Nápady a objevy

9. října 2015

V laboratořích BDALab analyzují nemoci mozku

Jednotlivé mozkové laloky | Autor: Wikimedia Commons

Do nemocnic a výzkumným týmům ze Španělska, Izraele, a samozřejmě i Česka, putují systémy vyvinuté v Laboratoři analýzy onemocnění mozku (BDALab – Brain Diseases Analysis Laboratory) Centra SIX VUT v Brně. Výzkumem neinvazivní analýzy neurologických onemocnění se brněnští vědci zabývají již šest let.

V současnosti je pozornost věnována v rámci projektu ADWICE (Advanced Wireless Technologies for Clever Engineering), zaměřeného mj. na nové aplikace bezdrátové komunikace např. v oblasti biomedicínského inženýrství, především transferu vyvinutých technologií do oblasti telemedicíny a elektronického zdravotnictví (eHealth). „To, že zájem směřuje do této oblasti, je jen logické. Evropa stárne a je nutné hledat cesty k usnadnění života doma, a to nejen seniorů, pomocí moderních technologií, aby nedocházelo k přetěžování nemocnic,“ podotkl Jiří Dřínovský z centra SIX. Mezioborový výzkum zasahuje však také například do oblasti dopravy.

„Již za několik let by tak laboratoř BDALab mohla dodávat speciální bezdrátové senzory na tělo, nebo aplikace do smart zařízení, pomocí nichž by bylo možné zdraví pacientů sledovat vzdáleně a v pohodlí jejich domovů,“ upřesňuje Jiří Mekyska, vedoucí laboratoře. „Tento typ péče je ale u nás ještě v plenkách. Je třeba především postupně hledat odpovědi na otázky, jak tyto možnosti přijmou lékaři, jak to bude s proplácením zdravotními pojišťovnami a podobě,“ doplnil Mekyska.

Nejvýznamnější úspěchy dosud brněnský tým zaznamenal ve spolupráci s výzkumnou skupinou profesorky Ireny Rektorové ze skupiny Aplikovaných neurověd (CEITEC MU) a z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně při vývoji metod pro diagnostiku i léčbu Parkinsonovy nemoci prostřednictvím řeči a eventuálně písma nemocných. „Výsledkem je vytvoření počítačového systému, který právě na základě řeči dokáže automaticky diagnostikovat Parkinsonovu nemoc, a to s více než devadesátiprocentní úspěšností. Tento systém lze využít i k odhadu míry postižení či zhoršení kognitivních funkcí, stejně jako ke sledování progrese nemoci, nebo naopak k účinnosti léčby,“ přiblížil profesor Zdeněk Smékal, spoluzakladatel BDALabu.

Kromě řeči se tým BDALab zaměřuje i na analýzu kresby nebo psaného písma jako další možnosti diagnostiky Parkinsonovy nemoci. Veškeré metody se testují na pacientech, tedy v reálných podmínkách nemocnic, a pracuje se na jejich širším nasazení a implementaci do zaběhlých diagnostických postupů.

Členové BDALabu se zabývají ještě mnoha dalšími projekty, od analýzy pacientů s Alzheimerovou chorobou, až po systém diagnostiky poruchy polykání, tzv. dysfágie, která v neléčených případech může způsobit až smrt.
(jan, jih)

Témata

Související články:
Bolesti čelistí pomůže řešit unikátní software
Unikátní systém umí včas varovat před požárem v elektrárnách
Na elektrofakultě umí otestovat akustické vlastnosti. Třeba sluchátek
Nedostatek žen v technických oborech řeší studie z Centra SIX
V Centru SIX chtějí nahradit kabely speciálním vodivým textilem