Téma

9. září 2016

V centru AdMaS mají speciální pece. Zkouší v nich teplotní odolnost materiálů

V pecích testují vědci požární odolnost materiálů | Autor: archiv AdMaS

Centrum AdMaS má k dispozici pece ke zkoušení stavebních materiálů v extrémních teplotních podmínkách. Požární zkoušky pomůžou otestovat kvalitu stávajících stavebních materiálů, například pro ostění dopravních tunelů, i při vývoji těch budoucích. Výzkumné centrum při Fakultě stavební chce speciální pece využít nejen pro vědeckou činnost, ale také pro aplikovaný výzkum ve spolupráci s firmami.

V prostorách centra AdMaS v areálu Pod Palackého vrchem se nachází hned několik zařízení určených na teplotní zkoušky. Největší z nich je speciální pec, která má rozměr přibližně 2 x 3 metry. Kvůli ní bylo nutné vybudovat na místě nákladnou vzduchotechniku, protože spaliny se musí nejen odtahovat, ale také čistit. Vedle haly proto vyrostl i zvláštní komín. A jaké zkoušky zde vědci provádějí?

Testují tu například reakci stavebních materiálů na oheň. Měří, kolik tepla a kouře se při hoření uvolní, nebo jaká je ztráta hmotnosti vzorku při testu. „U klasických požárních zkoušek spočívá nejzákladnější zatěžování v tom, že se zkušební vzorek vystaví působení extrémně vysoké teploty, důležitý je i velmi rychlý náběh teploty v čase, a pozoruje se, jak se vzorek chová a jestli dochází k nějakému porušení,“ vysvětlil Jiří Zach z centra AdMaS. Spolu se svými kolegy zde například sleduje chování ostění tunelu při požáru, jak z pohledu požární odolnosti, tak i z hlediska zhodnocení možné míry degradace materiálu po samotném požáru.

Zařízení, které AdMaS získal na konci loňského roku, bude sloužit především v oblasti aplikovaného vývoje a ke zkoušení požárních vlastností stavebních materiálů, výrobků a konstrukcí. Pomůže jak při samotném vývoji nových materiálů, tak i k testování těch stávajících. Přístroje jsou dimenzovány tak, aby odpovídaly požadavkům zkušebních norem na stavební materiály a konstrukční prvky, je zde ale možné testovat i vzorky z jiných průmyslových oblastí.

Autor: archiv AdMaS
Zařízení pro testování reakce na oheň u podlahovin | Autor: archiv AdMaS
Vstoupit do fotogalerie

(kah)

Témata

Související články:
Na FASTu vymysleli podlahu, která snese téměř všechno
Tomáš Apeltauer: Evakuace osob je stále důležitější téma. Naše modely v tom pomáhají
V centru AdMaS hledají asfaltovou směs, která zvýší bezpečnost na silnicích
Hráze zpevní „injekce“ směsí s popílkem
V centru AdMaS testují zelené parkoviště. Přispívá k boji se suchem