Téma

27. listopadu 2018

Z brněnské Špitálky se může stát nejmodernější čtvrť

Areál brněnské Špitálky by se mohl proměnit v nízkoenergetickou a ekologickou čtvrť | Autor: Archiv Kanceláře architekta města Brna
Nevyužívaná oblast tepláren na brněnské Špitálce se v budoucnu možná promění v jednu z nejmodernějších čtvrtí. Obyvatelům by mohla nabídnout energeticky soběstačné budovy využívající solární energie nebo třeba parkovací místa s dobíjením pro elektromobily. Město Brno nyní na projektu spolupracuje spolu s výzkumným centrem SIX z VUT v rámci projektu Ruggedised.

Do projektu Ruggedised, který financuje Evropská unie, se Brno zapojilo spolu s dalšími pěti evropskými městy. Nizozemský Rotterdam, skotský Glasgow a švédská Umeå jsou prvními městy, která na svých územích uvedou chytré technologie do praxe. Brno spolu s polským Gdaňskem a italskou Parmou pak patří mezi tzv. follower cities, která se u nich mohou po dobu pěti let učit a inspirovat. Výsledkem má být projekt chytré čtvrti v ulici Špitálka, která bude díky nejmodernějším technologiím ekologická a energeticky soběstačná.

„Například ve švédské Umei mají velmi chladné zimy, a proto musí v dopravních prostředcích hodně topit. Aby jim z autobusů neunikalo teplo, přišli s konceptem vyhřívaných zastávek MHD. Jde o skleněné budky, které jsou vytápěny na patnáct stupňů. Lidé se do nich dostanou díky platné jízdence. Autobus přijede, otevře dveře přímo do zastávky a cestující přestoupí z tepla do tepla. Pro občany je to příjemnější, minimalizují se tak tepelné ztráty a vytápění může být z dlouhodobého hlediska ekologičtější,“ vysvětlil Jiří Dřínovský z centra SIX, který v projektu Ruggedised pracuje jako replikační manažer pro Brno.

Návrh chytré zastávky, který zamezí tepelným ztrátám při výstupu a nástupu cestujících | Autor: Archiv projektu Ruggedised
„U nás v Brně tak tuhé zimy nejsou, je proto nutné vybrat si z chytrých řešení taková, která jsou pro nás vhodná. Špitálka by mohla energii čerpat z provozu tamních tepláren. Je otázkou, k čemu by bylo nejvhodnější ji využít, zda třeba k vytápění chodníků a ušetřit si tak práci s jejich úklidem. Nebo třeba k vytápění přístupových ramp pro vozíčkáře, které rychleji promrzají,“ dodal. Cílem projektu je vybrat a propojit taková řešení, která přemění danou lokalitu na moderní nízkoenergetickou a soběstačnou ekologickou čtvrť.

„Budovy by měly být naprojektovány tak, aby sbíraly dešťovou vodu ke splachování nebo ji nějak dále recyklovaly. Co se týká dopravy, důležité je navrhnout lokalitu tak, aby byla průjezdná a spádově orientovaná. Pomoci tomu mohou inteligentní semafory, které rozpoznají, že se v jednom směru tvoří kolona, a tak samy prodlouží délku průjezdu. Nebo kontejnery na odpad, které jsou zapuštěny do země a oznamují, kdy je nutné je vyprázdnit,“ nastínil možný vývoj brněnské čtvrti Dřínovský.

Budoucí chytrá čtvrť by vznikla v západním areálu tepláren | Autor: Archiv Magistrátu města Brna
Právě na Špitálce by mohl vzniknout třeba i projekt chytrého parkování, který řidičům ve stávajícím systému rezidentního parkování usnadní rezervaci místa pomocí mobilní aplikace. „V některých městech už to funguje. Skrze mobilní aplikaci si zabookujete a zaplatíte parkovací místo ve vybraný čas. V okamžiku, kdy k místu přijíždíte, vás systém díky telefonu nebo značce rozpozná. Zasune kůl, který blokuje parkovací místo, a umožní vjezd,“ popsal výhody chytrého parkování Dřínovský. Parkovací místa by podle něj v budoucnu mohla sloužit také k dobíjení elektromobilů.

„Velkým tématem chytrých čtvrtí je energy management. Zatímco nyní funguje distribuce elektrické energie centrálně, do budoucna se bude spíše lokalizovat. Lidé si na střechy přidají solární elektrárny a pak musíme vymyslet způsoby, jak tuto solární energii ve čtvrtích výhodně distribuovat i s ohledem na předpověď počasí. Energii budou moci využívat i zaparkovaná elektroauta, pro jejichž řidiče bude důležité auto během stání i nabít,“ dodal Dřínovský. Přestože některé z návrhů mohou v současnosti působit futuristicky, je podle něj projekt Ruggedised dobrou možností, jak vybraná řešení otestovat na pilotním projektu brněnské Špitálky. A výhody chytrých čtvrtí předvést i občanům města.

Ruggedised se zaměřuje nejen na distribuci energie, vody, úsporné městské vytápění a infrastrukturu. Odborníci v projektu vymýšlejí a testují také chytrá řešení pro sdílenou ekonomiku, recyklaci odpadu či bezpečnost a management dat. Na každou z oblastí proto nyní nechává centrum SIX vypracovat odborné studie, které shrnou veškeré dostupné možnosti a pomohou městu s volbou vhodných řešení právě pro Špitálku. Některá řešení mohou najít využití nejen pro zmíněnou čtvrť, ale i pro celé město.

„Na posledním setkání Ruggedised v Gdaňsku nám ukazovali, že chtějí replikovat datové 3D mapy města. Informace z různých oblastí jsou v nich rozumně utříděny a zpřístupněny veřejnosti. Když se třeba do města přistěhuje někdo nový, může ihned získat ucelené informace o dané lokalitě nebo čtvrti – kde jsou jaké zastávky a jak často to z nich jezdí. Nejen to, kde se nachází obchody, školy, školky, lékaři, ale také zda mají pro nově příchozí volnou kapacitu,“ doplnil Dřínovský.

Projekt Ruggedised by mělo Brno dokončit do tří let. Pokud se do té doby podaří čtvrť navrhnout a změny zanést i do územního plánu, mohou stavební práce začít v roce 2021 nebo 2022. Brno nyní vyhlásilo také urbanistickou soutěž, kterou organizuje Kancelář architekta města Brna. Špitálka však není jediná městská oblast, ze které se může stát ultramoderní čtvrť. „Alternativním prostorem pro realizaci projektu by mohla být třeba část brněnského výstaviště,“ uzavřel Dřínovský.

(mar)

Témata

Související články:
Syřan Riad Awad: Studium na VUT byly nejhezčí roky mého života
"Na robotech pracujeme od prvního návrhu po poslední šroubek. Nechceme dvacet let bádat nad něčím, co nelze vytvořit," říká Luděk Žalud
Biofyzika je náročný obor vyžadující znalosti biologie i technickou zdatnost, říká oceněný Čmiel
Petr Polách: Úspěšná firma se musí neustále rozvíjet a zlepšovat. Zaspat se nevyplácí
Města musí do dopravních technologií soustavně investovat. Jinak se stanou neprůjezdná, říká zakladatel Cross Zlín