Téma

14. října 2015

Aby Mendlovo náměstí bylo opět náměstím

Jeden z projektů | Autor: archiv FA VUT v Brně

Tvoří jeden z nejdůležitějších bodů na mapě Brna. Nebo možná přesněji: Tvoří jeden z nejvíce neuralgických bodů na mapě Brna. Z mnoha důvodů: je dopravním uzlem, který není ideálně řešený. Ční zde nádherná bazilika minor stejně jako nevzhledné (a to i po rekonstrukci) stánky s nepříliš vábným občerstvením. Denně zde proudí davy Brňanů spěchajících do práce nebo do školy, denně se zde povaluje partička bezdomovců… Vítejte na Mendlově náměstí v Brně. Právě jeho možnou lepší podobu hledali účastníci třídenního workshopu pořádaného Fakultou architektury VUT v Brně na sklonku září.

„Cílem akce bylo získání základního přehledu o možnostech tohoto území, který poslouží jako podklad pro městskou část Brno-střed při vytváření celé koncepce řešení této lokality. Právě studentský pohled na věc totiž nemusí být zatížen stereotypy v názorech,“ míní architekt David Mikulášek, jeden z organizátorů workshopu. Akce se zúčastnilo celkem čtrnáct studentů z Fakulty architektury VUT v Brně a tři z Fakulty stavební Vysoké školy báňské v Ostravě, kteří pracovali ve čtyřech týmech pod vedením architektů Luboše Františáka, Vítězslava Nového, Michala Palaščáka a Jana Sochora. Se studenty jejich projekty průběžně konzultovali také Zdeněk Eichler, Ladislav Kuba, Marek Štěpán a Adolf Jebavý.

Z urbanistického hlediska se Mendlovo náměstí nachází dlouhodobě v neutěšeném stavu. Jedná se vlastně o soustavu veřejných ploch využívaných jako dopravní uzel bez jasné formy, a to v jedné z nejdéle osídlených lokalit na území Brna. Dané území, které měli studenti rozpracovat, bylo vymezeno jako prostor v okolí tramvajové smyčky. Důležité bylo také definování vzájemných vazeb mezi určeným územím a plochou celého stávajícího tzv. Mendlova náměstí. „Studenti si tedy v rámci jednotlivých prací přiměřeně rozšířili prostor tak, aby byly vzájemné vazby co nejlépe dokumentovány. Protože stěžejní je a pro tuto lokalitu vždy bude řešení dopravy, pro naše účely se předpokládala alternativa, že ta stávající zůstane víceméně zachována a že nebudou budovány tunely na ulici Úvoz, Pekařská a Pivovarská,“ upřesnil Mikulášek.

Oblast, kterou se měli studenti ve svých projektech zabývat | Autor: archiv FA VUT v Brně

Ještě před nedávnem se v souvislosti s Mendlovým náměstím skloňovalo nejčastěji slovo demolice. Studenti se poněkud překvapivě shodli na jiném pohledu. „Zajímavý byl prakticky jednotný názor na to, že by v lokalitě mělo spíše dojít k rozsáhlejší zástavbě,“ upozornil Mikulášek a doplnil:  „Všechny práce stávající špalíček uprostřed náměstí zakomponovaly do většího městského bloku.“ Pokud se týká dopravního uspořádání, všechny týmy byly zajedno v tom, že plochy pro dopravu se nemají více rozšiřovat, nutností je jejich optimalizace a spíše zmenšení. Což bude vyžadovat řešení některých dopravních problémů na celoměstské úrovni tak, aby se Mendlovu náměstí odlehčilo. „V prostoru zastávek MHD mezi ulicí Křížová, pivovarem a klášterem došlo v šedesátých letech k tak masivní demolici, že nezůstalo prakticky nic, co by se ještě dalo odstranit. Byla zbourána radnice, říční lázně a mnoho obytných domů. Studenti naopak chtějí dostavbami navrátit území formu a charakter, a vytvořit tak náměstí a ulice, které, kromě toho, že nesou toto označení ve jméně, tak i opravdu vypadají,“ shrnul Mikulášek.

Srovnání podoby Mendlova náměstí | Autor: archiv FA VUT v Brně

Workshop věnovaný Mendlovu náměstí je ojedinělým ještě z jednoho důvodu. Jedná se totiž o konkrétní výsledek spolupráce mezi Fakultou architektury VUT v Brně s městskou částí Brno-střed. Šlo o vůbec první akci, kterou spolu oba partneři uspořádali na základě dohody uzavřené v dubnu letošního roku. Fakulta architektury tak pokračuje v dlouhodobém konceptu kooperace s místními samosprávami. „Tohle by tedy mohla být zajímavá možnost, jak s Brnem a některou z jeho městských částí spolupracovat aktivněji a v širším časovém horizontu. O dalších společných akcích se v současnosti jedná,“ upřesnil David Mikulášek. Práce studentů zářijového workshopu byly průběžně prezentovány před zástupci radnice Brna-střed a mezi účastníky zavítal i její starosta Martin Landa. „Ohlasy jsou vesměs pozitivní. Aktuálně výsledky workshopu zpracováváme do podrobnější zprávy pro městskou část, jaký bude jeho konkrétní přínos, však bude možné říci až později,“ odhaduje Mikulášek.
(jih)

Témata

Související články:
Save the Piano! Studentky architektury poslechly – a vyhrály
V Brně vznikla interaktivní židovská stezka. Podílela se na ní i studentka z Fakulty architektury VUT
Mladí architekti z VUT bodovali s návrhy pavlačí i satelitních domů
Petra Buganská navrhla lávku, která se vznáší nad řekou
Lázně, náměstí, radnice. Studenti architektury se poprvé představí v galerii