Zápisník

Články autora: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
30. prosince 2017Petr ŠtěpánekTak nám skončily vánoční svátky. Užili jsme si rodin, přátel, známých a snad si trochu i odpočinuli. Nyní se blíží nový rok, tak bilancujeme, co jsme nestihli a plánujeme, co uděláme. Někde jsem četl, že se 80 % předsevzetí a plánů nenaplní. Co tedy s tím? Mít, či nemít předsevzetí a přání? Když jsem kandidoval do dalšího funkčního období rektora VUT, sám jsem si musel stanovit nějaké cíle, resp. je formulovat (to by tak nevadilo), ale i zveřejnit určitá předsevzetí (a to už je daleko horší). Někdy se tomu říká volební program, někdy jsou to prosté plány, na co se v příštích letech více zaměřit. Osobně jsem si vybral následující kapitoly: Internacionalizace. Věřím, že VUT není a nikdy nebude školou regionálního významu. Coby největší technická univerzita v ČR máme Evropě a světu co nabídnout. V následujících čtyřech letech bych tedy chtěl více zapracovat na mezinárodním renomé naší školy. Potenciál na to totiž máme. Projektová podpora. Často slýchávám, že jde o bolavou patu naší šk
4. prosince 2017Petr ŠtěpánekChtělo by se mi rovnou napsat Vše nejlepší v roce 2018, ale pojďme se nejprve podívat, co VUT vlastně v příštím roce čeká a zda to opravdu bude jen to nejlepší. Předně: v příštím roce, nejlépe v jeho první polovině, by VUT mělo podat žádost o institucionální akreditaci. Pro studenty možná na první pohled nezajímavá věc, ale pro administrativní pracovníky rektorátu i fakult náročná změna související s novelou vysokoškolského zákona. Pokud se nám podaří tuto institucionální akreditaci získat, budeme si moci sami schvalovat jednotlivé studijní programy. Tato svoboda ale bude vykoupena stohy papírů a tím, že VUT bude vlastně fungovat jako malá akreditační agentura. Četbu všech těch zpráv, metodik, evidencí, popisů učeben a jejich technického vybavení, přehledů a tabulek rozhodně nepřeji ani největšímu nepříteli. Ale i to je vysoké školství u nás. A výčet pokračuje: V příštím roce budeme usilovat také o institucionální evaluaci od Evropské asociace univerzit (anglická zkratka EUA). Ta hodn
8. června 2017Petr ŠtěpánekVážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové, blíží se pomalu konec akademického roku, který si troufám označit jako nejkomplikovanější a nejsložitější, jaký jsem za posledních patnáct let na VUT zažil. Je to způsobeno tím, že vloni vstoupil v platnost Zákon o vysokých školách, který celou řadu věcí, na které jsme byli zvyklí, změnil. Ať se již jedná o zavedení správního řízení do přijímacího řízení a dalších procesů na vysokých školách, nebo nutnost změny vnitřních předpisů školy a jejich registraci na MŠMT, případně i o zcela nové pojetí akreditací studijních programů a zavedení institucionální akreditace. To vše od nás vyžadovalo zvýšené pracovní úsilí. A nemyslím tím jen management fakult a školy, ale také akademické senáty fakult i školy a celou akademickou obec. Prostě jsme si to zatím dost odedřeli a ještě si to odpracujeme... Nezbývá mi, než opravdu z celého srdce poděkovat všem, kteří se těchto činností zúčastnili, neboť alespoň z úrovně naší školy se práce pomalu chýlí
29. června 2016Petr ŠtěpánekVážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, opět se blíží doba zasloužených dovolených a prázdnin. Ještě předtím mi dovolte, abych vám sdělil několik postřehů z dění na naší alma mater. A vzhledem k tomu, že peníze jsou až v první řadě, tak bych vás rád informoval o tom, že byl schválen rozpočet VUT, včetně rozpočtu součástí. Dobrou zprávou je, že: Výše rozdělovaného Příspěvku na vzdělávací činnost byla z úrovně VUT dofinancována do stejné výše jako v roce 2015. Celkem byl příspěvek z MŠMT poskytnutý pro rok 2016 o 15 milionů korun nižší. Z mého rozhodnutí byl tento rozdíl dofinancován z centralizovaného Fondu provozních prostředků, takže výchozí rozdělovaná částka byla stejná jako v roce 2015. Výše Institucionální podpory byla o 22 milionů korun vyšší než v roce 2015. Výše Specifického výzkumu byla proti roku 2015 nižší pouze o cca 4 miliony korun. Celkově tedy bylo v roce 2016 rozdělováno ze všech normativních zdrojů financování celkem o 18 milionů korun více než v roc
