Lidé

26. března 2017

Absolventku Fakulty architektury ocenili za její práci o sociálním bydlení

Anna Krištofová (uprostřed) se podrobně zabývala sociálním bydlením v Brně | Autor: Petr Šmídek

Anna Krištofová, absolventka Fakulty architektury, získala za svoji disertační práci Cenu Josefa Hlávky. Zaměřila se na téma sociálního bydlení a jeho udržitelnost v Brně. Město práce zaujala natolik, že se Krištofová nyní stala součástí skupiny pro tvorbu nové strategie bydlení města.

Krištofová se tématem sociálního bydlení ve své práci zabývala velmi podrobně. Zkoumala jak jeho obecné principy, tak i nejnovější vývoj v této oblasti v Česku i zahraničí. Hledala vhodný modelový příklad pro uplatnění v konkrétních podmínkách Brna. Jejím vzorem se stala Vídeň, kde mimo jiné strávila část studia.

Udržitelnost bydlení je spojena jak s ekologickou udržitelností obytných domů, tak i s jejich začleněním do kontextu sídel, včetně sociální struktury, a souvisí také s ekonomickou stránkou. „Bytová výstavba by měla být dostatečně vybavená veškerou infrastrukturou, obsloužená městskou hromadnou dopravou a měla by zahrnovat i občanskou vybavenost, včetně zelených ploch. Jedině tak umožní svým obyvatelům trávit čas v blízkosti bydliště a předejde přílišnému dopravnímu zatížení sídel,“ vysvětlila Krištofová.

V průběhu zpracování disertační práce byla autorka v kontaktu s pracovníky brněnského bytového odboru a výsledky prezentovala na zasedání Komise Smart City. „Později mě úředníci oslovili s nabídkou, abych se stala součástí pracovní skupiny pro tvorbu nové strategie bydlení ve městě Brně. Věřím, že tak budu mít možnost zúročit poznatky získané v průběhu doktorského studia,“ uvedla absolventka Fakulty architektury.

Cena Josefa Hlávky mě motivuje téma sociálního bydlení sledovat a v praxi se mu dále věnovat,“ okomentovala Krištofová. Ocenění se každoročně uděluje nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd ČR. Laureáty navrhují rektoři příslušných škol a předseda Akademie. O udělení cen následně rozhoduje správní rada nadace.

Závěrečnou disertační práci Anny Krištofové (roz. Koželouhové) si můžete přečíst zde.

(kah)

Témata

Související články:
Pan Benetton si s námi dal smažák a chválil náš pavilon, říkají architekti Chybík a Krištof
V mezinárodní soutěži architektů a designerů uspěly i tři absolventky VUT
Luděk Šimoník vyhrál studentskou soutěž s návrhem pro Moravskou galerii
Absolventka architektury se dostala do prestižního světového výběru Archiprix
Známky nejsou vypovídající. Portfolio je naší hlavní vizitkou, říká mladý architekt