Lidé

3. dubna 2019

Výtvarník Pavel Korbička z FaVU tvoří světelné plastiky, do některých je možné vstoupit

Pavel Korbička, DEFLECTION - východ z hlavního sálu: Tunel vision | Autor: Jan Vermouzek

Velké světelné instalace působí nejen esteticky, ale mají za úkol narušit zažité vnímání prostoru a diváka tak vychýlit ze stereotypu. Proděkan pro vnější vztahy FaVU VUT a výtvarník Pavel Korbička je navrhuje na míru pro každé místo, ve kterém budou vystaveny. Tzv. site-specific projekty jsou nyní k vidění v Domě umění města Brna. Výstava s názvem Deflection potrvá do 28. dubna 2019.

Výtvarník Pavel Korbička působí v Ateliéru sochařství 2 na FaVU VUT více než dvacet let. Po celou dobu je také aktivním umělcem. Soustředí se na prostorovou tvorbu a práci se světlem. Svá díla vystavoval na mezinárodní přehlídce NordArt v Německu, světové výstavě Expo 2015 v Miláně a na dalších expozicích v Belgii či Francii. „Pracuji s konkrétními prostory. Reaguji na jejich výjimečnost a jejich skryté řády, které se snažím dílem aktivovat. Díky tomu si divák může uvědomit jedinečnost místa, kterým třeba běžně prochází bez povšimnutí,“ vysvětlil Korbička, který na FaVU pracuje jako proděkan pro tvůrčí činnost a vnější vztahy.

Také aktuální výstava Deflection v Domě umění reaguje na prostory budovy. Některými světelnými plastikami je možné i projít. „Nenahlížíte je pouze zvenku jako sochařský objekt. Ale vstoupíte do nich a fyzicky je zakoušíte skrze prostorový světelný vjem. Výstava je uspořádána tak, že narušuje nejen symetrii prostoru, ale i symetrii prostorového vnímání návštěvníka. Dovnitř vstupuje téměř 120 metrů dlouhým labyrintem, který propojuje čtyři sály v jeden a vychyluje tak těžiště výstavy mimo hlavní prostor, kam většina umělců umisťuje svá ústřední díla. Uvnitř světelných instalací divák vlastním pohybem aktivuje kinetické světelné jevy, které způsobují jeho fyzickou nerovnováhu. Proto se výstava nazývá Deflection neboli vychýlení,“ objasnil Korbička.

Podle jeho slov je jedním z aktuálních trendů současného výtvarného umění vtažení diváka do určité situace či prostředí, ve kterém něco zažije. Návštěva výstavy Deflection má za úkol u diváka aktivovat právě takový způsob vnímání, který si ve stereotypu života neuvědomuje, nebo na něj zapomíná. Korbička však upozorňuje, že výstava může být nevhodná pro osoby s psychickým či neurologickým onemocněním, kterým mohou výrazné světelné objekty způsobit nepříjemné pocity či záchvat.

Pavel Korbička, DEFLECTION - pravý malý sál: Dance calligraphy no.E2 | Autor: Jan Vermouzek
Expozice v Domě umění není zaměřená pouze na vnitřní vnímání prostoru, ale nabízí i možnost pohlédnout na pohyb člověka zvnějšku. Součástí je proto i několik světelných plastik, které znázorňují pohyb profesionální tanečnice v podobě tzv. prostorových kaligrafií. Jde o záznamy tanečních sekvencí Petry Hauerové, které byly snímány pomocí 3D technologie. „Jedná se o moderní výrazový tanec, který vycházel jak z pohybových možností lidského těla, tak z logiky taneční kompozice a mého zadání,“ doplnil umělec.

Pavel Korbička je v současnosti na uměleckém pobytu v Berlíně, kde projektuje trvalou světelnou instalaci pro budovu SCOPE Light Art Residency. Dům ve čtvrti Moabit má být v budoucnu sídlem galerie a nabídne rezidenční byty pro umělce z celého světa. Právě v jeho vstupním prostoru se bude nacházet Korbičkova světelná instalace. „V Berlíně se hodně staví a nenajdete tam veřejnou stavbu, jejíž součástí by nebylo umělecké dílo. Umělecké realizace v architektuře jsou běžnou součástí života kulturně vyspělých národů a naše země v tomto ohledu hodně zaspala. Proto chceme vést studenty FaVU k aktivní spolupráci s architekty a k uvědomění si kontextu daného místa,“ uzavřel Korbička.

(mar)

-

Pavel Korbička, DEFLECTION - vstup do výstavy: Labyrinth | Autor: Jan  Vermouzek
Pavel Korbička, DEFLECTION - levý boční sál Domu umění | Autor: Jan  Vermouzek
Pavel Korbička, DEFLECTION - hlavní sál Domu umění - Tunel vision, Labyrinth | Autor: Jan  Vermouzek
Pavel Korbička, DEFLECTION - pravý boční sál: Tunel vision | Autor: Jan  Vermouzek
Pavel Korbička, DEFLECTION - Procházkova síň: Dance calligraphy no.F1 | Autor: Jan  Vermouzek
Pavel Korbička, DEFLECTION - Procházkova síň: Dance calligraphy no.F1 | Autor: Jan  Vermouzek
Vstoupit do fotogalerie

Témata

Související články:
Startuje Nord Art – jedna z největších uměleckých přehlídek v Evropě. Letošní ročník se zaměří na Česko. Svá díla představí i čtyři pedagogové FaVU
Letošní diplomanti z FaVU zaplnili dva výstavní prostory
Rezidenční pobyty by měly zařídit všechny umělecké školy, říká výtvarnice Marie Štindlová
První místo a Cena sympatie diváků. Tak se letos zapsala FaVU do Cen kritiky za mladou malbu
Tahokov, Relax nebo Open Call. Diplomanti FaVU vystavují své závěrečné práce