Nápady a objevy

11. prosince 2015

MiniPoster Session učí studenty, jak zajímavě prezentovat výzkum

Vítěz Lukáš Kormoš se svým plakátem | Autor: FSI

Naučit studenty prezentovat závěry svého výzkumu poutavým a neotřelým způsobem. To je hlavní cíl soutěže MiniPoster Session, která se koná pravidelně na Fakultě strojního inženýrství VUT. Letos porotu nejvíce zaujal plakát shrnující diplomovou práci zaměřenou na výrobu grafenových membrán. Její autor Lukáš Kormoš nyní působí na fakultě jako doktorand a do soutěže se přihlásil již po druhé.

Co je MiniPoster Session?
Je to soutěž zaměřená především na to, aby studenti se naučili prezentovat svůj výzkum. Není to nijak omezené a není tam ani žádná oficiální registrace. Zkusit si to proto může úplně kdokoliv. Jde o to, naučit se komunikovat. Umět mluvit o své práci je důležité i ve vědě.

Jaké téma Váš plakát představoval?
Bylo to téma mé diplomové práce, se kterým pokračuji i na doktorském studiu. Konkrétně se jedná o výrobu grafenových membrán. Grafen je atomárně tenký materiál. Já se ve svém výzkumu snažil o zlepšení mobility nosičů náboje. Můžeme si to představit jako zefektivnění pohybu proudu v materiále.

Proč jste si vybral zrovna grafen?
Je to oblíbený materiál, se kterým se v posledních deseti letech dost pracuje v oblasti tenkých povrchů. Byl objeven poměrně nedávno a do té doby si nikdo neuměl představit, že by tak tenká vrstva mohla existovat. Všichni se domnívali, že by se musela rozpadnout. Pokud bychom ale grafen uměli vyrábět laciným způsobem, mohl by to být velmi zajímavý materiál pro průmysl. Má totiž celou řadu dobrých vlastností. Ta hlavní je, že je nesmírně tenký.

Co přesně jste tedy prezentoval na vítězném plakátu?
Je na něm shrnutý postup výzkumu a závěry práce. Dát to dohromady trvalo asi jednu neděli. Většina grafů je přímo z diplomové práce. Musel jsem to jen dostat do formátu, který je uchopitelný. Aby tam nebylo ani málo, ani mnoho informací. To je na plakátech nejtěžší. Mít tam vše důležité, ale zároveň si nechat prostor pro prezentaci. Vždy je to boj mezi obsahem a formou. Jedním z hlavních faktorů je ale čitelnost.

Jeden z plakátů představil inovativní hasičské helmy | Autor: rdk

Ukazoval jste svůj návrh někomu před soutěží?
Na plakátu jsou uvedení spoluautoři, kteří mi pomáhali i se samotnou diplomovou prací. S nimi jsem to konzultoval. Například včely byly nápad vedoucího mé práce. Chtěli jsme přidat nějaký zábavný prvek, aby to nebylo úplně nudné.

Proč jste se vůbec rozhodl přihlásit?
Můj výzkum nebyl až tak inovativní, takže bych si s výsledky netroufl jít na vědeckou konferenci. Ale chtěl jsem se zlepšit ve schopnosti zaujmout a umět odprezentovat sebe a svůj výzkum. Studenti se musí naučit i tuto část. Rozmyslet si, co chci říct, jak to chci říct, naučit se pracovat s grafickými programy. To všechno jsou zajímavé a užitečné zkušenosti. MiniPoster Session jsem se zúčastnil už podruhé. Před několika lety jsem tam prezentoval svou bakalářskou práci.

Jak samotná soutěž probíhá?
Je to jednodenní akce. Člověk stojí u svého plakátu, prezentuje ho a diskutuje s lidmi, kteří přijdou. Často to nejsou lidé z oboru, takže to musíme umět srozumitelně vysvětlit komukoliv. Nejdůležitější je umět zaujmout. Návštěvníci vidí padesát plakátů a ten váš musí být v něčem jiný a zajímavější. Proto je to pro mě obrovská čest, že vyhrál zrovna můj.

Kdo všechno se účastnil?
Soutěže se účastní obrovské spektrum studentů. Měli jsme tam lidi z různých fakult. Obvykle jsou to studenti ze třetích, čtvrtých i pátých ročníků. Kromě bakalářských a diplomových prací tam někteří představovali projekty, na kterých pracovali při studiu v zahraničí.

Kdo plakáty hodnotil?
Je tam odborná porota, která se zaměřuje jak na obsah, tak i na zpracování plakátu.

Porota hodnotila obsah i grafickou úpravu | Autor: rdk

Čemu přisuzujete své vítězství?
Zaujal jsem asi grafikou. Na plakátu jsou znázorněny plástve. Je to přesně tvar grafenu. Ten je složený ze šestiúhelníků a většinou se to připodobňuje právě ke tvaru včelích pláství. Proto jsem dal okolo i ty včely.

Co jste vyhrál?
Dostal jsem Fyziku od autorů Hallidaye, Resnicka a Walkera, kterou věnoval profesor Dub, za což bych mu chtěl ještě poděkovat. Na strojírenské fakultě ji znají úplně všichni studenti, protože je to taková bible, která se používá na výuku základního kurzu fyziky v prvním a druhém ročníku. Tyto předměty tu platí za jedny z nejtěžších. Mně se nyní hodí při výuce nižších ročníků.

Co plánuje s plakátem udělat?
Kdybych měl kancelář, tak bych si ho tam pověsil. Zatím ji ale nemám, tak to možná umístím v nové budově CEITEC. Brzy se tam budou otevírat nové prostory, tak bych ho dal možná tam, kdyby měli zájem.

Plánujete na soutěži představit i výzkum z doktorského studia?
Pokud budu mít zajímavé výsledky, tak ano. Určitě ale ne soutěžně, protože ta akce je zaměřená hlavně na mladší studenty. Podívat se však přijdu rád, protože je to výborná příležitost, jak se potkat a prezentovat si navzájem svou práci.

(zep)

Témata

Související články:
Historický úspěch týmu TU Brno Racing: po přepočítání výsledků bere nakonec stříbro
Stříbrné medaili předcházelo hašení auta. Studentská formule slaví historický úspěch
Inovace motoru a design. Dragon 5 zaujal porotu i soupeře
Na středoevropském finále byly chvíle, kdy jsme byli bezradní, přiznávají finalisté EBEC
Bakalářka nebo diplomka s firmou mají něco do sebe, říká vítěz soutěže 8 z VUT