Téma

16. ledna 2020

XVIII. Cenu Bohuslava Fuchse získal návrh speciálního domova pro seniory

Návrh nového zlínského domova důchodců | Autor: Johana Krejčí, Magdaléna Buzová
Nejlepší semestrální práce studenů Fakulty architektury ocení dvakrát do roka porota složená jak z vítězů předchozích ročníků, tak i z uznávaných osobností architektonické scény. Letos porotu mimořádně zaujal projekt Magdalény Buzové a Johany Krejčí, studentek 5. ročníku, které přišly s návrhem domova pro seniory, který respektuje individuální osobnosti jeho obyvatel, přesto umožňuje seniorům život v komunitě.

Domov pro seniory samotáře i milovníky společnosti

Zlínský domov důchodců je zde zkombinovaný s léčebnou dlouhodobě nemocných. Inspirace pochází z projektu „Highrise of Homes“ architekta Jamese Winese, kdy je do jedné budovy vložen shluk rozmanitých domů. Ve studentské práci pod vedením Nicol Gale a Svatopluka Sládečka se tato myšlenka ukazuje v podobě, kdy každý respektuje individualitu svého obyvatele. "Může jít o dědečka samotáře, který si cení svého soukromí, či babičku Kelišovou, která samotě moc neholduje a preferuje čas strávený ve společnosti ostatních rezidentů. Pro nový domov důchodců jsme vytvořily 9 typových pokojů dle různé míry interakce a mobility obyvatele," uvádí ve své práci jedna z autorek.

Návrh nového zlínského domova důchodců | Autor: Johana Krejčí, Magdaléna Buzová
Prostor k interaci poskytují terasy, které mohou propojovat i jednotlivé byty. Vzniká tím šance k vytvoření malých sousedských komunit, které jsou připomínkou života mimo seniorské zařízení. Všechny terasy jsou opatřeny závěsy, pro dny, kdy si prostě „nechcete povídat“. Individualitu ale respektují i společné prostory, a to jak společenskou místnost a chodbu, tak i exteriéry. Například v případě atrií, kdy se mezi jednotlivými bloky nachází prostory „živé“, zatímco u parku na severozápadě budovy jsou to prostory „intimní“.

Výuka dětí, areál Vlněny a výroba piva

Dalším z oceněných projektů byl nápad trojice studentek Barbora Hrončeková, Natálie Ivkovičová a Viola Hertelová (vedoucí Jan Foretník, Barbora Ponešová a Kristýna Smržová) navrhnout prostor, kde by se mohla na půdě školy architektury o estetice vzdělávat nejmladší generace. Projekt zpracovává tři roviny: sběr poznatků z metodik současně působících institucí, aplikace poznatků při vytváření alternativní formy vzdělávání a definice prostoru, v němž bude edukace probíhat. Vzniklá publikace nabízí postupy i inspirace určené nejen uměleckým akademickým institucím, ale i pedagogům základních a středních škol a rodičům.

Jinou podobu areálu bývalé textilní továrny Vlněna navrhla Eva Truncová a Marianna Kubová s pomocí vedoucích Jan Kristka a Jaroslava Sedláka. Administrativní budova v jejich návrhu odkazuje i k archeologicky cenné lokalitě, ve které se textilka nacházela. Různé vrstvy v návrhu reflektují dva konstrukční systémy vycházející ze stávajícího rastru betonových patek a nově vzniklých betonových základů vylitých do archeologických sond a nálezovým jam. Archeologické nálezy, které nebylo možné z kapacitních důvodů archivovat, nebo byly vybrány a nahrazeny novými administrativními budovami jsou určeny k rozemletí na recyklát. Vrstvy, které nebylo možné zachovat zůstávají na parcele v nové formě díky technologii rebetonu.

Továrna na sládky | Autor: Daniel Behro
Výrobou piva v Poličce se zabývá poslední oceněná práce. Daniel Behro pod vedením Ivana Kolečka, Radka Tomana a Vojtěcha Jemelky vychází z toho, že se dost lidí snaží naučit se vařit pivo, ale v domácích podmínkách je to často až nereálné. Jeho „Továrna na sládky“ slibuje vyučení za pár dní přímo v centru dění, které ale zároveň slouží jako místo odpočinku.

Mezi další oceněné se se svými projekty zařadili Franziska Schenk, Tereza Pavlíčková a Diana Bevelaquová s Evou Drbalovou. Ocenění si odnesly také atéliéry: Kristek–Sedlák, Mléčka–Marek, Toman–Jemelka a Szymon Rozwalka. Do poroty letos zasedli Danica Pišteková, Petr Klíma a Zdeněk Trefil. Z University of Sarajevo dorazili Nermina Zagora a Igor Kuvač.


(tk)

Témata

Související články:
Nikdo nečekal, že se budu střílení věnovat vrcholově, říká nejlepší sportovkyně VUT
Cenu Bohuslava Fuchse získal parkovací dům v Novém Lískovci
Absolventi Fakulty architektury získali druhé místo za návrh komunitního bydlení pro sběratele
Cenu Bohuslava Fuchse získaly práce zaměřené na lokalitu "brněnského Bronxu"
Lidí ve městech přibývá. Budoucnost je sdílené bydlení, myslí si oceněný student architektury