Téma

28. května 2015

FEKT VUT v Brně má nové laboratoře vybavené nejmodernější technikou

Kvalitnější podmínky pro výuku, ale i výzkumnou činnost studentů všech programů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně nabízí po osmiměsíční rekonstrukci budova T8 v areálu univerzity Pod Palackého vrchem. „Moderní zázemí by mělo výrazně napomoci zejména dlouhodobě udržitelnému zvyšování počtu studentů doktorandského studia, zlepšování kvality absolventů a jejich připravenosti pro vstup na trh práce,“ věří profesorka Jarmila Dědková, děkanka fakulty.

Vedení si od úprav a dovybavení výukových prostor potřebnou moderní technikou také slibuje, že již brzy budou studenti moci sledovat výuku také doma od svých stolů, případně bude možné přenášet přednášku do více učeben.

Rekonstrukce objektu T8 zahrnula kromě drobných dispozičních úprav a nového vybavení také změny technologických a energetických parametrů budovy tak, aby provoz objektu byl co nejefektivnější, zejména pokud jde o výdaje na energie. Zvýšila se také bezpečnost celé budovy: kromě protipožárního dovybavení budou vybrané prostory nyní přístupné pouze na zaměstnanecké nebo studentské karty.

Celkové úpravy si vyžádaly náklady zhruba ve výši 86 milionů korun. Většinu z této částky pokryl příspěvek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, spoluúčast VUT v Brně činila necelých 13 milionů korun. Celkově bylo přestavěno 5 450 metrů, z toho téměř polovina představuje plochy nezbytné pro vzdělávání spojené s vědou a výzkumem. (zvut)

Vstoupit do fotogalerie

Témata

Související články:
VUT navštíví Claude Cohen-Tannoudji, nositel Nobelovy ceny za fyziku
Adam a Kateřina Chromí: Já byla zadýchaná, brácha se skoro nudil
Na elektrofakultě pracují na metodě, která odhalí vady solárních panelů
Ředitel CISCO: Některé zkoušky už člověk opakovat nechce, ale je dobře, že jsou
V Centru SIX chtějí nahradit kabely speciálním vodivým textilem