Téma

20. září 2021

Patentovaný systém z VUT na proplachování kanalizace bude pomáhat v Evropě

Řešení od odborníků z FAST a FSI pomůže zabránit ucpávání potrubí | Autor: Tereza Kadrnožková
Odborníci z brněnské techniky úspěšně odprodali licenci na novou technologii, která umožní spolehlivější fungování stokové sítě a zabrání ucpávání kanalizace. Nová technologie týmu z Fakulty stavební a Fakulty strojního inženýrství VUT je chráněna evropským patentem a licenci pro její užití nyní odkoupila tuzemská společnost PRESSKAN. S novou technologií má společnost velké plány: Chce ji použít nejen v rámci České republiky, ale například i v Dánsku, Německu a dalších osmi evropských státech.

„Ucpání kanalizační sítě může zapříčinit hned několik věcí, například písek, dlouhá vlákna nebo jiné nečistoty, které se objeví ve splaškové vodě. Odpadní voda plná nečistot může v důsledku vést až k tomu, že čerpadla nebudou schopna přečerpávat vodu z domovních jímek a tlaková kanalizace přestane fungovat,“ popsal problémy, se kterými se někdy musel potýkat snad každý provozovatel stokové sítě, Jan Ručka z Ústavu vodního hospodářství obcí při Fakultě stavební VUT.

Vývoj technologie automatického proplachování tlakové kanalizace, která letos získala evropský patent, probíhal ve spolupráci s Jiřím Kovářem a Ondřejem Andršem z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT. Zmíněná technologie je hlavním výsledkem dlouhodobé výzkumné spolupráce týmu, který přišel s řešením založeným na poznatcích z oborů tlakových potrubních sítí, informačních technologií, automatizace s využitím principů Průmyslu 4.0.

Novou technologii od Vysokého učení technického v Brně nově odkoupila formou licence prostějovská společnost PRESSKAN, která se už čtvrt století věnuje výrobě a dodávce systémů tlakových kanalizací, a to nejen v České republice. „I když se našich objemových čerpadel tato problematika přímo netýká, protože při správné dimenzaci potrubí dochází k samočistícímu efektu, chceme naše portfolio rozšířit o odstředivá čerpadla. U těch se bohužel tento nežádoucí efekt objevuje, protože jsou méně výkonná. Velmi dobře si ale uvědomujeme, že odstředivá čerpadla mají i své výhody, kterým chceme jít naproti. A tato technologie by tento problém mohla vyřešit,“ vysvětlil Robert Nevrlý, ředitel společnosti PRESSKAN.

V případě ucpání potrubí není vždy snadné najít místo, kde k němu došlo. I samotné odstranění překážky ukryté pod zemí není triviální úkol. Když nepomůže proud vody z tlakového vozu, přichází na řadu mechanické čištění nebo dokonce kompletní vyřezání a výměna ucpaného úseku. To se může obcím či provozovateli prodražit. Nemluvě o odstávce sítě pro jednotlivé domácnosti.

„Díky správnému načasování jsou jednotlivé úseky kanalizace proplachovány několika čerpadly souběžně. V pravidelných časových intervalech tak bráníme usazování pevných částic, aby nemohla vzniknout v potrubí překážka. Naše řešení lze použít nejen u nové výstavby tlakových stok, ale i při optimalizaci těch stávajících,“ doplnil Ručka.

Automatické proplachování chce do řídicích jednotek svých čerpadel nasadit firma co nejdříve: „Pro naši společnost představuje nákup licence velmi efektivní způsob, jak získat práva na moderní technologii a know-how, které na VUT vznikalo po dobu několika let. Odkup licence a transfer technologie z univerzitních laboratoří do praxe je pro nás výhodnější, než kdybychom měli technologii vyvíjet sami,“ uzavřel Robert Nevrlý.

Novou technologii mohou zákazníci prostějovské společnosti PRESSKAN užívat následujících 15 let, a to v celé řadě evropských států.

(rdk)

Témata

Související články:
Software jako bakalářka pomáhá s výzkumem půdní eroze
Vědci z VUT významně pomohli s výrobou ochranných pomůcek a nyní pracují na nových projektech
Na VUT vzniká nový studijní program Jaderná energetika. Nabídne stáže i novou laboratoř
Chytré výhybky dokážou upozornit na svůj horšící se stav a zabránit i vykolejení vlaku
Přes den nebe a země. Společně se setkávají pod hladinou