Téma

2. dubna 2024

Národní technické muzeum zrestaurovalo vůz Tatra 77a. 3D sken a model zajistili odborníci z FSI

Historická Tatra 77a | Autor: Národní technické muzeum
Při příležitosti 90 let od představení prvního aerodynamického automobilu Tatra zrestaurovalo Národní technické muzeum černý vůz Tatra 77a z roku 1937, jehož majitelem byl podnikatel Evžen Porák. Automobil, který je národní kulturní památkou, získal také svůj 3D sken a haptický model pro nevidomé. Pracovali na nich odborníci z Fakulty strojního inženýrství a spin-off VUT 

3Deposition

.

Historický vůz Tatra 77a je součástí souboru pěti automobilů NW a Tatra ze sbírky Národního technického muzea a pro veřejnost bude k vidění v nové expozici v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy. „Jistě není třeba vyzdvihovat známé kvality tohoto vozu s pověstí prvního sériového automobilu s aerodynamickou karoserií. Je však jisté, že tento výrobek z Kopřivnice vzbudil pozornost v zahraničí nejen díky své rychlosti a cestovnímu komfortu, ale především svými koncepčně řešenými tvary s nízkým odporem vzduchu, které jsou stále vysoce hodnoceny. Jsem proto velmi rád, že Národní technické muzeum při příležitosti výročí dokončilo náročné restaurování vzácného vozu Tatra 77a z roku 1937 ze své sbírky,“ uvedl generální ředitel muzea Karel Ksandr.

Pro přehrávání videa je nutné povolit cookies typu Marketing. Změnu nastavení provedete zde. Video můžete otevřít v novém panelu.
Aby si mohli památkově chráněný vůz lépe představit i návštěvníci s vadou zraku, chtělo muzeum k exponátu vyrobit i zmenšený haptický model. Oslovilo proto spin-off firmu VUT 3Desposition, v níž působí také odborníci z Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství. Pro výrobu makety Tatry 1:5 byla potřeba digitální předloha, které se chopil výzkumník Tomáš Koutecký. „Skenování se skládalo ze dvou hlavních částí: fotogrammetrie a laserového 3D skenování. Protože objekt je velký a samotný ruční laserový 3D skener je určený spíš na digitalizaci menších dílů, byla před samotným skenováním použita metoda fotogrammetrie, která z fotek zaznamená pozice kontrastních kruhových značek v prostoru s přesností až na setiny milimetru. Na tyto značky se následně mapuje samotný sken,“ popsal proces Koutecký s tím, že kontrastních značek bylo na Tatru umístěno před měřením na patnáct set.

Skenování vozu v prostorách muzea | Autor: Národní technické muzeum

„Model získaný skenováním bylo potřeba vyhladit a „zalepit“ u něj díry, které ve skenu zůstaly po kontrastních bodech. Výsledný sken je velmi detailní a skládá se asi z třiceti milionů malých trojúhelníků pospojovaných do jedné sítě. Pro potřeby 3D tisku haptického modelu byla tato síť výrazně zredukovaná a model byl zjednodušen,“ říká Koutecký. Podobně velký a zajímavý objekt dělali s kolegy potřetí, v minulosti už skenovali parabolickou solární elektrárnu a závodní tahač, pro který odborníci z Odboru průmyslového designu navrhovali novou kapotáž.

Tvorby digitální předlohy se chopil Tomáš Koutecký | Autor: Národní technické muzeum

Samotný haptický model Tatry pak vznikl ve spin-off firmě VUT 3Deposition, a to technologií robotického 3D tisku pomocí fillamentové 3D tiskové hlavy D-FINE vyvinuté ve spolupráci s VUT.

Haptický model Tatry vznikl ve spin-off firmě VUT 3Deposition | Autor: 3Deposition

Auto, které předběhlo dobu

Tatra 77 je legendou nejen tuzemské historie, ale i světového automobilismu. Vozidlo díky svému aerodynamickému tvaru působilo při uvedení na trh ve 30. letech minulého století jako zjevení. Z celkového počtu vyrobených kusů, kterých bylo dle dochovaných záznamů 255, je do dnešních dnů známo pouze něco kolem dvou desítek.

Automobil Tatra 77a výr. č. 35690 s karoserií č. 7735 a motorem výr. č. 201712 si pořídil v roce 1937 českoněmecký podnikatel Evžen Porák, majitel papíren Vltavský mlýn v Loučovicích na Šumavě. V padesátých a šedesátých letech dvacátého století vůz vystřídal několik soukromých majitelů a v roce 1974 se v celkově špatném stavu stal součástí sbírek Národního technického muzea. Na své znovuvzkříšení čekal vůz v muzejním depozitáři téměř padesát let. Cílem restaurování, umožněného díky podpoře z prostředků EU, bylo uvést vůz do historicky věrného a esteticky atraktivního stavu při maximálním zachování jeho autenticity. Z důvodu vysoké dokumentační hodnoty nebyl automobil zprovozněn, na mechanických částech nebyly prováděny žádné opravy ani výměny dílů bez ohledu na míru jejich provozního opotřebení.

V muzejní pobočce v Plasích bude vůz vystaven od 28. března 2024 v nové expozici „Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět“.

Text vychází mj. z tiskové zprávy Národního technického muzea.

Zdroj: Fakulta strojního inženýrství


Témata

Související články:
Design.s zahajuje druhý ročník a spouští přihlášky
Na VUT vznikl fotoklub Technika. Chystá první výstavu
Zařízení od Adwitechu umožňuje bezdrátové měření i v těch nejnáročnějších podmínkách
Vedoucí projektu SPIL Jiří Klemeš: Mladí výzkumníci mají největší potenciál objevit něco nového
Jaroslav Pokluda: O slonech na diamantové niti aneb O setkání teorie s praxí