Téma

15. června 2018

Na podnikatelské fakultě chystají novinky v navazujících programech

Fakulta podnikatelská chystá od nového akademického roku novinky ve studijních programech | Autor: Igor Šefr
Dva navazující magisterské programy na Fakultě podnikatelské aktuálně získaly akreditaci. Od září se tak otevře úplně nový program Mezinárodní ekonomika a obchod a již tradiční European Business and Finance čekají drobné změny. Na oba se lze hlásit ještě v průběhu července. Potřeba je mít ukončené předchozí studium některého z bakalářských programů zaměřených na ekonomiku.

Zcela nový program Mezinárodní ekonomika a obchod se otevře od září pro všechny zájemce o obchod, ekonomii, marketing, obchodní právo a kapitálové trhy. Všechny tyto předměty se zaměřením na mezinárodní úroveň se totiž budou vyučovat v průběhu celého studia. „V nabídce bude také možnost studovat např. podnikovou ekonomiku v anglickém nebo německém jazyce. Chceme, aby studium posluchače nejen bavilo, ale také je efektivně připravilo na reálné prostředí mezinárodního podnikání,“ uvedl Tomáš Meluzín, garant oboru.

Zájemci o studium se mohou na tento program hlásit až do 31. července, přijímací zkoušky pak proběhnou 27. srpna. U těch je čekají dvě části: test studijních předpokladů a test z anglického jazyka. „Testem studijních předpokladů si ověříme znalosti zejména základů inženýrské matematiky, mikroekonomie, makroekonomie, ekonomiky podniku, marketingu, managementu, informatiky a dále znalosti z oblasti geopolitické, hospodářské a finanční,“ popsal Meluzín.

Absolventi budou moci díky nabytým znalostem zamířit na takové pozice, jako jsou například ekonomové na vedoucích pozicích, vedoucí ekonomičtí analytici nebo obchodní manažeři v mezinárodních výrobních a obchodních podnicích. Studenti budou mít také možnost pokračovat ve studiu na fakultě v doktorských programech a dále rozvíjet své znalosti.

Program European Business and Finance se více zaměří na zahraniční studenty

Od září se dočká změn také tradiční studijní program European Business and Finance, který se na fakultě vyučuje více než deset let. Nyní se více zaměří na zájemce o studium ze zahraničí, především z asijských a postsovětských zemí. Díky tomu dojde ke změnám v obsahu vyučovaných předmětů. „Osnovy jsme rozšířili o téma Evropské unie, evropské kultury a historie. Přizpůsobili jsme také přijímací zkoušky tak, aby se jich studenti nemuseli účastnit osobně,“ vysvětlil děkan fakulty a garant oboru Stanislav Škapa.

Pro úspěšné složení přijímacích zkoušek bude potřeba doložit předchozí vzdělání, vč. úrovně angličtiny, zaslat motivační dopis a projít krátkým online testem. Cílem není otestovat školní znalosti studenta, ale zjistit zájem o obor a o samotné studium. Přihlášky bude možné zasílat až do 9. července.
V rámci programu European Business and Finance stráví studenti jeden semestr na britské univerzitě | Autor: Anna Kruljacová

Jedná se o první joint-degree program v Česku, který se vyučuje ve spolupráci tří univerzit. Kromě VUT je zapojena také katovická univerzita a britská Nottingham Trent University, kde studenti stráví jeden semestr a zaměřují se na finance a obchod. Nejdříve ale musí splnit své studijní povinnosti na VUT, kde se semináře soustřeďují na strategické řízení, marketing a ekonomii. „Poté musí projít přes zkušební komisi, která zhodnotí, nakolik student splnil požadavky. Studium v Anglii je totiž poměrně náročné a odpovídá zhruba 1,5 semestru. Je to z toho důvodu, aby se studentům zkrátil pobyt a snížily se jejich náklady,“ upozornil Škapa.

Ti, kteří studium na obou univerzitách zvládnou úspěšně, se mohou posléze pochlubit dvěma tituly – Ing. a MSc. Následně se uplatňují na středních a TOP pozicích v bankách, průmyslových a obchodních firmách, věnují se především finančnímu řízení. „Máme zprávy, že se naši absolventi uplatnili například na manažerských pozicích velkých sítí hotelů nebo nemocnic,“ uzavřel děkan.

(kah)

Témata

Související články:
Stupka: Tanečníci dnes trénují jako vrcholoví atleti. V Česku jsme ale zaspali dobu
Oboustranné oblečení od Flipky lze nosit do města i do hor. Šetří životní prostředí i peněženku
Každá výzva nás posouvá dál, věří kandidátka na královnu Majálesu
Mariana Tesařová bude reprezentovat VUT v soutěži Miss Majálesu
Pavla Srbová umí odhadnout, zda je stavební firma ohrožena bankrotem. Za svůj výpočetní model získala 3. místo v soutěži FINDiplomka roku