Téma

9. září 2016

V centru AdMaS mají speciální pece. Zkouší v nich teplotní odolnost materiálů

V pecích testují vědci požární odolnost materiálů | Autor: archiv AdMaS

Centrum AdMaS má k dispozici pece ke zkoušení stavebních materiálů v extrémních teplotních podmínkách. Požární zkoušky pomůžou otestovat kvalitu stávajících stavebních materiálů, například pro ostění dopravních tunelů, i při vývoji těch budoucích. Výzkumné centrum při Fakultě stavební chce speciální pece využít nejen pro vědeckou činnost, ale také pro aplikovaný výzkum ve spolupráci s firmami.

V prostorách centra AdMaS v areálu Pod Palackého vrchem se nachází hned několik zařízení určených na teplotní zkoušky. Největší z nich je speciální pec, která má rozměr přibližně 2 x 3 metry. Kvůli ní bylo nutné vybudovat na místě nákladnou vzduchotechniku, protože spaliny se musí nejen odtahovat, ale také čistit. Vedle haly proto vyrostl i zvláštní komín. A jaké zkoušky zde vědci provádějí?

Testují tu například reakci stavebních materiálů na oheň. Měří, kolik tepla a kouře se při hoření uvolní, nebo jaká je ztráta hmotnosti vzorku při testu. „U klasických požárních zkoušek spočívá nejzákladnější zatěžování v tom, že se zkušební vzorek vystaví působení extrémně vysoké teploty, důležitý je i velmi rychlý náběh teploty v čase, a pozoruje se, jak se vzorek chová a jestli dochází k nějakému porušení,“ vysvětlil Jiří Zach z centra AdMaS. Spolu se svými kolegy zde například sleduje chování ostění tunelu při požáru, jak z pohledu požární odolnosti, tak i z hlediska zhodnocení možné míry degradace materiálu po samotném požáru.

Zařízení, které AdMaS získal na konci loňského roku, bude sloužit především v oblasti aplikovaného vývoje a ke zkoušení požárních vlastností stavebních materiálů, výrobků a konstrukcí. Pomůže jak při samotném vývoji nových materiálů, tak i k testování těch stávajících. Přístroje jsou dimenzovány tak, aby odpovídaly požadavkům zkušebních norem na stavební materiály a konstrukční prvky, je zde ale možné testovat i vzorky z jiných průmyslových oblastí.

Vstoupit do fotogalerie

(kah)

Témata

Související články:
Na FASTu vymysleli podlahu, která snese téměř všechno
Německý odborník na obnovu historických budov převzal zlatou medaili od VUT
Ekologické stavitelství testuje unikátní projekt Envihut
Střechu VIDA centra monitoruje online systém. Upozorní, kdy odklidit sníh
Hráze zpevní „injekce“ směsí s popílkem