Lidé

7. srpna 2018

Prázdniny jsou pro nás náročné období, říká provozní kolejí Ivana Šeborová

Ivana Šeborová nyní působí jako provozní na Listových kolejí. Vystřídala ale téměř všechny koleje VUT | Autor: Igor Šefr
Čas prázdnin, tedy čas, kdy vysokoškolské koleje osiří – většina ubytovaných odjede z kolejí, všudypřítomný studentský ruch a hluk utichne, dveře pokojů zůstanou zavřené. Mohlo by se zdát, že zaměstnancům Kolejí a menz VUT začalo dvouměsíční volno. Opak je ale pravdou – co se nestihlo nebo z provozních důvodů nemohlo udělat přes rok, musí se stihnout právě o prázdninách. Zaměstnanci kolejí o tom ví své. Někteří z nich už tu pracují mnoho let. Jednou z nich je Ivana Šeborová. Má za sebou už 26letou zkušenost.

Na VUT pracuje už od roku 1992, kdy začínala jako ubytovatelka na kolejích Pod Palackého vrchem. Tehdy ještě každý areál míval vlastní ubytovací oddělení, dnes se tato agenda řeší centrálně. Později Šeborová pracovala jako provozní na Mánesových kolejích, Starém pivovaru a také měla na starosti byty pro zaměstnance VUT v rezidenci Erasmus. V současné době krátce působí na pozici provozní na Listových kolejích. Do její agendy spadá administrativa, ale také zadává požadavky na opravy, jedná se studenty a celkově zajišťuje ve spolupráci s ostatními zaměstnanci kolejí plynulý chod areálu. I za ta léta ji práce stále baví, především díky tomu, že je to práce různorodá a není to jen práce od stolu. „Je potřeba znát celý provoz. Každý areál má svá specifika a odlišnosti vyplývající z polohy kolejí, celkové vybavenosti a v neposlední řadě i stáří budov. Práce s lidmi je zajímavá. Se studenty se většinou dá domluvit. Důležité je, aby obě strany měly zájem najít vhodné řešení,“ poznamenala.

I když s ubytovanými většinou řeší stížnosti a připomínky, objevují se i pochvaly a pozitivní zpětná vazba. Nejčastěji řeší provozní na kolejích rušení ostatních hlukem z večírku na pokojích nebo chodbách. „Většinou stačí domluva, ale je potřeba brát v úvahu, že to ke studentskému životu prostě patří,“ upozornila Šeborová. Vždy je ale nutná ohleduplnost k ostatním ubytovaným, proto když domluva nestačí, musí někdy zaměstnanci přistoupit k přísnějšímu opatření a udělit studentům výstrahu, v krajním případě může dojít i k ukončení smlouvy. „Stává se to zřídka, ale už jsem musela párkrát přistoupit i k návrhu na ukončení ubytovací smlouvy.“

Zájem studentů o bydlení na kolejích se nesnižuje. Největší bývá mezi prváky, kteří ještě neznají Brno. Ve vyšších ročnících pak někteří studenti začínají toužit více po soukromí a stěhují se na priváty.

Areál Pod Palackého vrchem je vlastně malé město ve městě | Autor: Igor Šefr

Každé koleje jsou specifické

Tím, že Ivana Šeborová za svou dlouholetou praxi vystřídala téměř všechny areály kolejí VUT, má možnost srovnání. Její současné působiště, Listovy koleje, láká studenty především svojí blízkostí do centra města, i když mají naopak jednu nevýhodu, a to společné sociální zařízení vždy pro celou chodbu. Přesto si zde na nezájem studentů nemohou stěžovat. Komplex Pod Palackého vrchem je největším areálem kolejí, s čímž souvisí i velmi dobrá vybavenost, co se týká služeb v okolí. „Je to vlastně takové městečko ve městě. Studenti tu mají nejen fakulty, ale i obchod, kadeřnictví, hřiště, sportovní centrum a další služby, takže nemusí nikam dojíždět,“ vysvětlila Šeborová. Také jsou zde ubytovaní zahraniční studenti. Kromě zahraničních studentů studujících prezenční formu studia jsou zde i studenti výměnných studijních programů, např. Erasmus, kteří často v rámci poznávání svých spolužáků a spolubydlících pořádají na kolejích různé seznamovací party. Na chodbě se tak někdy sejde 50 i více bavících se mladých lidí. Noční služby vrátných tu proto bývají velice náročné. Naopak Mánesovy koleje patří mezi nejmenší a je tu až rodinná atmosféra. Ubytovaní i zaměstnanci se zde navzájem znají a jsou prakticky neustále v kontaktu. „Někteří studenti, kteří zde bydleli, mě zdraví na ulici třeba i po patnácti letech a zajímají se, co je na kolejích nového. Také se občas stává, že se někdo po letech přijede podívat na koleje, kde bydlel v době studií, zavzpomínat na krásné studentské časy.“

Ani o prázdninách se nezahálí. Na řadu přicházejí opravy

A jak se za léta změnili studenti nebo úroveň bydlení? „Dnešní studenti se dokáží více ozvat, když jim něco schází, když něco potřebují. Co se týká zábavy, tak jsou stejní jako před lety,“ srovnala provozní kolejí. Zato úroveň bydlení na pokojích se značně změnila. Vedení se snaží neustále komfort ubytovaných vylepšovat. Nejdůležitější a nejrozsáhlejší opravy se realizují právě během prázdnin, kdy většina studentů odjede z kolejí. „Musí se stihnout vše, co nejde udělat za plného provozu přes rok – drobné opravy i větší rekonstrukce,“ vysvětlila Šeborová. Některé bloky zůstávají otevřené a ubytovaní zde mohou pobývat i přes prázdniny.

Problém ale je, že koleje jsou odkázány na vlastní příjmy, protože byla zrušena dotace na ubytování. Hlavní část peněžních zdrojů, které koleje mají na rozvoj a údržbu areálů, jsou kolejné, tržby z hotelového a krátkodobého ubytování z řad veřejnosti a ubytování hostů různých akcí většího rozsahu, např. sportovní, soutěžní a společenské akce nebo třeba Velká cena, a dále pak ostatní poplatky za služby spojené s ubytováním.

(kah)

Témata

Související články:
Studenti v matematice nejsou zvyklí klást otázky. Badatelsky orientovaná výuka to chce změnit
Na stavební fakultě šetří přírodu. Instalovali zde automat na filtrovanou vodu
Na stupně vítězů vedou legendární Strojařské schody
Škola v Malém Tibetu hledá dobrovolníky, kteří nadchnou místní děti pro vědu
Rostliny na pracovišti umí zlepšit vzduch. Z ložnice by si je ale lidé měli odstěhovat, ukazuje výzkum FAST VUT