Lidé

21. března 2016

Bohumil Skokan: Studium jde zvládnout i s kochleárním implantátem

Bohumil Skokan nejprve studoval na ČVUT v Praze. Nakonec si ale vybral VUT | Autor: Igor Šefr

Nejprve ticho a po něm první zvukové impulsy. Jaké to je studovat s kochleárním implantátem? Pro většinu studentů VUT nepředstavitelné. Pro Bohumila Skokana z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií každodenní záležitost. Narodil se totiž jako neslyšící do zcela slyšící rodiny. Implantát mu lékaři voperovali, když mu bylo osm let a stal se tak teprve patnáctým dítětem v republice, které tento zákrok podstoupilo.

Jaké byly Vaše první dojmy po operaci?

Když jsem dostal kochleární implantát, začal jsem lépe komunikovat a rozeznávat zvuky. Obecně je vhodnější, když se implantát voperuje do sedmi let věku dítěte. Mně bylo osm. Dost náročné období přišlo, když mi bylo dvacet: prodělal jsem totiž zánět mozkových blan a vyléčil se z lymské boreliózy.

Kudy vedla Vaše cesta na VUT?

Po úspěšné maturitě na střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, jsem se rozhodl zkusit studovat na ČVUT v Praze. Měl jsem tu vytvořený individuální studijní plán, aby pro mě studium nebylo příliš náročné. Bohužel docházelo mezi mnou, dalšími studenty a vyučujícími k mnoha nepochopením. Během studia jsem narážel na řadu omezení, například jsem neměl přepis na všechny předměty. U některých přednášek mi přepis nepovolili kvůli autorským právům, protože se tam například řešily patenty. Na cvičení jsem zase neměl ani asistenta, ani tlumočníka. Konzultace potom závisely na vstřícnosti jednotlivých profesorů. Byl jsem prostě bezradný.

Takže jste se rozhodl přestoupit do Brna?

V Praze jsem studoval jeden rok, ale na doporučení jsem studium nakonec přerušil. Po nějakém čase jsem začal zvažovat návrat na VŠ, ale na jinou než ČVUT. Rozhodl jsem se tedy studovat v Brně. Na VUT mi byly prominuty přijímačky. Poradenské centrum Přes bloky mi navíc zajistilo logopeda, k němuž jsem docházel každý týden, a průvodce-studenta, který mě na začátku provedl po fakultě a poradil mi, jak překonat některé problémy se studiem. Jsem rád, že jsou na VUT tak vstřícní, a to nejen studenti, ale i vyučující, kteří se mi trpělivě věnují na individuálních konzultacích.

Bohumil Skokan studuje obor Automatizace a měřící technika na FEKT | Autor: Igor Šefr

Jaký obor studujete a co Vás na něm nejvíc baví?

Studuji Automatizaci a měřící techniku. Na studiu mě baví šíře oborového zaměření. Získáváme mnoho informací z oblasti fyziky, elektrotechniky, aplikované informatiky, robotiky, z oblasti biomedicíny atd.

Jaká úskalí má vysokoškolské studium s kochleárním implantátem?

U většiny předmětů jsem měl nejprve problém zapamatovat si učivo pomocí vizuální paměti nebo reflexivního učení nazpaměť. Hledal jsem způsoby, jak studium zvládnout. Hodně mi pomohly hodiny logopedie a hodiny českého jazyka, abych lépe pochopil zadání příkladů. V dalším ročníku jsem potom na konzultacích řešil, abych měl více příkladů na procvičení, které by mi vyučující kontrolovali. Jinak bych měl zmatek v probírané látce, ale takhle se mi povedlo uspět v některých předmětech. Snažil jsem se víc v angličtině, kde mi vyučující pomáhal s tím, aby se mi nemíchal český a anglický slovosled a časy.

Prý jste měl i nějaké technické problémy se samotným implantátem.

Už před nástupem na školu se mi zhruba po 14 letech porouchal řečový procesor a nešel opravit. Musel jsem si najednou zvykat na nový. Trvalo mi zhruba dva týdny, než jsem si zvyknul na nové zvuky. Vše bylo najednou jiné, než jak jsem to vnímal před tím. Komunikace s lidmi mi někdy připomínala kódování mimozemšťanů z Hvězdných válek. Slyšel jsem zvuky, které mi nedávaly smysl. Nedokázal jsem najednou vyjádřit jakýkoliv problém. Po čase jsem si trochu zvykl na nové zvuky a dalo se to zvládnout. Bál jsem se ale, že špatně mluvím. Mluvil jsem sice plynule, ale trhaně. Nesrozumitelná konverzace souvisela se špatně nastaveným programem řečového procesoru. Často jsem pak nebyl schopen rozeznat, jakým jazykem vyučující mluví – zda česky, nebo slovensky.

Co byste poradil studentům, kteří mají nějaký zdravotní handicap, a zvažují studium na vysoké škole?

Všem bych doporučil obrátit se na centrum Přes bloky, kde zájemcům poradí, jak postupovat. Pomohou při přípravě na vysokoškolské studium a i během něho.

Čemu byste se chtěl věnovat po škole?

Rád bych pracoval ve firmě, která se zaměřuje na elektrotechniku, aplikovanou informatiku či biomedicínu. Ale uvažuji i o dalším studiu na FEKT. Ještě nejsem úplně rozhodnutý.

(rdk)

Témata

Související články:
Vědci z VUT významně pomohli s výrobou ochranných pomůcek a nyní pracují na nových projektech
Vyšší efektivita a zcela nové aplikace. Na satelitech pro velmi nízkou oběžnou dráhu spolupracují i odborníci z FEKT VUT
Porota v soutěži Neuron Prima Zoom ocenila video z VUT
Vodní pára je nejúčinnějším skleníkovým plynem, její efekt si studenti FEKT VUT budou moci sami ověřit
V brněnském Big Stepu se představily tři úspěšné firmy, studenti si zkusili práci v jejich IT odděleních