Nápady a objevy

7. září 2015

Úspěch projektu ADWICE: Rakouští kolegové budou mentory Centru SIX

Autor: Kateřina Tušarová

Ekonomický úspěch i v mezinárodním měřítku musí být podpořen kvalitním výzkumem. Napomoci k tomu, aby výsledky českých vědců byly co nejefektivnější a nejpřínosnější, má mimo jiné i ADWICE – zajímavý projekt Centra SIX VUT v Brně, který vznikl v rámci programu Evropské komise HORIZONT 2020 na podporu výzkumu.

Fakt, že ADWICE připomíná anglický výraz advice, což v překladu znamená radu, není v žádném případě náhoda. „Centrum SIX potřebuje poradit od partnera s vynikajícími výsledky, co by mělo dělat jinak,“ shrnuje profesor Zbyněk Raida, vedoucí Centra SIX, ústřední myšlenku projektu a dodává: „SIX sice patří k nejlepším výzkumným týmům v oblasti informačních a komunikačních technologií v České republice, ale ambicí centra je patřit k nejlepším v rámci celé Evropy“.

Pro výzkumné týmy se stejným záměrem připravila Evropská komise speciální program Widespread Teaming. Jeho základní ideou je vytvoření silného partnerství mezi výzkumným týmem ze  země s podprůměrnou výkonností ve výzkumu a inovacích a týmem ze země výzkumně vyspělejší. Toto partnerství má výzkumným týmům podobným Centru SIX pomoci dosáhnout během pěti až sedmi let excelence vyspělého partnera.

Do první výzvy programu Widespread Teaming se z České republiky vloni přihlásilo 13 výzkumných center. Mezi tři úspěšná patří právě Centrum SIX. Jeho projekt Advanced Wireless Technologies for Clever Engineering (ADWICE) podporuje odbornou spolupráci mezi Vysokým učením technickým v Brně (Centrem SIX) a Technickou univerzitou ve Vídni (Katedrou telekomunikací). Ta by měla umožnit vytvoření excelentního výzkumného tandemu, který svou tvůrčí činností nastartuje inovace ve firmách, jejichž podnikání souvisí s inženýrskými disciplínami (od strojírenství přes informatiku po biomedicínské aplikace).

„Proč se našimi mentory stanou právě kolegové z  Fakulty elektrotechniky a informatiky TUW? TUW totiž patří dle QS World University Rankings mezi 100 nejlepších technických univerzit na světě a její pozice se stále zlepšuje. Rovněž umístění elektrotechnické fakulty TUW průběžně posiluje,“ upřesňuje profesor Raida.

V rámci projektu vzniknou výzkumné pozice pro mladší vědce z Vídně v Brně a naopak, čímž dojde k úzkému provázání výzkumu a vývoje. Mezi další nástroje vzdělávání výzkumníků bude patřit vytvoření společného magisterského studijního programu, společná výuka doktorandů, pořádání mezinárodních konferencí a další aktivity.

Zatímco projekt úzké spolupráce mezi Technickou univerzitou ve Vídni a Centrem SIX je teprve v počátcích, některé společné výzkumné projekty obou pracovišť jsou již realitou, což usnadní rozjezd projektu. „ADWICE, rozplánovaný do roku 2022, se zaměřuje především na nové aplikace bezdrátové komunikace v širším spektru inženýrských disciplín. Jako příklady můžeme uvést kybernetickou bezpečnost, biomedicínské inženýrství (bezdrátová komunikace senzorů po povrchu lidského těla) či dopravní inženýrství (náhrada kabelových svazků bezdrátovými spoji). Příkladů aplikací je však samozřejmě celá řada,“ vyzvedl profesor Raida.

Protože je program Widespread Teaming koncipován jako dvojstupňový, nejprve musejí výzkumné týmy během 12 měsíců vypracovat obchodní plán, který podrobně popíše jejich cestu ke společnému cíli během druhého stupně a který současně zajistí udržitelnost všech aktivit po ukončení financování z programu HORIZONT 2020. Smyslem projektu ADWICE je přispět k zařazení jižní Moravy mezi úspěšné evropské regiony, jež stavějí na chytré a inovativní ekonomice. „Což by bylo přirozeně nemyslitelné bez dlouhodobého excelentního výzkumu,“ shrnuje profesor Raida. (jih)

Témata

Související články:
Vesmírný výzkum, to jsou roky čekání
Nedostatek žen v technických oborech řeší studie z Centra SIX
Elektrotechnici spolupracují s Konicou Minoltou na vývoji chytrých brýlí
Bolesti čelistí pomůže řešit unikátní software
Unikátní systém umí včas varovat před požárem v elektrárnách