Téma

16. ledna 2020

XVIII. Cenu Bohuslava Fuchse získal návrh speciálního domova pro seniory

Návrh nového zlínského domova důchodců | Autor: Johana Krejčí, Magdaléna Buzová
Nejlepší semestrální práce studenů Fakulty architektury ocení dvakrát do roka porota složená jak z vítězů předchozích ročníků, tak i z uznávaných osobností architektonické scény. Letos porotu mimořádně zaujal projekt Magdalény Buzové a Johany Krejčí, studentek 5. ročníku, které přišly s návrhem domova pro seniory, který respektuje individuální osobnosti jeho obyvatel, přesto umožňuje seniorům život v komunitě.

Domov pro seniory samotáře i milovníky společnosti

Zlínský domov důchodců je zde zkombinovaný s léčebnou dlouhodobě nemocných. Inspirace pochází z projektu „Highrise of Homes“ architekta Jamese Winese, kdy je do jedné budovy vložen shluk rozmanitých domů. Ve studentské práci pod vedením Nicol Gale a Svatopluka Sládečka se tato myšlenka ukazuje v podobě, kdy každý respektuje individualitu svého obyvatele. "Může jít o dědečka samotáře, který si cení svého soukromí, či babičku Kelišovou, která samotě moc neholduje a preferuje čas strávený ve společnosti ostatních rezidentů. Pro nový domov důchodců jsme vytvořily 9 typových pokojů dle různé míry interakce a mobility obyvatele," uvádí ve své práci jedna z autorek.

Návrh nového zlínského domova důchodců | Autor: Johana Krejčí, Magdaléna Buzová
Prostor k interaci poskytují terasy, které mohou propojovat i jednotlivé byty. Vzniká tím šance k vytvoření malých sousedských komunit, které jsou připomínkou života mimo seniorské zařízení. Všechny terasy jsou opatřeny závěsy, pro dny, kdy si prostě „nechcete povídat“. Individualitu ale respektují i společné prostory, a to jak společenskou místnost a chodbu, tak i exteriéry. Například v případě atrií, kdy se mezi jednotlivými bloky nachází prostory „živé“, zatímco u parku na severozápadě budovy jsou to prostory „intimní“.

Výuka dětí, areál Vlněny a výroba piva

Dalším z oceněných projektů byl nápad trojice studentek Barbora Hrončeková, Natálie Ivkovičová a Viola Hertelová (vedoucí Jan Foretník, Barbora Ponešová a Kristýna Smržová) navrhnout prostor, kde by se mohla na půdě školy architektury o estetice vzdělávat nejmladší generace. Projekt zpracovává tři roviny: sběr poznatků z metodik současně působících institucí, aplikace poznatků při vytváření alternativní formy vzdělávání a definice prostoru, v němž bude edukace probíhat. Vzniklá publikace nabízí postupy i inspirace určené nejen uměleckým akademickým institucím, ale i pedagogům základních a středních škol a rodičům.

Jinou podobu areálu bývalé textilní továrny Vlněna navrhla Eva Truncová a Marianna Kubová s pomocí vedoucích Jan Kristka a Jaroslava Sedláka. Administrativní budova v jejich návrhu odkazuje i k archeologicky cenné lokalitě, ve které se textilka nacházela. Různé vrstvy v návrhu reflektují dva konstrukční systémy vycházející ze stávajícího rastru betonových patek a nově vzniklých betonových základů vylitých do archeologických sond a nálezovým jam. Archeologické nálezy, které nebylo možné z kapacitních důvodů archivovat, nebo byly vybrány a nahrazeny novými administrativními budovami jsou určeny k rozemletí na recyklát. Vrstvy, které nebylo možné zachovat zůstávají na parcele v nové formě díky technologii rebetonu.

Továrna na sládky | Autor: Daniel Behro
Výrobou piva v Poličce se zabývá poslední oceněná práce. Daniel Behro pod vedením Ivana Kolečka, Radka Tomana a Vojtěcha Jemelky vychází z toho, že se dost lidí snaží naučit se vařit pivo, ale v domácích podmínkách je to často až nereálné. Jeho „Továrna na sládky“ slibuje vyučení za pár dní přímo v centru dění, které ale zároveň slouží jako místo odpočinku.

Mezi další oceněné se se svými projekty zařadili Franziska Schenk, Tereza Pavlíčková a Diana Bevelaquová s Evou Drbalovou. Ocenění si odnesly také atéliéry: Kristek–Sedlák, Mléčka–Marek, Toman–Jemelka a Szymon Rozwalka. Do poroty letos zasedli Danica Pišteková, Petr Klíma a Zdeněk Trefil. Z University of Sarajevo dorazili Nermina Zagora a Igor Kuvač.


(tk)

Témata

Související články:
Petra Buganská navrhla lávku, která se vznáší nad řekou
Cenu Bohuslava Fuchse získal parkovací dům v Novém Lískovci
Studenti VUT a Mendelu navrhli novou podobu odkaliště Hády
Dřevo je fascinující materiál, myslí si jedna z vítězek soutěže Stavby s vůní dřeva
Mladí architekti z VUT bodovali s návrhy pavlačí i satelitních domů