Téma

17. října 2017

Profesor Šlapeta přednášel v Berlíně

Vladimír Šlapeta svojí přednáškou zahájil kongres ICOMOS | Autor: Landesdenkmalamt Berlin - Wolfgang Bittner
K příležitosti dne otevřených dveří berlínských památek zazněla v rámci kongresu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel) a dne otevřených dveří berlínských památek přednáška, kterou pronesl profesor Fakulty architektury Vladimír Šlapeta. Věnoval se v ní především dvěma berlínským oblastem, které se nachází na opačných koncích města a architektonicky jsou velmi rozličné.

Přednáška brněnského architekta působícího na VUT zahájila 9. září 2017 na berlínské radnici již zmiňovaný kongres, který je součástí strategie k podání žádosti o nominaci dvou berlínských oblastí na světovou památku UNESCO. Jedná se o východoberlínskou alej Karl Marx-Allee (dříve Stalinova alej) a obytnou čtvrť Hansaviertel. „Snažil jsem se především o srovnání těchto dvou rozdílných oblastí, které ve své době reprezentovaly tehdejší politické systémy. Zabýval jsem se konfliktními situacemi, které kvůli tomu nastaly, i hodnocením konceptů obou uvedených obytných celků, dnes s historickým odstupem, kdy na jedné straně si ceníme bydlení v zeleni i typologickou rozmanitost na Hansaviertel, avšak na druhé straně zvažujeme i význam urbanistických akcentů a dominant, které nabídla Stalinova alej, i když v poněkud přebujelém, dekorativním stylu,“ uvedl Šlapeta.

Autor: archiv konference
Přednáška byla určena jak odborníkům, tak i laické veřejnosti. A právě u ní Vladimír Šlapeta zabodoval. Na jeho vystoupení přišlo přes pět stovek posluchačů, kteří v závěrečném hodnocení jeho přednášku zvolili jako nejlepší, čehož si architekt velice váží. „Velmi mi pomohla náhoda, že jsem ve starých dobových ročnících časopisu Bauwelt z konce čtyřicátých a počátku padesátých let našel velmi vtipné karikatury glosující architektonický vývoj v obou částech města. To přednášku velmi oživilo a tím jsem získal publikum na svou stranu.“

A proč právě český odborník přednášel v Berlíně o jeho historii? Odpověď je jednoduchá – Vladimír Šlapeta je přes dvacet let členem berlínské Akademie umění, několik let také v Německu žil a ve svých odborných článcích se mimo jiné soustředil právě na německou architekturu v kontextu dějin. Z toho důvodu byl organizačním výborem doporučen, aby na kongresu přednesl svoji přenášku. „Byl to samozřejmě pro mne obtížný úkol, jak přiblížit Berlíňanům jejich nyní už opět sjednocené město, které pochopitelně jako místní znají lépe než já,“ poznamenal Šlapeta.


(kah)

Témata

Související články:
Vladimír Šlapeta: Brazilská architektura ovlivnila celou Evropu
Brněnský duch Bauhausu putuje po světě
Moderní dům nerovná se zdravý dům, říká profesorka architektury Urbášková
Známky nejsou vypovídající. Portfolio je naší hlavní vizitkou, říká mladý architekt
Mladé architekty je potřeba naučit přemýšlet a ne kopírovat, tvrdí Jan Kristek