Nápady a objevy

12. listopadu 2015

Jaký znak je pro ložisko? Odpověď najdou neslyšící v technickém slovníku

Autor: Igor Šefr

Místo používání zdlouhavé prstové abecedy mohou nyní neslyšící studenti technických oborů snadno pojmenovat i složité odborné termíny. Poradenské centrum Přes bloky pro ně vytvořilo nový technický slovník pro český znakový jazyk. Ten zatím obsahuje na tři stovky technických výrazů z šesti různých oblastí, v budoucnu by se ale mohl ještě rozrůstat.

"Teď jsem ve druhém ročníku, což už je pro mě trochu složitější. Ale snažím se vše stihnout. Kdyby tu nebyl slovník, tak bych byl pozadu a nestíhal bych," přiznal neslyšící Tomáš Zbavitel, který studuje obor Základy strojního inženýrství. Neslyšící studenti totiž musí svou pozornost rozložit mezi zápis na tabuli, přepisování poznámek do sešitu a tlumočnici, která výklad vyučujícího překládá do znakového jazyka. Protože pro celou řadu odborných termínů dosud neexistoval adekvátní překlad, musely tlumočnice používat prstovou abecedu, což bylo poměrně zdlouhavé.

"Největší nedostatek znaků je pro odborné předměty jako např. konstruování či počítačová geometrie a grafika," naznačila možné rezervy tlumočnice Radka Kulichová. Ta působí v centru Přes bloky, které funguje pod Institutem celoživotního vzdělání VUT v Brně. Na slovníku, jenž vznikal asi čtyři měsíce, spolupracovala i s neslyšícími, kteří působí v průmyslové sféře.

"Na Fakultě strojního inženýrství studují neslyšící, kteří používají velké množství odborné terminologie. Mezi neslyšícími je ale málo vysokoškoláků, kteří absolvovali technickou školu, takže i mezi uživateli znakového jazyka tato terminologie chyběla," připustila Naďa Botková z poradenského centra.

Nový technický slovník pro neslyšící. | Autor: slovnikczj.vutbr.cz

Na brněnské technice ale studují také nedoslýchaví studenti. Ti využívají například služeb simultánního přepisu přednášek. Jejich asistenti doslovně zapisují výklad vyučujícího, aby si jej nedoslýchaví studenti mohli přečíst. Další možností je pak převod zvuku z mikrofonu přednášejícího přímo do sluchadel pomocí indukční smyčky. "Snažíme se, aby student dostal šanci. Pokud má na to, aby daný obor studoval, není pak ten problém spíše v bariérách ze stran vysokých škol? Proto chceme tyto překážky eliminovat, aby studenti mohli ukázat, co umí," vysvětlila hlavní cíle centra Přes bloky Botková.

S nabídkou pomoci sluchově postiženým je spokojený také nedoslíchaví student David Jakub, který na VUT navštěvuje obor Aplikovaná informatika a řízení. "Rozhodujícím bodem ve výběru školy pro mě byla nabídka služeb pro studenty se sluchovým postižením. A právě nabídka individuální formy studia spolu s přepisy přednášek mě zaujala," popsal Jakub, proč se rozhodl pro Fakultu strojního inženýrství na brněnské technice.

Líbí se mi například znak pro chemický pojem orbital. Velice zajímavé jsou také znaky pro termíny hypocykloida a epicykloida.

Technický slovník českého znakového jazyka zatím funguje v pracovní verzi, v budoucnu by se měl ale rozrůstat. "Předpokládám, že slovník bude i nadále aktualizován a rozšiřován, a to nejen na úrovni VUT, ale v rámci celé České republiky," uvedl rektor Petr Štěpánek. Pro potřeby nového technického slovníku bylo nutné část pojmů ustálit, protože pro daný termín existovalo více různých znaků. Pro velkou část odborných výrazů ale musely vzniknout znaky zcela nové.

Tlumočnice do znakového jazyka. | Autor: Igor Šefr

A jaké znaky se líbí samotným uživatelům? "V novém slovníku se mi líbí například znaky pro šnekové soukolí, styčník nebo ložisko," přiznal neslyšící student FSI Zbavitel. Své favority má i tlumočnice Radka Kulichová: "Líbí se mi například znak pro chemický pojem orbital. Velice zajímavé jsou také znaky pro termíny hypocykloida a epicykloida."

Stejně jako v češtině existuje rozdíl ve slovní zásobě uživatele se základním a s vysokoškolským vzděláním, chtějí pracovníci poradenského centra umožnit i sluchově postiženým, aby mohli používat širší a odbornější výrazové prostředky. I přesto u studentů vítězí některé potřebnější obraty. "Znak, který nejvíce používám je asi fifi. To je speciální znak, který používá spousta neslyšících. Například věta ’Já fifi do školy‘ znamená, že se mi nechce jít do školy," přiznal se smíchem Zbavitel.

(rdk)

Témata

Související články:
Na stupně vítězů vedou legendární Strojařské schody
Startuje festival Prototyp. Představí vědce, umělce i kutily
Astrofotografie měsíce od Miloslava Druckmüllera
MiniPoster Session učí studenty, jak zajímavě prezentovat výzkum
Lidé často provozují drony v rozporu se zákonem, tvrdí odborníci