Nápady a objevy

9. března 2015

K hodnocení podniků vědci doporučují řadit i vztah k životnímu prostředí

Podniky už nebude potřeba hodnotit jen podle dat z účetních uzávěrek a výročních zpráv. Díky brněnským vědcům je možné zohlednit a porovnat také například přístup managementu k zaměstnancům či k životnímu prostředí.

Správnou metodu hledali společně tři roky experti z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a jejich kolegové z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Právě oni v loňském roce navrhli nové způsoby měření výkonnosti podniků. Jedním z podstatných aspektů byla také nedávná ekonomická krize, kdy některé podniky radikálně šetřily a někdy i nevědomky přitom riskovaly vlastní budoucnost. I proto vznikl záměr včlenit do měření také sociální a environmentální hlediska. „Stanovení environmentálních, sociálních ukazatelů výkonnosti a ukazatelů výkonnosti správy a řízení podniků je často charakterizováno množstvím proměnných, které jsou zčásti povahy kvalitativní a mohou být zhodnoceny jenom na základě lidského úsudku, jenž nevyhnutelně zahrnuje různé typy znalostí,“ poznamenala vedoucí týmu docentka Alena Kocmanová z podnikatelské fakulty.

Zásadní úkol pro vědecké experty zněl: najít metodiku, jak porovnávat. Ekonomové ji znají v podobě účetních výstupů, hospodářských charakteristik a dalších dat. Jenomže ani to není jediné řešení – je potřeba o něco více zohlednit také společenské efekty, k nimž patří též udržitelný rozvoj na úrovni podniku. A tak vědci připomněli, že lze například sledovat propojení mezi fluktuací zaměstnanců, výdaji na jejich vzdělávání a dalšími faktory. A podobná měřítka lze stavět i na straně vztahu k životnímu prostředí. „Při návrhu ukazatelů a souhrnných indikátorů byla provedena řada postupných fází a využita vícefaktorová analýza,“ dodává Alena Kocmanová.

Výsledek jejich práce je zatím určený hlavně pro odborníky, kteří se s nimi seznamují na vědeckých a ekonomických konferencích. Vznikla také odborná monografie Měření podnikové výkonnosti. Jejích bezmála tři sta stran je díky podpoře Grantové agentury ČR přístupných i veřejnosti. A bádání nekončí – vědci z obou škol už zahájili další společný výzkum, který potrvá do roku 2017. Navazující projekt se bude věnovat měření udržitelnosti podniku. (zvut)

Témata

Související články:
Na marketingových kampaních brněnských neziskovek se podílejí studenti VUT
Google zve studenty VUT na přednášku o digitálním marketingu
Fakulta podnikatelská otevírá nový bakalářský obor. Posluchači si během studia založí vlastní firmu
Byznys je jeden z nejkreativnějších oborů. Člověk musí umět použít i emoční inteligenci, říká Kachyňa z MND
Videa, která osloví diváka jménem. Absolventi FP VUT navrhli platformu pro tvorbu personalizovaných videí