Téma

21. března 2017

Na marketingových kampaních brněnských neziskovek se podílejí studenti VUT

Studenti hledají efektivní způsoby, jak na práci neziskovek upozornit širší veřejnost | Autor: pixabay

Nápady studentů z Fakulty podnikatelské VUT využívají ve své propagaci i některé z brněnských neziskových organizací. V rámci výuky marketingu na bakalářském stupni totiž studenti každý semestr zpracovávají reálná zadání a navrhují kampaně pro Persefonu, Hospic sv. Alžběty, Tyflocentrum či nově pro neziskovou organizaci Agapo. Organizace díky tomu získávají nové a neotřelé nápady, studenti naopak praktickou zkušenost. Nedávno tak díky této spolupráci vznikl leták zaměřený na pomoc násilím ohroženým seniorům.

Před třemi lety byla Lucie Kaňovská, která na Fakultě podnikatelské VUT učí základy marketingu, na výměnném pobytu v Portugalsku. „Jedna z místních profesorek mi tehdy vykládala, že její studenti dostávají reálná zadání marketingových kampaní, které vypracovávají pro lokální neziskové organizace. Velmi mě to zaujalo a řekla jsem si, že by nebylo špatné aplikovat to i u nás,“ popsala zrod myšlenky na zapojení studentů do praxe Kaňovská.

Po návratu začala oslovovat brněnské neziskové organizace, a nakonec se domluvila na spolupráci s Hospicem sv. Alžběty, neziskovou organizací Persefona zabývající se problematikou domácího a sexuálního násilí, Tyflocentrem pomáhajícím nevidomým a nedávno přibylo i Agapo zaměřené na zaměstnávání zdravotně či sociálně znevýhodněných osob.

Na začátku semestru se studenti seznámí s jednotlivými neziskovými organizacemi i jejich plány, posláním, službami a cílovými skupinami. Následně dostávají zadání kampaně. „Vždy vycházíme z praxe. Snažíme se ale vybírat věci, které se nám interně hůře uchopují, protože na ně reálně během roku nemáme čas, ani personální kapacity,“ objasnila Eva Švihálková, projektová a vzdělávací koordinátorka neziskové organizace Persefona.

Leták navržený studenty VUT nechalo vedení Persefony natisknout a distribuovalo ho mezi seniory | Autor: archiv organizace Persefona

Kromě konkrétní cílové skupiny definované například věkem, pohlavím, sexuální orientací či lokalitou musí studenti zohlednit i cíl kampaně a přidělený rozpočet. „Na závěr předkládají jednotlivé skupiny kromě plánu kampaně a kreativního zpracování i rozpočtový plán a vysvětlují, na co a v jakém množství by finanční prostředky využili,“ dodala Lucie Kaňovská.

V průběhu semestru mají studenti možnost nápady konzultovat jak s ní, tak i se samotnými organizacemi. „Většinou se příliš neradí. O to překvapivější je, že výsledné práce bývají obvykle velmi dobré a kreativní,“ podotkla Kaňovská s tím, že by podle ní ale studenti museli mít výuku alespoň dva semestry, aby mohli jít do větší hloubky a nezůstalo jen u nápadů.

Na konci semestru zástupci neziskových organizací mladým marketérům vždy poskytují na jejich nápady zpětnou vazbu. Spolupráce VUT a organizací má už ale i konkrétní a viditelné výsledky. Některé myšlenky studentů byly totiž použity v praxi. „V jednom z předchozích semestrů jsme využili leták zaměřený na seniory. Tak se nám líbil, že jsme ho se souhlasem autorek nechali vytisknout a poskytli dalším organizacím či veřejným institucím. Objevil se například i v časopise pro seniory v nákladu sto tisíc výtisků,“ uvedla Eva Švihálková s tím, že by ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou VUT rádi i nadále pokračovali. Zejména proto, že studenti přichází s často velmi překvapivými myšlenkami a novým pohledem na celou věc. „Některé návrhy se zpočátku jeví jako trochu úsměvné, ale myslím si, že by ve finále mohly velmi dobře fungovat,“ uzavřela Švihálková.

(zep)

Témata

Související články:
K hodnocení podniků vědci doporučují řadit i vztah k životnímu prostředí
Google zve studenty VUT na přednášku o digitálním marketingu
Fakulta podnikatelská otevírá nový bakalářský obor. Posluchači si během studia založí vlastní firmu
Návrh algoritmů řízení elektrického pohonu studentské formule je vzrušující záležitost
Vlastní psychické onemocnění proměnila v širokou pomoc lidem s podobnými potížemi