4. ledna 2016Petr ŠtěpánekVážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti a ostatní příznivci VUT, konec starého a začátek nového roku bývá vždy podnětem k bilancování toho minulého a plánování toho nového; včetně těch nezbytných předsevzetí, z nichž se ne všechna vyplní. Dovolte mi proto, abych ani já nyní nebyl výjimkou a pokusil se o rekapitulaci skončeného roku. Jednoznačně za největší úspěch VUT považuji, že se nám na jaře uplynulého roku podařilo odblokovat více než rok pozastavenou stavbu CEITEC VUT, a na konci roku 2015 získat povolení ke zkušebnímu provozu. V této souvislosti je nutno konstatovat, že dosažený výsledek je úspěchem nejen těch, kteří se kolem stavby od poloviny roku 2014 pohybovali (útvary kvestora, štáb lidí z managementu projektu a vědců z CEITEC VUT), ale také nového přístupu pracovníků stavebních firem. V neposlední řadě je nutno zmínit i spolupráci AS VUT, který na základě předložených ekonomických rozborů uvolnil tolik potřebné ekonomické zdroje z rozpočtu VUT pro naplnění a úsp
30. června 2015Petr ŠtěpánekTak nám schválili změnové listy ke stavbě CEITEC VUT, chtělo by se parafrázovat výrok ze Švejka o císaři Ferdinandovi. Zatímco vzhledem k monarchii v Haškově knize o právě dobrou novinu však nešlo, v našem případě je to zpráva dobrá. Výsledkem by totiž mělo být vyřešení dlouhodobého problému se stavbou a jejím zpožděním. Dík proto patří všem, kteří se o tuto skutečnost zasloužili. Nelze je ale všechny jmenovat, neboť by to byl seznam velmi dlouhý a mohl bych na někoho zapomenout – což by mne velmi mrzelo. Předpokládám, doufám a budu spolu s kolegy z rektorátu, STI VUT a dalšími činit vše pro to, aby se společným úsilím dodavatelů i pracovníků VUT povedlo stavbu řádně dokončit a zkolaudovat v termínu do 31. prosince 2015. Pracovní léto nás čeká nejen na stavbách VUT, ani část pedagogů se nebude moci oddat jen sladkému nicnedělání. Sice nastává doba dovolených, ale stalo se téměř tradicí, že během prázdnin je nutno na školách připravovat projekty. V minulos
4. června 2015Petr ŠtěpánekŽijeme ve zvláštním světě. Všichni vědí, že informace a znalosti jsou to nejdůležitější, co nám může pomoci k úspěchu. Učíme to naše děti doma i na školách. Předpokládám, že nejen na technikách, ale i na těch ostatních. U technických disciplín, např. v projektování, je to jednoduché. Vyjdou-li projektanti či výpočtáři ze špatných předpokladů, i když použijí správný postup, výsledek je špatně. Výjimkou mohou být pouze případy, kdy se více chyb navzájem "vyruší". Ale i to je špatně; neboť příště nemusí mít takové štěstí... A za špatný výsledek v plné míře nese odpovědnost projektant. Nic mu nepomůže se odvolávat na to, že mu někdo, třeba i legálně, poskytl špatné podklady. Měl si je zkontrolovat. On je viník. Bohužel však podobná pravidla neplatí všude. Příkladem může být rychlý novinář, který na základě předběžných a zcela neprověřených informací napsal článek plný nepravd a nepřesností. Hlavně, že senzace je na světě. A že možná i někomu ublíží, to nevadí – kýbl fekálií byl vyli
15. dubna 2015Petr ŠtěpánekKdyž jsem byl malý, chtěl jsem být vrcholovým sportovcem, nejlépe tenistou. Když jsem byl větší, tak jsem zjistil, že to nepůjde a že asi budu muset dělat něco jiného – začal jsem se trochu více věnovat škole – stavební fakultě. Když jsem byl ještě větší, tak jsem myslel, že půjdu ve stopách mého otce a že budu projektovat zakládání staveb. Nic z toho se mi nesplnilo… Nikdy jsem si nemyslel, že budu projektovat betonové konstrukce a nikdy jsem si nemyslel, že skončím na stavební fakultě jako učitel. Nikdy jsem si nemyslel, a snad mi to ani nebudete věřit, že budu někdy proděkan, děkan, prorektor a rektor. Nechci říct, že bych něčeho litoval. Prostě jen vše je jinak, (někdy) bohužel skoro vždy. Když jsem se stal rektorem, naivně jsem si myslel, že po čtyřech letech prorektorování alespoň trochu vím, co mne čeká a do čeho jdu: pravidelná vedení a kolegia, naplňování slibů a představ z předvolebního prohlášení, koncepční činnost spočívaj