Nápady a objevy

9. prosince 2015

Experimentální mobilní síť LTE představuje budoucnost datového přenosu

Jiří Hošek u tzv. racku, základu páteřní části LTE sítě | Autor: Igor Šefr

Jedinečnou možnost testování služeb a mechanismů, které budou nasazené v brzké i vzdálené budoucnosti v komerčních mobilních sítích, nabízí unikátní experimentální síť LTE (Long Term Evolution), jež byla vybudována v prostorech Výzkumného centra SIX. Výjimečnost této technologie spočívá zejména v její komplexnosti, protože kromě rádiové přístupové sítě zahrnuje také páteřní infrastrukturu a systém IMS (IP Multimedia Subsystem) určený pro provoz moderních over-the-top služeb.

Ve spolupráci s mobilními operátory a zahraničními partnery bylo již v experimentální síti Centra SIX realizováno několik projektů s cílem ověřit v reálných podmínkách nové služby i technologie dosud realizované pouze na papíře. Mezi nejvýznamnější dosavadní úspěchy, které byly s využitím zdejší mobilní sítě dosaženy, patří bezesporu spolupráce na návrhu, testování a implementaci mechanismů pro takzvané proximity-based služby. Možným scénářem pro aplikaci takové technologie označované jako D2D (Device-to-Device) je např. online hraní her, online seznamování, distribuce reklamních zpráv apod. Uživatelé tak spolu mohou elektronicky komunikovat a přijímat informace, i když se dočasně nachází mimo dosah mobilní sítě.

Experimentální LTE síť na VUT v Brně poskytuje ve své aktuální vnitřní konfiguraci přenosovou rychlost až 33 Mb/s pro stahování dat a 11 Mb/s pro zasílání dat do sítě, což jsou hodnoty dostačující pro většinu výzkumných aktivit. Protože se jedná o experimentální síť bez komerčního provozu, je možné parametry sítě měnit v závislosti na konkrétních požadavcích výzkumných projektů a tak vytvářet různé síťové scénáře a typy datových přenosů.

Pohled do části racku. LTE síť pokrývá celé patro budovy FEKT | Autor: Igor Šefr

„V současné době dokončujeme práci na implementaci technologie VoLTE (Voice over LTE), tedy vysoce kvalitní hovorové služby v paketovém prostředí. Tuto technologii teprve nyní začínají někteří čeští mobilní operátoři nabízet svým zákazníkům,“ doplnil Jiři Hošek, koordinátor výzkumné skupiny WISLAB při Ústavu Telekomunikací na FEKT VUT.

Splnění požadavků, které přináší M2M komunikace (Machine to Machine: výměna dat mezi senzory a řídicími uzly), se v počátečních fázích nástupu "chytrých věcí" nezdálo být velkým problémem. V současné době je ale již více než zřejmé, že poskytování služeb spojených s přenosem M2M dat současně s klasickým datovým provozem představuje jednu z největších výzev pro mobilní operátory za posledních několik let. Na základě predikcí vývoje počtu chytrých zařízení připojených k internetu s pomocí mobilní sítě se očekává, že v roce 2019 dosáhne počet těchto zařízení 6 miliard. Mobilní operátoři tedy intenzivně testují mechanismy pro obsloužení datového provozu generovaného senzory bez dopadu na stále rostoucí požadavky na kvalitu poskytovaných služeb.

Implementace a testování nových mechanismů v tzv. živé síti operátora ovšem představují komplikace z pohledu nejasného dopadu změn pro připojené uživatele. Z těchto důvodů jsou veškeré změny testovány v oddělených sítích, jejichž vybavení a provoz jsou ovšem velmi nákladné, a to i pro samotné mobilní operátory. Právě z tohoto pohledu je experimentální mobilní síť LTE Centra SIX VUT v Brně mimořádným pracovištěm nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Jiří Hošek s chytrými hodinkami | Autor: Igor Šefr

(jih)

Témata

Související články:
Nedostatek žen v technických oborech řeší studie z Centra SIX
Úspěch projektu ADWICE: Rakouští kolegové budou mentory Centru SIX
Na elektrofakultě umí otestovat akustické vlastnosti. Třeba sluchátek
Bolesti čelistí pomůže řešit unikátní software
Z brněnské Špitálky se může stát nejmodernější čtvrť