Nápady a objevy

12. března 2019

Úpravy autobusového nádraží u Grandhotelu pomohou nevidomým i vozíčkářům. Navrhli je studenti architektury

Díky natočení přechodů budou vodící linie v dlažbě plynule pokračovat z chodníku na přechod | Autor: Dominik Handl, Petr Kotek, Veronika Hudínková
Přizpůsobit prostor autobusového nádraží u brněnského Grandhotelu a Benešovy ulice osobám se sníženou schopností orientace a pohybu – takové zadání dostalo devět studentů čtvrtého ročníku Fakulty architektury VUT v předmětu Neviděné město. Výsledkem byly dva studentské projekty, které zaujaly Dopravní podnik města Brna. Ten chce návrhy studentů začlenit do začínající rekonstrukce autobusového nádraží, která by měla být ukončena v červnu tohoto roku.

V předmětu Neviděné město se studenti Fakulty architektury VUT každoročně snaží přizpůsobit některou z brněnských lokalit nevidomým a slabozrakým či vozíčkářům. Na začátku výuky studenti absolvují zážitkový kurz, aby se dokázali lépe vžít do problémů handicapovaných. Ve vybraném prostoru se pohybují sami nebo s doprovodem jen za pomoci bílé hole. „Pro vidoucí je těžké představit si, jak se nevidomý orientuje. Studenti mají díky kurzu vlastní zážitek z pohybu v daném prostoru. Dokážou pak své návrhy lépe přizpůsobit problémům, které nevidomí lidé řeší,“ vysvětlil vedoucí kurzu Jan Foretník z FA.

V zimním semestru se studenti zaměřili na prostory autobusového nádraží u brněnského Grandhotelu a přilehlé okolí až po Benešovu ulici. Vycházeli z návrhu architekta Radovana Chehabiho, který na rekonstrukci spolupracuje s Dopravním podnikem města Brna. „Obě skupiny studentů přišly s originálním nápadem, který by parkování osobních aut přesunul z prostor nádraží do prostor Benešovy ulice, a uvolnil tak místo pro autobusy,“ popsal Foretník. Do prostor nádraží se studenti pokusili zakomponovat také nástupní ostrůvek pro druhou řadu autobusů, informativní 3D mapu či dlažební vodicí linie, které by nevidomým usnadnily přístup k nástupištím. „Otočili i tamní stánek, aby se případné fronty tvořily z neprůchozí strany. To je pro nevidomé vždy problém, pokud se někde vytvoří fronta čekajících lidí, těžko se pak orientují,“ dodal Foretník.

Parkování osobních aut by mohlo být přesunuto z prostor nádraží do Benešovy ulice | Autor: Dominik Handl, Petr Kotek, Veronika Hudínková
Studentské návrhy dobře navazují nejen na plány města, které v budoucnu chystá rekonstrukci Benešovy třídy, ale i na aktuální plány dopravního podniku. Ten má ve správě prostor autobusového nádraží u Grandhotelu a zrekonstruovat jej chce už do června 2019. „Chceme předláždit nástupiště pod přístřeškem a postavit skleněnou budovu, ve které cestující najdou čekárnu a prodejnu jízdenek. Do změn plánujeme zařadit i některé nápady studentů architektury – naváděcí dlažební prvky k jednotlivým nástupištím, hmatový 3D model nástupiště či hlásič, který na základě požadavku nevidomého oznámí, z kterého nástupiště odjíždí autobus,“ řekl Tomáš Sedláček z oddělení stavebních investic dopravního podniku.

Na výběru problematických veřejných prostor pro předmět Neviděné město spolupracuje Jan Foretník dlouhodobě také se střediskem Teiresiás a společností TyfloCentrum, které pomáhají lidem se zrakovým či pohybovým handicapem. V minulých letech tak studenti přicházeli s návrhy řešení pro vozíčkáře či nevidomé i pro nádraží v Králově Poli, Mendlovo náměstí či dopravní uzel na Staré Osadě v Brně.

(mar)
Studenti do návrhu zakomponovali naváděcí dlažební prvky pro nevidomé | Autor: Anna Bučková, Kateřina Menšíková, Zuzana Lamačková, Lenka Lackovičová
Kolmo orientované přechody a vodící linie umožní nevidícím lepší orientaci v prostoru | Autor: Anna Bučková, Kateřina Menšíková, Zuzana Lamačková, Lenka Lackovičová
Součástí jednoho z návrhů je i změna v parkování autobusů | Autor: Anna Bučková, Kateřina Menšíková, Zuzana Lamačková, Lenka Lackovičová
Studenti do návrhu zakomponovali naváděcí dlažební prvky pro nevidomé | Autor: Anna Bučková, Kateřina Menšíková, Zuzana Lamačková, Lenka Lackovičová
Studenti v projektu navrhli i nástupní ostrůvek pro druhou řadu autobusů | Autor: Dominik Handl, Petr Kotek, Veronika Hudínková
Informativní 3D mapa nádraží se světelným prvkem pro slabozraké | Autor: Dominik Handl, Petr Kotek, Veronika Hudínková
Vstoupit do fotogalerie

Témata

Související články:
Studenti VUT a Mendelu navrhli novou podobu odkaliště Hády
Cenu Bohuslava Fuchse získaly práce zaměřené na lokalitu "brněnského Bronxu"
Dřevo je fascinující materiál, myslí si jedna z vítězek soutěže Stavby s vůní dřeva
O nevhodném chování na akademické půdě musíme mluvit, říká Hodulíková
„Vy neslyšíte sirény?“ křičeli prchající Ukrajinci