Nápady a objevy

19. dubna 2018

Za originální řešení lávky přes Labe získal student VUT i cenu rektora

Lávku Rostislav Krč vyvážil pomocí betonu | Autor: archiv Rostislava Krče
Cenu rektora VUT dostal v soutěži Česká dopravní stavba, technologie, inovace za svou diplomovou práci doktorand Fakulty stavební VUT Rostislav Krč. Pod vedením jednoho z nejvýznamnějších českých projektantů mostních konstrukcí Jiřího Stránského navrhoval novou lávku přes Labe v Čelákovicích. Stávající lávku zakotvenou v březích nahradil návrhem využívajícím váhy betonu. Lávky přes řeku jsou podle Krče velmi namáhané stavby a vyžadují pravidelnou údržbu. Nediví se proto, že je jich tolik v havarijním stavu.

Nedávno se v městě Čelákovice dočkali nového mostu přes Labe. Ten původní musel být zavřen a stržen kvůli špatnému technickému stavu. Současná závěsná konstrukce musela být kvůli nedostatku místa zakotvena do břehu krajními lany. Student VUT Rostislav Krč se ve své diplomové práci rozhodl vytvořit alternativní varianty a zvážit možné výhody a nevýhody stávajícího a jím navrženého řešení. „Navrhl jsem řešení, kde není nutné lávku zakotvit. Je vyvážena svou vlastní konstrukcí,“ vysvětlil Krč.

V návrhu se musel Rostislav Krč vypořádat s řadou omezení. „Musel jsem brát v potaz to, kdo bude lávku využívat. V tomto případě je určena především pěším a cyklistům. Nicméně na jednom břehu řeky se nachází chatová oblast a je proto potřeba, aby se tam případně dostala například záchranná služba. Dále bylo potřeba zohlednit fakt, že se jedná o vodní cestu a je v plánu zvýšení její kategorie. Plavební komora proto musí být dostatečně velká,“ popsal některé z parametrů Krč.

Zároveň upozornil na to, že na březích Labe v této části není dostatek místa, aby mohla být lávka vyvážena přirozeně prodloužením. Zatímco v Čelákovicích tento problém vyřešili ukotvením lany přímo do břehu, Rostislav Krč přišel s jiným řešením zavěšené lávky. „Krajní části jsem vyplnil betonem, jsou tak těžší a docílil jsem tím potřebné rovnováhy. Dlouho ale zabralo hledání optimálního tvaru,“ dodal Krč. Zpočátku zvažoval i visutou či obloukovou lávku. Problém je podle něj ale nestabilní nezpevněné podloží, do kterého by bylo velmi obtížné stavbu založit.

Ocenění získal Rostislav Krč za náročnost i obsáhlost práce | Autor: archiv Rostislava Krče

Po obhajobě zkusil Rostislav Krč práci přihlásit do soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace, ve které porota odměňuje bakalářské a diplomové práce z oblasti dopravy a dopravního stavitelství. Nakonec se mu podařilo získat přímo Cenu rektora VUT. Domnívá se, že uspět se mu podařilo zejména díky rozsahu práce i řešenému problému. „To řešení, které jsme s panem profesorem Stránským navrhli, není zcela standardní. Je přizpůsobené místním podmínkám. To je právě krása stavitelství. Každá stavba je originál a musí to vyjít na první dobrou,“ podotkl mladý doktorand.

Lávka je určena chodcům a cyklistům. Musí ale unést například i auta záchranné služby | Autor: archiv Rostislava Krče
Ačkoliv by se to nemuselo laikovi zdát, podle Krče jsou lávky přes vodní toky složité stavby. „Obvykle jsou to složité stavby kvůli rozpětí. Nelze použít standardních postupů a prefabrikovaných konstrukcí. Druhá věc jsou povodně, které mohou konstrukci poškodit. Často s sebou navíc voda nese klády a různé splaveniny, takže síly, které v daný moment na lávku působí, jsou obrovské,“ upozornil Krč s tím, že mosty a lávky jsou obvykle projektovány s životností na sto let. Odráží se to na konstrukci i vybraných materiálech. „Druhá věc je údržba. Žádná stavba není naprojektována tak, že ji postavíte a sto let na ni nemusíte sáhnout. Je potřeba ji kontrolovat, provádět nátěry a starat se o ni,“ uzavřel Rostislav Krč, který se v rámci doktorského studia věnuje optimalizovaným tvarům stavebních konstrukcí pomocí technologie 3D tisku.

(zep)

Témata

Související články:
Cenou Arnošta Wiesnera ocenil FAST nadějné architekty
Studenti vymysleli, jak naložit s odpadem. Využili ho do podlah i izolační vaty
Cenu pro mladé architekty získal student za návrh tělocvičny pro jihomoravskou základní školu
Kandidát na Krále Majálesu Jan Jílek chce pro brněnské studenty semestrální jízdenky
Vítězem konference STAVOKS se stal návrh rodinné vily