje oproti známým bankrotním modelům vyšší přesnost jak u dat, na kterých model vytvářela, tak u dat, na kterých ho testovala. U většiny testovaných modelů dosahovala přesnost pouze kolem 50 %, u jí vytvořeného modelu až 80 %.

Není divu, že porotu soutěže FINDiplomka zaujala její práce hned v prvním kole a zařadila ji mezi deset postupujících. Jejich autoři pak přijeli do Prahy osobně prezentovat svoji práci komisi a odpovídali na otázky. „Bylo to dost podobné obhajobě diplomové práce u státnic, takže jsem už byla trochu připravená na to, co mě čeká,“ řekla Srbová. Porota jí nakonec udělila na finálovém večeru třetí místo, před ní se umístila studentka VŠE Alena Farkašová a první místo získal posluchač Univerzity Karlovy Tomáš Rusý. Soutěž FINDiplomka se zaměřuje na diplomové práce z oblasti finančního řízení a účetnictví a zapojuje se do ní pravidelně asi sedm českých vysokých škol. Do dalšího kola soutěže je možné diplomové práce přihlašovat do konce července.

(kah)

Témata

Související články:
Studenti VUT a MUNI pracují s geneticky upravenými bakteriemi. Projekt přihlásili do prestižní mezinárodní soutěže
Majáles se po 2 letech vrací, královští kandidáti z VUT jsou připraveni bojovat
První žena v čele týmu formule má skvěle rozehráno
3D grafiku začal student FP VUT dělat jako hobby. Dnes vede nadějné české studio
Studentky z Fakulty podnikatelské zazářily v mezinárodní soutěži Euroweek s projektem zaměřeným na cirkulární ekonomiku