Nápady a objevy

1. září 2017

V Brně vznikla interaktivní židovská stezka. Podílela se na ní i studentka z Fakulty architektury VUT

Autorka návrhu Adéla Vepřková při instalaci nosičů | Autor: Brněnské historické stezky
Po stopách židovských obyvatel Brna a významných židovských památek se vydala studentka Fakulty architektury Adéla Vepřková. V rámci předmětu Design manuál vytvořila speciální informační tabule, které jsou propojeny s interaktivním webem. Zájemci si tak mohou projít Brno a na dvanácti zastaveních se dozvědět o historii, architektuře i běžném životě Židů žijících v moravské metropoli.
Začátkem letošního roku oslovili zástupci Meeting Brno architektku a pedagožku Nicol Gale z Fakulty architektury s nabídkou spolupráce na interaktivním průvodci po Brně. Konkrétně po zajímavých a významných místech židovských obyvatel Brna. V rámci předmětu Design manuál, který Gale vyučuje, se pak studentka architektury Adéla Vepřková ujala tvorby informačních cedulí pro jednotlivá zastavení. „Při prvotních diskuzích se zástupci Meeting Brno vyvstala otázka, jak jednotlivá stanoviště ve městě označit. Nechtěla jsem, aby tam nakonec byly nějaké plastové cedule, takže jsme se rozhodli, že v rámci ateliéru zkusíme něco navrhnout,“ popsala začátek spolupráce Gale.

Na prvotním návrhu pracovalo celkem devět týmů. Ty měly za úkol místa zaznačená v průvodci obejít a s ohledem na pevně daný rozpočet vymyslet vzhled informačních tabulí i vhodný materiál. Z návrhů pak odborná porota složená z pedagogů i zástupců Meeting Brno vybrala tři nejlepší. Ačkoliv první místo získal jiný tým, úkolu se nakonec ujala studentka architektury Adéla Vepřková. Ta sice skončila na druhém místě, na rozdíl od vítězného návrhu bylo její řešení uskutečnitelné. „Vítězný návrh pohořel právě na realizaci. Bylo příliš složité ho vytvořit a získat souhlas Brněnských komunikací, které musely finální podobu i umístění nosičů schválit,“ vysvětlila Gale.

Do tvorby se nakonec museli vložit i vyučující z Fakulty architektury VUT | Autor: Brněnské historické stezky
Na zastaveních tak návštěvníci uvidí jednoduché kovové trojúhelníky. „Od počátku jsem se zamýšlela nad celkovou symbolikou dané stezky. Pracovala jsem proto se šestiúhelníkem a chtěla jsem, aby se otáčel. Postupně jsem ale zjednodušovala tak, až jsem došla ke statickému trojúhelníku,“ popsala vývoj nápadu Adéla Vepřková.

Vepřková spolupracovala na projektu s grafičkou Veronikou Rút Novákovou, která celé čtyřkilometrové trase vytvořila papírovou mapu i webové stránky. Jednotlivé informační tabule obsahují také QR kód, díky kterému zájemci získají o každém ze zastavení více informací. „Zajistit, aby QR kódy na plechových tabulkách fungovaly, bylo velmi složité. Celkově to byl poměrně náročný proces, protože jsme během měsíce museli získat povolení, udělat prototypy nosičů, zajistit jejich funkčnost a následně jich dvanáct umístit po Brně. Nakonec jsme se proto museli do celé věci vložit i my, jako pedagogové z fakulty, protože nebylo v silách jedné studentky, aby celou věc zvládla,“ dodala Nicol Gale s tím, že je ale pro studenty důležité zažít i spolupráci s grafiky či dílnami. „Když vám pasíř řekne, že jen na vyřezání prototypu dělal dvě a půl hodiny a jedna cedulka bude za týden, musíte rychle zapojit hlavu a vymyslet alternativy. Víte, že pokud máte celkem čtyři týdny a dvanáct cedulek, tak gravírování musíte nahradit jiným postupem. To jsou zkušenosti, které jinak studenti nezískají, protože nemají žádné stáže ve výrobě nebo u řemeslníků,“ podotkla Gale.

Informační tabule jsou opatřeny i QR kódem | Autor: Brněnské historické stezky
Nakonec se ale výroba i umístění cedulek stihlo a návštěvníci festivalu Meeting Brno tak mají možnost projít si město trochu jinak, než jsou zvyklí. Projekt židovské stezky navíc vzbudil takový ohlas, že už mají autoři nápadu poptávku i z dalších měst po republice. V budoucnu se tak možná turisté dočkají například i německých či jiných stezek seznamujících s historií a architekturou interaktivnějším a zábavnějším způsobem.

(zep)

Témata

Související články:
Lázně, náměstí, radnice. Studenti architektury se poprvé představí v galerii
Budoucí architekti navrhují, jak přeměnit průmyslové budovy
Petra Buganská navrhla lávku, která se vznáší nad řekou
Fragmenty kaple rozmístěné v krajině připomínají zaniklé duchovní místo
Aby Mendlovo náměstí bylo opět náměstím