Téma

29. dubna 2015

VUT v Brně mezi světovou špičkou v oboru Civil & Structural Engineering

Více než tři a půl tisíce nejlepších světových univerzit prověřovali na začátku roku 2015 analytici společnosti QS Quacquarelli Symonds, aby vyhodnotili nejlepší dvoustovku v každém z 36 oborů, ve kterých sestavují žebříček. Pro rok 2015 je VUT v Brně v oboru Civil & Structural Engineering na sdíleném 101.150. místě.

K tomu, aby univerzita zabodovala v některé oborové kategorii, musí dosáhnout co nejvyššího skóre ve čtyřech kritériích, ze kterých se hodnocení skládá. Jedná se o:

  • Academic Reputation, což je hodnocení, které vzniká na základě celosvětového šetření mezi akademiky, kteří vybírají nejlepší univerzity v dané kategorii,
  • Employer Reputation je obdobně konstruované kritérium, jen místo akademiků hodnotí vysoké školy zaměstnavatelé, kteří posuzují kvalitu jejich absolventů,
  • Citations per Paper je vyjádřením počtu citací, které připadají na jeden odborný text evidovaný v databázi Scopus za posledních 5 let,
  • a konečně mezinárodní bibliometrický H-index vyjadřující citovanost dané instituce (tohle kritérium bylo pro hodnocení poprvé zařazeno až v roce 2013).

Každé z kritérií má přitom jinou váhu, konkrétně v případě stavebního inženýrství hraje největší roli Academic Reputation s 50 %, 30% váhu má Employer Reputation, zbylé dvě kategorie se na umístění dané univerzity podílejí každá desíti procenty. Oborové kategorie naopak nezohledňují například počet vyučujících a vědecko-výzkumných pracovníků, počet studentů nebo míru internacionalizace školy, jako je tomu v hlavním rankingu, který bývá zveřejňován každý rok na podzim.

VUT se v oborovém hodnocení neumístilo takto vysoko poprvé, do žebříčku v této kategorii vstoupilo v roce 2012, a to na 151.–200. místě, v následujícím ročníku se přesunulo do vyšší padesátky, kde se i přes vzrůstající konkurenci nadále drží. Kromě úspěchu v oboru Civil & Structural Engineering se nejlepší dvoustovce v tomto roce přiblížilo také v kategoriích Electrical & Electronic Engineeringu a Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineeringu, kde se pohybuje na 201.–250. místě. Oborové kategorie začala společnost vyhodnocovat od roku 2011, každým rokem přitom počet oblastí, v nichž sestavuje žebříček, rozšiřuje. (ekn)

Kompletní oborové výsledky QS World University Rankings® 2015.

Témata

Související články:
Německý odborník na obnovu historických budov převzal zlatou medaili od VUT
Chytrá stěna se probojovala mezi finalisty soutěže Česká inovace 2014. Odborníci věří, že jí to usnadní cestu na trh
Cenou Arnošta Wiesnera ocenil FAST nadějné architekty
Cenu Arnošta Wiesnera získal Michal Králik za polyfunkční dům v proluce
Student VUT zhodnotí efektivnost solárního vytápění v Himálaji