Téma

9. září 2021

Před šedesáti lety vstoupilo VUT do éry počítačů

Počítač LGP-30 na VUT v Brně | Autor: web FIT VUT
Před šedesáti lety byl na Vysokém učení technickém v Brně instalován první počítač a začala plně fungovat samostatná Laboratoř počítacích strojů. Počátky počítačové vědy na VUT byly ovšem spletité, a tak první počítač LGP-30 i nová laboratoř našly svůj domov na strojní fakultě.

Laboratoř počítacích strojů byla zřízena rozhodnutím rektora při katedře matematiky strojní fakulty v roce 1959, jiný zdroj uvádí vznik laboratoře jako samostatného útvaru na fakultě v roce 1961. Jisté je, od kdy se mohlo pracoviště pyšnit vlastním počítačem, který byl první na VUT: v roce 1961 rozhodlo ministerstvo o zakoupení a instalaci počítače LGP-30.

„Na svoji dobu to byl docela malý a unikátní počítač. A také velmi progresivní. Řada počítačů byla v té době spíše experimentální, a proto trpěly tak říkajíc dětskými nemocemi. Naopak LGP-30 byl komerčně vyráběný počítač, který nesloužil k experimentům, ale k výpočtům,“ vzpomíná Branislav Lacko, který na počítači pracoval jako student a dodnes působí na VUT na Ústavu automatizace a informatiky FSI.

Obsluha počítače LGP-30 | Autor: web FIT VUT
Počítač LGP-30 byl na svou dobu unikátní i tím, že se jako americká technologie vůbec dostal za železnou oponu. V USA se vyráběl od roku 1956 a ke koupi byl za 47 tisíc dolarů, což by v přepočtu na ceny v roce 2020 činilo téměř půl milionu dolarů. „V té době už byly v Československu instalované velké sálové počítače převážně sovětské výroby, ale ty by si škola nemohla dovolit. Navíc byl začátek 60. let, pomalu se blížilo pražské jaro, začínalo uvolnění. Nejspíš i proto bylo možné sem tento počítač dovézt,“ myslí si Lacko. Sám na něm plánoval výpočty pro svoji diplomovou práci, výpočetní možnosti LGP-30 se ale ukázaly jako nedostatečné, takže diplomku nakonec dokončil na jiných, později instalovaných strojích.

V roce 1962 už byl počítač LGP-30 v plném provozu, instalován v budově v dnešní Údolní ulici, tehdy Obránců míru. „Počítač byl pevně propojen s elektrickým psacím strojem, který děroval osmistopou děrnou pásku, takže sloužil k zadávání dat a pokynů, tedy k obsluze počítače. Další samostatné elektrické psací stroje byly v takzvané děrovně. Protože je ne každý uměl obsluhovat, psaly se pokyny na speciální formuláře a později je pracovníci děrovny vyděrovali do děrné pásky,“ vzpomíná Lacko.

Laboratoř počítačích strojů | Autor: publikace "75 let strojní fakulty VUT Brno"
Laboratoř počítacích strojů působila jako výpočtové centrum nejen pro VUT, ale i pro další instituce nebo výrobní podniky. Pracoviště bylo ve své době svou vybaveností největší na vysokých školách v Československu. Kromě toho, že zajišťovalo výpočtový čas pro potřeby výzkumu, začalo také vychovávat první odborníky v oblasti počítačů. „Počítače od začátku sloužily i pro výuku. Nicméně tehdy to nebyly předměty zcela běžné, spíše mimořádně vypisované. Většinou si studenti došli s jednoduchým programem vyděrovaným do pásky, aby provedli nějaký výpočet. V té době se vůbec řešilo, co a koho učit,“ dodává Lacko.

Laboratoř počítačích strojů | Autor: publikace "75 let strojní fakulty VUT Brno"
První počítač LGP-30 brzy zastínily výkonnější sálové počítače: v lednu 1966 byl na VUT instalován sovětský MINSK 22, o půl roku později přibyl švédský DATASAAB D21 a v září 1972 konečně i československý počítač TESLA 200. V roce 1975 měla laboratoř kolem 80 zaměstnanců a počítače byly využívány na tři směny, často i o víkendu. Počítač LGP-30 se později přesunul na Katedru samočinných počítačů, která byla v roce 1964 založena na elektrotechnické fakultě, a kde má své kořeny dnešní FIT. Naopak z Laboratoře počítacích strojů vznikl v roce 1992 dnešní organizační útvar CVIS, který se dodnes hlásí k odkazu a návaznosti na působení Laboratoře počítacích strojů.

Technické muzeum v Brně chystá na 22. září k tématu odbornou konferenci, podrobnosti naleznete zde.

(ivu)

Témata

Související články:
VUT uspělo v národní výzvě na Evropská centra pro digitální inovace se dvěma projekty
VUT uspělo v národní výzvě na Evropská centra pro digitální inovace se dvěma projekty
Houstone, máme projekt! Doktorandi chystají první vývoj CubeSatu na VUT
Interní grantová soutěž
Vláda zpřísnila podmínky pro příjezd ze zahraničí